logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2018. годину

Специјалистичке академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Јединствени идентификатор-сигурносна ознака на амбалажи лекова за хуману употребу Анђелка Ристовић Бојан Чалија 2018-12-28
2 Савремено тумачење хидролипидног филма на кожи:приступ формулацији дермокозметичких производа за одржавање pH коже Сандра Раденковић Снежана Савић 2018-12-24
3 Бизнис план мале фармацеутско организације: студија случаја Владимир Ћурчић Љиљана Тасић 2018-12-15
4 Фармакоекономска анализа потрошње лјекова из групе антинеопластика са освртом на лјекове који се одобравају преко Комисије за лјекове Фонда за здравствено осигурање Црне Горе Милица Тимотијевић Драгана Лакић 2018-12-14
5 Фармакоекономска анализа потрошње лјекова из групе антинеопластика са освртом на лјекове који се одобравају преко Комисије за лјекове Фонда за здравствено осигурање Црне Горе Санда Растодер Драгана Лакић 2018-12-14
6 Потрошња антихипертензивних лекова у последње три године на територији града Београда. Тамара Траљић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2018-12-02
7 Анализа фармацеутских услуга - студија пресека и компарација 2018. и 2013. године Данијела Новаковић Ивана Тадић 2018-11-30
8 Механизми деловања анти-ТНФ терапије у инфламаторним болестима црева Александра Лишанин Зорица Стојић Вуканић 2018-11-28
9 Примена дигиталног маркетинга на примеру Института за проучавање лековитог биља "Др Јосиф Панчић" Милутин Станимировић Ивана Тадић 2018-11-21
10 Финансијски менаџмент у фармацеутском пословању-студије случаја Ана Младеновић Љиљана Тасић 2018-11-19
11 Кључни индикатори перформанси у фармацеутској индустрији Дуња Симић Бојан Чалија 2018-11-14
12 Корелација Смерница Добре произвођачке праксе и поступка регистрације лека Бранкица Голубовић Бојан Чалија 2018-11-08
13 Трансфер технологије: преглед активности у складу са регулаторним прописима и захтевима Добре произвођачке праксе Сузана Богојевић Јелена Паројчић 2018-11-08
14 Терапијска примена анти-CD20 моноклонских антитела Весна Радуновић Невена Арсеновић Ранин 2018-11-03
15 Добра пракса у дистрибуцији активних и помоћних фармацеутских супстанци Бојана Арежина Јелена Ђуриш 2018-10-26
16 Заштита животне средине и фармацеутска индустрија: преглед захтева стандарда ISO 14001 Нина Ивановић Јелена Ђуриш 2018-10-26
17 Обезбеђење квалитета у производњи дијететских суплемената: преглед регулаторних захтева и смерница Тања Марић Јелена Ђуриш 2018-10-26
18 Анализа тржишта моноклонских антитела која се користе у терапији на територији Србије Петар Ђурић Валентина Маринковић 2018-09-30
19 Анализа употребе лекова на основу промета лекова за хуману употребу у Републици Србији у периоду од 10 година (2008-2017. године) Ивана Стевић Драгана Лакић 2018-09-30
20 Анти-VEGF терапија неоваскуларне сенилне макуларне дегенерације Јелена Коцић Невена Арсеновић Ранин 2018-09-30
21 Биолошки лекови који инхибирају фактор некрозе тумора алфа и механизми њиховог деловања Биљана Буфан Зорица Стојић Вуканић 2018-09-30
22 ДПП инспекције, практична искуства Здравље ФХИ АД, припрема за инспекцију, трендови у регулативи и инспекцијама и примена анализе ризика Тамара Батаковић Светлана Ибрић 2018-09-30
23 Комуникациони канали у фармацеутском маркетингу-искуства праксе јужне и југоисточне Србије Јелена Цветојевић Љиљана Тасић 2018-09-30
24 Примена управљања ризиком у фармацеутској индустрији Наталија Стојковић Светлана Ибрић 2018-09-30
25 Ревизија смернице за производњу готовог лека Маја Чолић Светлана Ибрић 2018-09-30
26 Утицај примене четворокомпонентног антиоксидативног суплемента на липидни и оксидативно-стресни статус код пацијената са дијабетес мелитусом типа 2 Драгана Вранић Весна Спасојевић Калимановска 2018-09-30
27 Анализа тржишта комбинованих аналгетика у Републици Србији у периоду од 2007. до 2016. године Ненад Весковић Марина Одаловић 2018-09-28
28 Анализа тржишта оралних и дермалних производа за лечење болести вена у Републици Србији-предлог маркетинг стратегија за позиционирање новог производа на тржишту Светлана Колунџић Марина Одаловић 2018-09-28
29 Лабораторијско праћење биолошке терапије у реуматским и инфламаторним болестима црева Милица Петковић Александра Топић 2018-09-28
