logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2017. годину

Интегрисане академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Рестриктивни и репетитивни обрасци понашања код БТБР мишева као анималног модела аутистичног поремећаја Небојша Станојев Мирослав Савић 2017-12-29
2 Етиологија и лабораторијска дијагноза бактеријског ентероколитиса Игор Ковачевић Марина Миленковић 2017-12-27
3 Испитивање особина композита на бази молибденфосфорних киселина зеолита и активног угља Александар Гобељић Снежана Ускоковић Марковић 2017-12-27
4 Спектрофотометријско одређивање антиоксидативне активности узорака меда Драган Савић Светлана Ђого Мрачевић 2017-12-27
5 Хемијске особине, примена и значај једињења алуминијума Марија Стојановић Бранка Дражић 2017-12-27
6 Анализа промета и потрошње антидепресива у Србији током периода 2012-2015. године Надежда Дадић Марина Одаловић 2017-12-18
7 Значај увођења јавно-здравствених услуга у апотекама-студија случаја Наташа Милошевић Валентина Маринковић 2017-12-18
8 Промет и потрошња лекова са режимом издавања без лекарског рецепта за лечење грипа и прехладе у Србији током периода 2012-2015. година Сања Лакић Марина Одаловић 2017-12-18
9 Самоникле лековите биљке Златибора Соња Симић Данило Стојановић 2017-12-18
10 Оксидативно-стресни статус пацијената са коронарном артеријском болешћу Александра Богојевић Јелена Котур Стевуљевић, Александра Новаковић 2017-12-13
11 Нутритивни и здравствени значај конзумирања производа од парадајза Маша Денкић Бојана Видовић 2017-12-07
12 Инсулину сличан фактор раста-1 код пацијената са колоректалним карциномом Ивана Ружичић Александра Зељковић 2017-11-30
13 Испитивање нивоа знања студената Фармацеутског факултета у Београду о ризичним облицима понашања у вези са хепатитис Ц вирусном инфекцијом Миљана Момчиловић Душанка Крајновић 2017-11-27
14 Праћење параметара неурогенезе и синаптичке пластичности применом имунохистохемијских метода Јована Петровић Весна Пешић 2017-11-27
15 Прелиминарна анализа хемијског састава и антиоксидантне активности екстракта Heracleum sibiricum L. (Apiaceae) Душица Луковић Силвана Петровић 2017-11-27
16 Испитивање комплексног једињења алуминијума и 3-хидроксифлавона Исидора Петковић Лепосава Павун 2017-11-24
17 Значај исхране у превенцији хипертензије Милица Аризановић Бојана Видовић 2017-11-23
18 Аерозагађивачи, хемијске особине и значај Маријана Јоксимовић Мира Чакар 2017-11-22
19 Одређивање садржаја аминофилина у фармацеутски дозираним облицима применом RP HPLC методе Николета Миловановић Бранка Ивковић 2017-11-14
20 Употреба и улога нискокалоријских заслађивача Марија Вићентијевић Ивана Ђуричић 2017-11-13
21 Анализа лекова који недостају у терапији пацијената у примарној здравственој заштити Ана Мурганић Сандра Везмар Ковачевић 2017-11-10
22 Хемијске особине и улога хидроксида елемената треће периоде Марија Божовић Слађана Танасковић 2017-11-10
23 Прелиминарна анализа хемијског састава и антиоксидантне активности екстраката Heracleum ternatum Velen. (Apiaceae) Александра Бољановић Силвана Петровић 2017-11-09
24 Аналитичке методе за одређивање перфлуорооктансулфонске киселине и њених соли у хуманом биолошком материјалу Николина Пејовић Маријана Ћурчић 2017-11-03
25 Клинички значајне микобактерије као узрочници хуманих инфекција Стефана Величковић Драгана Божић 2017-11-03
26 Процена робусности RP-HPLC методе за одређивање ламотригина и његових нечистоћа Павле Симеуновић Анђелија Маленовић 2017-11-02
27 Хроматографско раздвајање кумаринских деривата и валидација HPLC методе за њихово одређивање Марија Живковић Бранка Ивковић 2017-10-27
