logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2020. годину

Интегрисане академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Испитивање растворљивости макролидних антибиотика Јована Томић Бранка Ивковић 2020-08-07
2 Молекулско моделовање, синтеза и испитивање антимиграторних и антиинвазивних особина нових деривата 1-бензхидрилног пиперазина Милан Бељкаш Катарина Николић 2020-08-04
3 Утицај формулационих фактора на механичке карактеристике филамената и на принтабилност у ФДМ 3Д штампи Дајана Тимар Јелена Ђуриш 2020-07-31
4 Формулација хидрофилних и липидних матрикс таблета са модификованим ослобађањем парацетамола применом копроцесованих ексципијенаса Ружица Прибаковић Јелена Ђуриш 2020-07-28
5 Примена методе експерименталног дизајна у оптимизацији формулација природних козметичких U/V кремова стабилизованих емулгатором poligliceril-3 метилглукоза дистеаратом Емилија Прлинчевић Драгана Васиљевић 2020-07-24
6 Процена перцепције корисника кроз упоредна сензорна и триболошка испитивања козметичких емулзија формулисаних са савременим биокомпатибилним састојцима Берина Мумџић Ивана Пантелић 2020-07-24
7 Утицај позитивног и негативног модулатора алфа5 GABAA рецептора на ниво анксиозности у уздигнутом плус лавиринту у 5xFAD мишјем моделу Алсхајмерове болести Емилија Крстић Мирослав Савић 2020-07-24
8 Формулација и in vitro карактеризација хидрогелова на бази полоксамера 407 као носача за перкутану примену ибупрофена Милица Шапоњић Љиљана Ђекић 2020-07-24
9 Испитивање ретенционог понашања сартана под утицајем одабраних фактора mixed-mode хроматографског система Валентина Пекић Биљана Оташевић 2020-07-23
10 Процена квалитета живота пацијената са болестима јетре Александра Петковић Сандра Везмар Ковачевић 2020-07-23
11 Свест становништва општине Бор о утицају фармацеутског отпада на здравље људи и животну средину Соња Јорговановић Маријана Ћурчић 2020-07-23
12 Синтеза и антиканцерогене особине коњугованих кетона добијених из моносахарида Драгиша Обрадовић Предраг Јовановић 2020-07-23
13 Синтеза деривата рамнолипида Кристина Чикарић Милош Петковић 2020-07-22
14 Дислипидемија у типу 2 дијабетеса Немања Благојевић Александра Стефановић 2020-07-21
15 Ставови студената у вези са студентском заклетвом и свечаном доделом диплома на Фармацеутском факултету у Београду Милан Ћирић Душанка Крајновић 2020-07-21
16 Хемијске и нутритивне карактеристике интензивних заслађивача Милан Томић Брижита Ђорђевић 2020-07-20
17 Helichrysum plicatum DC. (Asteraceae) - анатомске и фитохемијске особине Маја Дебић Виолета Славковска, Милица Дробац 2020-07-17
18 Значај магнезијума у исхрани Јована Братић Бојана Видовић 2020-07-17
19 Одређивање антиоксидативне активности јагодичастог и бобичастог воћа методом инхибиције оксидативне деградације бета-каротена Анастасија Штрбац Бојана Видовић 2020-07-17
20 Испитивање ставова грађана о старењу и степену дискриминације старијих особа Милица Милић Ивана Тадић 2020-07-16
21 Квалитативна и квантитативна анализа једињења арсена Никола Стјепанић Снежана Ускоковић Марковић 2020-07-16
22 Пиримидински деривати, особине и примена Ненад Станојевић Владимир Савић 2020-07-15
23 Повезаност фармакотерапијске и здравствене писмености пацијената у установама примарног нивоа здравствене заштите на територији општине Шабац Маријана Станојловић Душанка Крајновић 2020-07-15
24 Додаци исхрани са магнезијумом - анализа ставова и разлога за примену код становника града Београда Срна Тинтор Невена Ивановић 2020-07-14
25 Нови биохемијски маркери колоректалног карцинома Стефан Поскурица Александра Зељковић 2020-07-10