30 Погони за производњу стерилних фармацеутских препарата Лидија Божић Бојан Чалија 2018-09-28
31 Преглед регулаторних смерница за дизајн лекова с циљем смањења ризика за настанак медицинских грешака Мајда Ал-Аббаси Јелена Паројчић 2018-09-28
32 Примена дефибротида у лечењу венооклузивне болести јетре код деце у Србији: искуство Института за за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић" Борко Гобељић Зорица Стојић Вуканић 2018-09-28
33 Развој нове козметичке линије/бренда: теоријски и практичан приступ Даница Столић Снежана Савић 2018-09-28
34 Упоредни преглед захтева Добре произвођачке праксе у производњи лекова и дијететских суплемената Вељко Михајловић Јелена Ђуриш 2018-09-28
35 Формулација и производња сирупа Јасенка Аличковић Бојан Чалија 2018-09-28
36 Контрола и превенција формирања биофилма у системима за воду у фармацеутској индустрији Ивана Благојевић Јелена Ђуриш 2018-09-27
37 Управљање ризицима од унакрсне контаминације у фармацеутској индустрији Ива Гајић Јелена Ђуриш 2018-09-27
38 Валидација процеса сплитовања сезонске, инактивисане вакцине против грипа Лука Драгачевић Невена Арсеновић Ранин 2018-09-26
39 Примена моноклонских антитела против CTLA-4, PD-1 и PD-L1 у терапији тумора Владимир Новаковић Невена Арсеновић Ранин 2018-09-26
40 Протеински носачи у коњугованим вакцинама Невена Павловић Невена Арсеновић Ранин 2018-09-26
41 Добра апотекарска пракса у условима мисија Лекара без граница (Medicins sans frontieres):студија случаја у Србији Романа Јањанин Душанка Крајновић 2018-09-25
42 Легислатива и етичка питања при укључивању вулнерабилних пацијената и пацијената са смањеном способношћу схватања информисаног пристанка у клиничке студије Матија Лазић Наташа Богавац Станојевић 2018-09-25
43 Легислатива и етичка питања при укључивању вулнерабилних пацијената и пацијената са смањеном способношћу схватања информисаног пристанка у клиничке студије Јелена Марушић Лазић Наташа Богавац Станојевић 2018-09-25
44 Поступак увођења серијализације лекова као алата произвођача у борби против фалсификованих лекова Милица Ковачевић Душанка Крајновић 2018-09-25
45 Процена квалитета услуге и значаја увођења одвојеног простора за саветовање у апотеку Бранка Шукиловић Наташа Богавац Станојевић 2018-09-25
46 Процена квалитета услуге и значаја увођења одвојеног простора за саветовање у апотеку Милица Милинковић Наташа Богавац Станојевић 2018-09-25
47 Укључивање иновативних лекова на Листу лекова у Црној Гори и поређење са регулативом у земљама Европске уније Јелена Стојимировић Наташа Богавац Станојевић 2018-09-25
48 Биохемијска дијагностика дефицијенције цинка Тијана Цвијановић Весна Спасојевић Калимановска 2018-09-24
49 Валидација процеса чишћења опреме Катарина Шарчевић Зорица Ђурић 2018-09-24
50 Захтеви за производњу и промет ветеринарских лекова у Републици Србији Милош Гавровић Зорица Ђурић 2018-09-24
51 Припрема и предаја документације у електронском облику (NeeS и eCTD) - искуства у Босни и Херцеговини, паралела са Републиком Србијом и Републиком Хрватском Светлана Пикула Светлана Ибрић 2018-09-19
52 Регулаторни аспекти увоза нерегистрованих лекова и програми ране доступности лекова у Републици Србији Јелена Стојковић Наташа Богавац Станојевић 2018-09-18
53 Регулаторни аспекти увоза нерегистрованих лекова и програми ране доступности лекова у Републици Србији Ана Вукотић Наташа Богавац Станојевић 2018-09-18
54 Управљање залихама од стране дистрибутера у фармацеутском пословању Милан Михојевић Валентина Маринковић 2018-09-18
55 Дијагностички и прогностички значај биохемијских маркера у акутном панкреатитису Ивана Шћеловић Весна Спасојевић Калимановска 2018-09-14
56 Упоредна анализа регулативе за апотекарску делатност у Србији и земљама Европе Нина Драгићевић Душанка Крајновић 2018-09-03
57 ДПП смернице за производњу медицинских гасова и производња медицинског азот субоксида Зоран Јурић Јелена Ђуриш 2018-08-31
58 Анализа националних стратегија за ретке болести у земљама Западног Балкана Бојана Лековац Душанка Крајновић 2018-08-30
59 Примена урее у козметичким и дермокозметичким производима- савремени ставови Бојана Асентић-Предојевић Јела Милић-Ашкрабић 2018-08-30
60 Савремене тенденције у формулацији шампона за косу Маја Митић Марија Приморац 2018-08-30
61 Ситуациона анализа апотекарске делатности у државном сектору у Републици Србији- студија случаја ЗУ Апотека Крушевац Милош Обрадовић Душанка Крајновић 2018-08-30