28 Хроматографске методе у аналитици пестицида Душица Ђурађевић Светлана Ђого Мрачевић 2017-10-25
29 Садржај кумарина у комерцијалним узорцима коре цимета и производима на бази коре цимета Ивана Прљевић Милица Дробац 2017-10-24
30 Енергетски унос и потрошња код атлетичара на средње и дуге стазе Александра Обрадовић Ивана Ђуричић 2017-10-23
31 Нехолестеролски стероли и кардиометаболички ризик Ивана Алексић Александра Зељковић 2017-10-20
32 Утицај степена адхеренце и уверења о лековима на контролу астме и хроничне опструктивне болести плућа Анђела Дамњановић Сандра Везмар Ковачевић 2017-10-19
33 Упоредни приказ примене HPLC - методе са масеном и charged aerosol детекцијом у испитивању комплекса лек - циклодекстрин Јелена Крстић Ана Протић 2017-10-18
34 Анализа састојака хербе врсте Rumex balcanicus Rech. fil., Polygonaceae Данијела Драмлић Татјана Кундаковић-Васовић 2017-10-16
35 Испитивање антимикробне активности новосинтетисаних једињења бакра, кобалта и цинка на клиничким изолатима Pseudomonas aeruginosa Драгана Лекић Марина Миленковић 2017-10-13
36 Дизајн и могућности примене терапијских система типа вагиналних прстенова Луција Дамјановић Љиљана Ђекић 2017-10-12
37 Пептидни хормони као допинг у спорту Анђелка Данчетовић Маја Томић 2017-10-10
38 Испитивање покретљивости и способности везивања за муцин Achromobacter врста изолованих код педијатријских пацијената Милица Марић Бранкица Филипић 2017-10-06
39 Лекови у терапији дерматофитоза Горан Аруновић Александра Новаковић 2017-10-03
40 Волуметријске методе за одређивање бакра Лазар Јеремић Снежана Ускоковић Марковић 2017-09-30
41 Испитивање могућности примене ексципијенаса копроцесованих методом топљења у изради таблета директном компресијом Димитрије Ђорђевић Јелена Ђуриш 2017-09-30
42 Методе за одређивање садржаја арсена Ивана Перге Снежана Ускоковић Марковић 2017-09-30
43 Geranium macrorrhizum L.i G. phaeum L.(Geraniaceae) Јелена Божић Бранислава Лакушић 2017-09-29
44 Larix decidua L. и Cedrus sp. (Pinaceae) Исидора Јовановић Бранислава Лакушић 2017-09-29
45 Vibrio cholerae Соња Килибарда Јелена Антић Станковић 2017-09-29
46 Активност и концентрација ензима параоксоназе 1 у липопротеин дефицијентном серуму пацијената са хроничним болестима бубрега Ивана Катанић Александра Стефановић 2017-09-29
47 Анатомска грађа и хемијска анализа етарског уља изданка врста Achillea millefolium L. и A. tanacetifolia All. (Asteraceae) Милица Максимовић Виолета Славковска 2017-09-29
48 Евалуација антигенотоксичног потенцијала кверцетина у присуству хормона естрадиола и диетилстилбестрола на леукоцитима периферне крви in vitro Марија Бруић Биљана Потпаревић 2017-09-29
49 Испитивање доприноса биополисахарида левана ефикасности козметичког производа Јелена Марчетић Милица Лукић 2017-09-29
50 Испитивање улоге биополисахарида левана као реолошког модификатора у козметичким производима Никола Маџаревић Милица Лукић 2017-09-29
51 Клинички значајне хумане инфекције изазване бактеријама из рода Clostridium Марина Милинов Драгана Божић 2017-09-29
52 Одабране анализе хитозана из дијететског суплемента на тржишту Милица Јанков Катарина Карљиковић Рајић 2017-09-29
53 Оптимално коришћење резултата одређивања у медицинским лабораторијама Данијела Марчић Светлана Игњатовић 2017-09-29
54 Повезаност концентрације резистина са параметрима липидног профила код пацијената са колоректалним канцером Марина Милошевић Александра Зељковић 2017-09-29
55 Процена кардиоваскуларног ризика код здраве средовечне популације Алекса Панић Јелена Котур Стевуљевић 2017-09-29
56 Процена утицаја врсте и удела адсорпционог носача на брзину растварања карведилола из чврстих дисперзија Тамара Томић Светлана Ибрић 2017-09-29
