logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2019. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Развој мултидимензионалног модела за предвиђање и контролу циљног профила квалитета таблета израђених поступком влажне гранулације Nada Millen Светлана Ибрић, Јелена Ђуриш 2019-12-24
2 Испитивање зависности липидног састава плазме и параметара липидне пероксидације од стадијума и дужине трајања Паркинсонове болести и примене терапије Јадранка Милетић Вукајловић Александра Стефановић 2019-12-23
3 Микро- и наноструктурирани емулзиони системи на бази полихидроксилних сурфактаната за испоруку ацеклофенака у/кроз кожу применом хемијских појачивача пенетрације и микроигала Тања Илић Снежана Савић 2019-12-23
4 Испитивање биомаркера хомеостазе холестерола и метаболизма витамина D код пацијената са колоректалним карциномом Сандра Владимиров Весна Спасојевић Калимановска, Александра Зељковић 2019-12-17
5 Фармацеутски развој таблета са пулсним ослобађањем карведилола техникама електропредења и облагања компресијом Оливера Лаврич Светлана Ибрић, Јелена Ђуриш 2019-10-28
6 Антидотска ефикасност новосинтетисаних оксима К203 и К027 код пацова акутно трованих дихлорвосом Евица Антонијевић Биљана Антонијевић 2019-10-15
7 Хемијска и фармаколошка карактеризација етарских уља биљних врста Seseli gracile Waldst. & Kit. и Seseli pallasii Besser (Apiaceae) Реља Суручић Нада Ковачевић, Татјана Кундаковић-Васовић 2019-10-14
8 Значај одређивања мијелопероксидазе и расподеле субфракција липопротеинских честица ниске и високе густине код деце и адолесцената са хроничним болестима бубрега Данијела Ристовски-Корниц Александра Стефановић, Александра Зељковић 2019-10-11
9 Примена мултикритеријумске оптимизације и концепта дизајна квалитета у развоју метода течне хроматографије под ултрависоким притиском и мицеларне течне хроматографије за праћење стабилности цилазаприла и хидрохлоротиазида Јасмина Шљивић Мира Зечевић 2019-10-11
10 Утицај старења на имунски одговор и неуроинфламацију: испитивања на моделу експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса Јасмина Ђуретић Гордана Лепосавић 2019-09-18
11 Теоријско и емпиријско моделовање ретенционог понашања оланзапина у течној хроматографији хидрофилних интеракција Ања Тумпа Биљана Стојановић 2019-07-04
12 Испитивање здравствене писмености родитеља и разумевања информација о употреби лекова код деце у предшколском узрасту Стана Убавић Душанка Крајновић 2019-03-29
13 Утицај нежељених реакција и догађаја, повезаних са применом валпроинске киселине, карбамазепина или ламотригина у педијатријској популацији, на ставове и уверења родитеља о лечењу Виолета Илић Сандра Везмар Ковачевић, Драгана Богићевић 2019-03-22
14 Хемијска и фармаколошка карактеризација одабраних таксона рода Heracleum L. (Apiaceae), аутохтоних за југоисточну Европу Љубош Ушјак Силвана Петровић 2019-03-19
15 Популациони приступ фармакокинетичкој анализи такролимуса и сиролимуса у пацијената са трансплантираним бубрегом Бојана Голубовић Бранислава Миљковић 2019-03-06