62 Анализа потрошње лекова у терапији мултипле склерозе за период од 2008. до 2017. године Милица Пешић Душанка Крајновић 2018-08-28
63 Дигитални маркетинг у превенцији дијабетеса- искуства у свету и код нас Марина Марковић Љиљана Тасић 2018-08-28
64 Протеини у козметичким производима за косу: особине и ефекти Милица Милекић Марија Приморац 2018-08-28
65 Фармакоекономска анализа економске оправданости стављања лекова Салофалк грануле и Буденофалк пена на листу лекова у Републици Србији Јована Јовановић Наташа Богавац Станојевић 2018-08-23
66 Мониторинг чистих соба и припадајућих контролисаних окружења за производњу лекова Александар Вукадиновић Јелена Паројчић 2018-07-23
67 Особине дифтеријског токсина и његова примена у производњи вакцине против дифтерије Биљана Милорадовић Зорица Стојић Вуканић 2018-07-23
68 Приказ нове методе за добијање рекомбинантне хумане алфа-галактозидазе А за терапију Фабријеве болести Неда Горановић Зорица Стојић Вуканић 2018-07-19
69 Захтеви за формализовану процену ризика за ексципијенсе у лековима за хуману употребу Ђорђе Медаревић Јелена Ђуриш 2018-07-17
70 Медицинска средства класе III, упис у Регистар (на примеру препарата са хијалуронском киселином) Јелена Савановић Светлана Ибрић 2018-07-16
71 Основни принципи обезбеђења квалитета у производњи радиофармацеутика Марија Мирковић Јелена Паројчић 2018-07-16
72 Примена копроцесованих ексципијенаса у производњи таблета: функционалне карактеристике, поступци добијања и регулаторни захтеви Мирослава Тасић Јелена Ђуриш 2018-07-16
73 Универзални 99Мо/99мTc генератор лабораторије за радиоизотопе, Института за нуклеарне науке "Винча" - од развоја до данас Драгана Станковић Јелена Паројчић 2018-07-16
74 Образовање и професионални развој фармацеута у савременом тржишту кадрова Слађана Танасковић Љиљана Тасић 2018-07-12
75 Примена коњугата антитела и лека у терапији малигних обољења Драгана Бундало Зорица Стојић Вуканић 2018-07-06
76 Блокада контролних тачака у терапији тумора Андријана Цвијетиновић Невена Арсеновић Ранин 2018-07-03
77 Поређење Еуро QALY 5D TTO BAC калкулатора за процену здравственог стања пацијената са дијабетесом тип 2 Вида Савић Наташа Богавац Станојевић 2018-06-30
78 Производња медицинског кисеоника са ФМЕА анализом ризика Снежана Миловановић Светлана Ибрић 2018-06-15
79 Ланац снабдевања у фармацеутској индустрији - изазови у селекцији и планирању нових производа Бориша Зекановић Валентина Маринковић 2018-06-12
80 Побољшање рада апотеке и квалитета пружене услуге након увођења електронских рецепата Александра Лончар Наташа Богавац Станојевић 2018-06-12
81 Побољшање рада апотеке и квалитета пружене услуге након увођења електронских рецепата Милка Бошковић Наташа Богавац Станојевић 2018-06-12
82 Управљање критичним инцидентима у фармацеутском ланцу снабдевања Јелена Васић Валентина Маринковић 2018-06-12
83 Методе одређивања генске експресије у мононуклеарним ћелијама периферне крви Јелена Стојановић Весна Спасојевић Калимановска 2018-05-29
84 Анти- IgEмоноклонска антитела у терапији алергијске астме Драгиња Ковачевић Невена Арсеновић Ранин 2018-05-07
85 Козметички материјали који образују филм - улога у производу и ефекти на кожи Ивана Пантелић Гордана Вулета 2018-04-30
86 Предности и недостаци имплементације електронских рецепата на територији града Београда Сања Московљевић Наташа Богавац Станојевић 2018-04-13
87 Предности и недостаци имплементације електронских рецепата на територији града Београда Андријана Спарић Наташа Богавац Станојевић 2018-04-13
88 Анализа и интеграција система управљања квалитетом у фармацеутском пословању - студија случаја Марија Бурсић Вукадин Марина Одаловић 2018-04-02
89 Досије са информацијама о козметичком производу:осврт на ближе захтеве Јелица Пауновић Снежана Савић 2018-02-26
90 Безбедносни профил биосимилара Јелена Прибићевић Невена Арсеновић Ранин 2018-02-09
91 Значај примене PCR технике у дијагностици генских полиморфизама у тромбофилијама Јелена Стефановић Весна Спасојевић Калимановска 2018-02-08
92 Анализа унутрашњих и спољашњих фактора пословања апотеке: студија случаја Јован Симић Љиљана Тасић 2018-02-01
93 Примарно и секундарно паковање таблета и капсула Светлана Шокчанић Зорица Ђурић 2018-01-12