57 Процена фактора ризика за развој атеросклерозе код пацијената са исхемијским можданим ударом Зорица Ланговић Јелена Котур Стевуљевић 2017-09-29
58 Развој основног фармакокинетичког модела флувоксамина Марија Милетић Марија Јовановић 2017-09-29
59 Развој формулације и поступка израде вишеслојних таблета са диклофенак-натријумом и ранитидин-хидрохлоридом Александра Кршанин Јелена Ђуриш 2017-09-29
60 Токсично дејство неких метала из животне средине на развој ларви пчела Мирјана Давидовић Драгана Вујановић 2017-09-29
61 Упоредни приказ карактеристика шеснаест фосфатних пуфера pH 7,0 које прописује Европска фармакопеја 9.0 Tamara Habach Гордана Поповић 2017-09-29
62 Утицај АЦТХ на меморију пацова Немања Танасковић Весна Пешић 2017-09-29
63 Утицај концентрације полиетилен оксида PEO WSR 301 и порозног адсорбенса Neuselin UFL2 на брзину ослобађања лековите супстанце из таблета Даница Николић Светлана Ибрић 2017-09-29
64 Утицај примене екстракта Aronia melanocarpa на интензитет перципираног стреса Стефана Стојковић Весна Пешић 2017-09-29
65 Фармакоекономска анализа биолошки сличног аналога инсулина дугог дејства Николиа Дракулић Драгана Лакић 2017-09-29
66 Фармакоекономска евалуација терапије бактеријског коњуктивитиса Никола Илић Драгана Лакић 2017-09-29
67 Фармацеутско-технолошки приступи развоју лекова са психоактивним контролисаним супстанцама у циљу спречавања њихове злоупотребе Милица Павловић Јелена Ђуриш 2017-09-29
68 Физиолошка функција цревне микробиоте Јована Чичевић Марина Миленковић 2017-09-29
69 Чврсте дисперзије као носачи за повећање брзине растварања валсартана Марија Ћујић Светлана Ибрић 2017-09-29
70 DOI скор - збирни скор дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације код пацијенткиња са синдромом полицистичних јајника Тијана Стајић Јелена Котур Стевуљевић 2017-09-28
71 Вазодилатација изоловане хумане унутрашње торакалне артерије узрокована (-) - епикатехином Јована Јемуовић Александра Новаковић 2017-09-28
72 Генска експресија трансформишућег фактора раста β1 (TGF-β1) код деце са типом 1 diabetes mellitus-a Тијана Цвјетковић Ана Нинић 2017-09-28
73 Зелена хемија у органским синтезама Ивана Јовановић Милош Петковић 2017-09-28
74 Значај витамина Д код физички активних особа Јована Медојевић Брижита Ђорђевић 2017-09-28
75 Кадмијум у кантариону (Hypericum perforatum L.) сакупљеном са различитих локалитета Вршачких планина Теодора Раленац Данијела Ђукић Ћосић 2017-09-28
76 Најчешћи бактеријски узрочници инфекција гениталног тракта Јелена Михаиловић Бранкица Филипић 2017-09-28
77 Палијативна нега и улога фармацеута Невена Марковић Љиљана Тасић 2017-09-28
78 Повезаност резистина и његовог рецептора протеина удруженог са аденилат циклазом 1 са традиционалним факторима ризика за развој кардиоваскуларних болести Вук Ђунисијевић Мирон Сопић 2017-09-28
79 Потенцијални здравствени ефекти резвератрола Ивана Џелебџић Ивана Ђуричић 2017-09-28
80 Развој формулације и предвиђање биоперфоманси оралних филмова: in vitro-in silico приступ Ања Влаховић Сандра Цвијић 2017-09-28
81 Утицај псеудоефедрина у ОТС препаратима на резултат тест трака за амфетамин Филип Димитријевић Данијела Ђукић Ћосић 2017-09-28
82 Утицај физичке активности на нутритивни статус Јелена Медојевић Брижита Ђорђевић 2017-09-28
83 Флуориди у флашираним негазираним водама за пиће Бојана Дробњаковић Данијела Ђукић Ћосић 2017-09-28
84 Валидација градијентне UHPLC методе за одређивање цилазаприла, хидрохлортиазида и њихових нечистоћа из комбинованог дозираног облика Тамара Лепосавић Биљана Оташевић 2017-09-27