26 Циклизације алена у синтези скелета алкалоида Живко Сувачарев Милош Петковић 2020-07-09
27 Састав, деловање и примена цвасти смиља, Helichrysum arenarium (L.) Moench (Asteraceae) Биљана Араповић Милица Дробац 2020-07-08
28 Испитивање састава етарског уља листа жалфије, Salvia officinalis L. (Lamiaceae) Владимир Илић Мирјана Марчетић 2020-07-07
29 Особине и фармаколошка активност имидазола и деривата Милица Бера Гордана Тасић 2020-07-02
30 Примена методологије површине одговора система у развоју градијентне RP - UHPLC методе за анализу атипичног антипсихотика арипипразола и његових нечистоћа Ана Милошевић Биљана Оташевић 2020-07-02
31 Анализа очекивања грађана у вези са старењем Дијана Јанковић Ивана Тадић 2020-06-29
32 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа једињења кобалта Вања Влаисављевић Снежана Ускоковић Марковић 2020-06-29
33 Методе течне хроматографије у анализи реалних узорака Маја Товиловић Снежана Ускоковић Марковић 2020-06-29
34 Дијетарне интервенције у смањењу ризика хроничних незаразних болести Никола Јаковљевић Брижита Ђорђевић 2020-06-26
35 Утицај кофеина на когнитивне, физичке и професионалне перформансе Здравко Огњеновић Ивана Ђуричић 2020-06-25
36 Леван као козметички активна супстанца у геловима Теодора Шљивић Милица Лукић 2020-06-23
37 Нутритивни дефицит витамина Б12 Наташа Ракита Брижита Ђорђевић 2020-06-19
38 Развој гастроретентивних формулација са активним супстанцама биљног порекла Мирјана Пајић Јелена Ђуриш 2020-06-19
39 Савремени приступ у изради/производњи фармацеутских облика за персонализовану терапију Мирсел Чичић Светлана Ибрић 2020-06-15
40 Метаболичке промене у трудноћи Марина Ђорђевић Јелена Векић 2020-06-09
41 Спектрофотометријско одређивање садржаја кофеина у узорцима црног и зеленог чаја Јана Петровић Светлана Ђого Мрачевић 2020-06-05
42 Одређивање полифенола у ртањском чају Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. (Lamiaceae) Сашка Божић Мирјана Марчетић 2020-06-04
43 Утицај продужене изложености олову на активност ацетилхолинестеразе у мозгу пацова Ненад Јевтић Зорица Булат 2020-06-02
44 Анатомска грађа вегетативних органа врста Nepeta nuda L. и N. cataria L. (Lamiaceae) Марина Динчић Виолета Славковска 2020-06-01
45 Упоредна анализа регулативе ЕУ и Републике Србије у области фармаковигиланце Кристина Станковић Валентина Маринковић 2020-05-30
46 Анализа употребе дигиталних технологија у сврху превенције и промоције здравља у популацији фармацеута Јована Јевтић Ивана Тадић 2020-05-28
47 Нутритивне препоруке у превенцији остеопорозе Сања Милићевић Бојана Видовић 2020-05-28
48 Тврдње на козметичким производима за негу коже Александра Митровић Милица Лукић 2020-05-28
49 Анализа доступности разумевања и процене информација у вези са здравственом заштитом пацијената на територији Београда и Ужица Драгана Чолић Душанка Крајновић 2020-05-27
50 Методе за форензичко испитивање прашкастих узорака Тамара Алексић Снежана Ускоковић Марковић 2020-05-26
51 Могућности комплексометријског одређивања калцијум - пантотената Јована Витошевић Снежана Ускоковић Марковић 2020-05-26
52 Фармацеутско - технолошке карактеристике трансдермалних терапијских система за третман дијабетеса Нађа Грубор Љиљана Ђекић 2020-05-26
53 Формулација и карактеризација козметичких У/В кремова са екстрактом биљке Cistus incanus Миња Драгишић Драгана Васиљевић 2020-05-22
54 Антиоксидативна активност новосинтетисаних пропиофенонских деривата Милица Тасић Бранка Ивковић 2020-03-13
