logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2020. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Синтеза лонгамида Б и аналога рамнолипида и њихова физичко-хемијска и биолошка карактеризација Милош Јовановић Владимир Савић, Славица Ерић 2020-07-27
2 Хемијски и физички појачивачи дермалне испоруке слабо растворљивих лековитих супстанци: упоредна испитивања микроемулзија, чврстих и растворљивих микроигала Наташа Бубић - Пајић Снежана Савић 2020-07-16
3 Рани липидни и инфламаторни маркери атеросклерозе код деце са типом 1 дијабетес мелитуса: утицај метаболичке контроле и коморбидитета Драгана Бојанин Весна Спасојевић Калимановска, Јелена Векић 2020-06-29
4 Формулација и карактеризација орално-дисперзибилних фармацеутских облика са високим уделом лековитих супстанци: допринос механистичком разумевању система Милица Драшковић Јелена Паројчић 2020-06-29
5 Полифенолни састав и антиоксидативна својства воћних вина и њихов утицај на ензимске системе in vitro Урош Чакар Брижита Ђорђевић, Александар Петровић 2020-06-13
6 Процена учесталости и предиктора клинички значајних лек-лек интеракција и њихов утицај на исходе терапије пацијената са кардиоваскуларним обољењима Милена Ковачевић Бранислава Миљковић 2020-06-10
7 Значај биохемијских маркера и морфометријских карактеристика леукоцита у лабораторијској дијагностици субклиничког дефицита витамина Б12 Драгана Тотошковић Виолета Допсај 2020-02-28
8 Формулација и карактеризација получврстих самомикроемулгујућих система као потенцијалних носача нове генерације за пероралну примену ацикловира Јована Јанковић Љиљана Ђекић, Марија Приморац 2020-02-07
9 Испитивање улоге калцијумових канала Т-типа у анималном моделу постинцизионог бола Соња Јоксимовић Радица Степановић Петровић, Слободан Тодоровић 2020-01-31
10 Хеминформатичка анализа, дизајн и испитивање проапоптопске активности нових лиганада имидазолинских рецептора Јелица Вучићевић Катарина Николић, Невена Вељковић 2020-01-10