logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2018. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Значај одређивања маркера синтезе и апсорпције холестерола код здравих испитаника и пацијената са исхемијском болешћу срца Тамара Гојковић Зорана Јелић Ивановић 2018-12-25
2 Упоредно хемијско и фармаколошко испитивање лиофилизованих инфуза цвасти представника рода Filipendula Miller у Србији Стеван Самарџић Зоран Максимовић 2018-10-15
3 Испитивање антималаријског потенцијала новосинтетисаних аминохинолина у in vitro и in vivo системима Јелена Србљановић Марина Миленковић, Олгица Ђурковић-Ђаковић 2018-10-10
4 Оксидативно-стресни статус у крви и липопротеинским фракцијама пацијената са хроничном болешћу бубрега Милица Миљковић Јелена Котур Стевуљевић 2018-09-30
5 Моделовање утицаја молекулске структуре и параметара хроматографског система на понашање аналита у хаотропној хроматографији Јелена Чоловић Анђелија Маленовић 2018-09-29
6 Утицај редокс дисбаланса и инфламације на активност ензима параоксоназе 1 и његову дистрибуцију на липопротеинима високе густине у синдрому полицистичних јајника - ефекат на кардиоваскуларни ризик Ива Перовић Благојевић Светлана Игњатовић, Јелена Котур Стевуљевић 2018-09-27
7 Фактори ризика за настанак и развој хроничне опструктивне болести плућа повезани са оксидативним стресом у популацији Србије Живка Малић Александра Топић, Ђорђе Француски 2018-09-27
8 Испитивање антиоксидативног и антимикробног потенцијала какао праха и његовог утицаја на понашање мишева након краткотрајне и дуготрајне суплементације Вања Тодоровић Слађана Шобајић 2018-09-26
9 Сазревање и функција хуманих дендритских ћелија добијених од моноцита скраћењем времена диференцијације Бојан Павловић Зорица Стојић Вуканић, Сергеј Томић 2018-09-21
10 Карактеризација система течне хроматографије хидрофилних интеракција са UV и MS/MS детекцијом у аналитици и биоаналитици олопатадина Јелена Максић Биљана Стојановић, Мирослав Кнежевић 2018-07-20
11 Развој и примена инструмената за процену учесталости и степена тежине етичких питања која се јављају у фармацеутској пракси јавних апотека у Србији Татјана Црњански Душанка Крајновић 2018-07-13
12 Проспективна системска анализа ризика у процесу издавања лекова у јавној апотеци - перспектива унапређења квалитета услуга и безбедности пацијената Татјана Стојковић Валентина Маринковић 2018-07-06
13 Валидација упитника за процену дијетарног уноса фолата и анализа знања, ставова и праксе фармацеутског тима у вези са саветовањем жена репродуктивне доби о адекватном уносу овог нутријента Милица Зековић Душанка Крајновић, Мирјана Гуриновић 2018-06-13
14 Утицај биоактивних молекула лактобацила на процесе аутофагије и инфламације у in vitro и in vivo системима Мирослав Динић Марина Миленковић, Јованка Лукић 2018-06-11
15 Боихемијски параметри оксидативног, нутритивног и инфламаторног статуса у предикцији морталитета код пацијената на хемодијализи Тања Антуновић Марина Стојанов 2018-05-25
16 Одређивање структуре фармакофоре, дизајн, синтеза и испитивање антипролиферативне активности деривата α-токоферола i γ-токотриенола Жарко Гагић Катарина Николић 2018-04-13
17 In vitro испитивање антитуморске и антимикробне активности екстраката махоније, Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. Ана Дамјановић Јелена Антић Станковић, Татјана Станојковић 2018-04-04
18 Одређивање нивоа генске експресије резистина и рецептора за резистин и концентрације резистина у крви пацијената са исхемијском болести срца Јелена Муњас Весна Спасојевић Калимановска 2018-03-28
19 Утицај CYP2C19*2 варијанте гена на терапијски одговор у току примене клопидогрела код болесника са стенозом каротидних артерија Драгана Бачковић Светлана Игњатовић 2018-02-09