55 Развој и валидација RP HPLC методе за одређивање садржаја натријум метабисулфата, метилпарабена и пропилпарабена у препарату Ивана Штулић Бранка Ивковић 2020-03-13
56 Антимикробна активност етарског уља Salvia ringens Sm. (Lamiaceae) Соња Тотић Марина Миленковић 2020-03-11
57 Карактеристике вируса из фамилије Coronaviridae Јелена Ковал Бранкица Филипић 2020-03-11
58 Анализа садржаја глутена у производима на бази овса Ива Глигић Бојана Видовић 2020-03-06
59 Анализа садржаја кадмијума у узорцима воћа и поврћа методама атомске апсорпционе спектрометрије Мина Стојановић Славица Ражић 2020-03-05
60 Валидација титриметријске методе за одређивање садржаја бензалконијум-хлорида у капима за нос Михаило Славковић Милкица Цревар Сакач 2020-03-04
61 Оксиди угљеника, азота и сумпора и њихов значај за животну средину Милица Ризнић Мира Чакар 2020-03-04
62 Процена изложености становништва Србије кадмијуму и полибромованим дифенилетрима Марија Козомара Маријана Ћурчић 2020-03-04
63 Испитивање синергистичког ефекта новосинтетисаних халкона и конвенционалних антибиотика на клиничким изолатима Acinetobacter baumannii Милица Николић Марина Миленковић 2020-03-02
64 Израда и испитивање меких лозенги са парацетамолом за педијатријску популацију Ивана Трипковић Сандра Цвијић 2020-02-28
65 Интеракције између есликарбазепин ацетата и пропифеназона/метоклопрамида у моделу тригеминалног бола у мишева Јована Стојисављевић Маја Томић 2020-02-28
66 Анатомска и фитохемијска анализа хербе милодуха Hyssopus officinalis L. (Lamiaceae) Ања Хаџић Виолета Славковска, Мирјана Марчетић 2020-02-27
67 Израда и карактеризација хитозан - хијалуронат полиелектролитних комплекса као потенцијалних носача лековитих супстанци Милица Пуђа Бојан Чалија 2020-02-26
68 Антиоксидативна активност комерцијалних чајева и производа на бази чаја Андреа Алексић Слађана Шобајић 2020-02-25
69 Примена теста препознавања новог објекта у испитивању меморије код трансгеног миша носиоца хуманог гена за CYP2C19 Немања Живановић Весна Пешић 2020-02-24
70 Верификација методе за одређивање инхибина А на анализатору Beckman Coulter Access Сара Ранђић Светлана Игњатовић 2020-02-21
71 Врсте рода Ribes L. (Grossulsriaceae) у флори Србије Марко Стевић Бранислава Лакушић 2020-02-20
72 Анализа експерименталних података при одређивању завршне тачке титрације полипротонских киселина Зорана Вилић Јадранка Одовић 2020-02-13
73 Имунотерапија канцера Валентина Гњидић Иван Јанчић 2020-02-13
74 Валидација HILIC - UV - CAD методе за одређивање садржаја магнезијума и B1, B6 витамина у дијететском суплементу Јована Станковић Анђелија Маленовић 2020-02-10
75 Испитивање in vitro антиоксидативне активности хидролата различитих биљних врста у биолошком материјалу Марија Станић Марјановић Јелена Котур Стевуљевић 2020-02-07
76 Одређивање биолошког порекла дроге Thymi herba из Грчке, на основу макроскопске анализе и састава етарског уља Милана Јандрић Мирјана Марчетић, Данило Стојановић 2020-02-07
77 Испитивање антимикробне активности етарског уља врсте Larix decidua Mill. (Pinaceae) Милица Иковић Марина Миленковић 2020-01-31
78 Методе за одређивање гвожђа у реалним узорцима Александар Китановић Снежана Ускоковић Марковић 2020-01-27
79 Изолација рибонуклеинске киселине из мононуклеарних ћелија крви течно-течном ексракцијом Наташа Поповић Ана Нинић 2020-01-24
80 Клиничка фармакокинетика пембролизумаба Милош Колаковић Катарина Вучићевић 2020-01-16
81 Хиперхолестеролемијске и хипохолестеролемијске масне киселине у узорцима маслаца и маргарина Наталија Којић Ивана Ђуричић 2020-01-10