85 Лекови као могући узрочници настанка малигних обољења Бојана Бркић Зорица Булат 2017-09-27
86 Механизам релаксације артеријског графта проузроковане процијанидином Б2 Екатарина Михајловић Александра Новаковић 2017-09-27
87 Одређивање HbAlc методом капиларне електрофорезе Сашка Живковић Виолета Допсај 2017-09-27
88 Оптимизација RP-HPLC методе за раздвајање каптоприла, хидрохлортиазида и њихових нечистоћа Милица Живковић Анђелија Маленовић 2017-09-27
89 Процена утицаја хидрофобности стационарне фазе на ретенционо понашање халогенованих аналита базних особина Наташа Ерић Анђелија Маленовић 2017-09-27
90 Утицај кетамина на оштећење ДНК у кортикостеронском моделу депресије Александра Хрњак Весна Пешић 2017-09-27
91 Дијететски суплементи у превенцији дијабетес мелитуса тип II Тамара Неговановић Брижита Ђорђевић 2017-09-26
92 ДОИ скор - збирни скор дислипидемије, оксидативног стреса и инфламације код пацијената са акутним инфарктом миокарда Сања Вујчић Јелена Котур Стевуљевић 2017-09-26
93 Примена синтетских адсорбенаса у развоју дисперзибилних таблета Милица Лечић Јелена Ђуриш 2017-09-26
94 Регулаторни и стручни прописи и препоруке који се односе на дељење таблета - истраживање ставова фармацеута и пацијената Невена Чича Јелена Паројчић 2017-09-26
95 Фармацеутско-технолошки аспекти дељења таблета: препарати са модификованим ослобађањем Мијана Трубарац Јелена Паројчић 2017-09-26
96 Фармацеутско-технолошки аспекти дељења таблета: препарати са тренутним ослобађањем Снежана Станковић Јелена Паројчић 2017-09-26
97 Формулација ефервесцентних флотирајућих система са модификованим ослобађањем карведилола Лука Дамљановић Светлана Ибрић 2017-09-26
98 Формулација необложених таблета са модификованим ослобађањем карведилола Јелена Џуверовић Светлана Ибрић 2017-09-26
99 Анализа хемијског састава псеудожитарица Катарина Перишић Бојана Видовић 2017-09-25
100 Имунохемијска карактеризација допаминергичких неурона трансгених мишева носиоца хуманог CYPC219 гена Филип Милосављевић Марин Јукић 2017-09-25
101 Карактеристике састава дијететских суплемената за спортисте на тржишту Србије Мирјана Филиповић Бојана Видовић 2017-09-25
102 Одређивање фракталкина код пацијената са колоректалним карциномом Бојана Пејовић Александра Зељковић 2017-09-25
103 Оптимизација RP-HPLC методе за раздвајање ентакапона и његових нечистоћа применом методологије претраге мреже Лана Костић Анђелија Маленовић 2017-09-25
104 Пољопривредни отпад као извор фармацеутски значајних сировина : микрокристална целулоза из сламе Јована Петровић Зоран Максимовић 2017-09-25
105 Процена робусности RP-HPLC методе за испитивање степена чистоће циталопрам хидробромида Кристина Живковић Анђелија Маленовић 2017-09-25
106 Утицај фактора формулације на време флотације и брзину растварања карведилола из флотирајућих микробалона Катарина Радосављевић Светлана Ибрић 2017-09-25
107 Утицај фактора формулације на принос и садржај лековите супстанце у флотирајућим микробалонима Јована Пижурица Светлана Ибрић 2017-09-25
108 Одређивање антиоксидативне активности екстраката црног лука АБТС методом Слађана Босић Лепосава Павун, Снежана Ускоковић Марковић, Слађана Танасковић 2017-09-22
109 3 D-QSAR студија, анализа структуре фармакофоре и дизајн агониста серотонинских 5-HT рецептора Милица Радан Катарина Николић 2017-09-21
110 Идентификација и одређивање једињења гвожђа Катарина Колџић Снежана Ускоковић Марковић 2017-09-21
111 Испитивање особина ванадијум суптитуисаних молибденфосфорних киселина Павле Биљић Снежана Ускоковић Марковић 2017-09-21
112 Развој и валидација LC-MS-MS методе за одређивање лидокаина, хистидина, глукозе и манитола у раствору за кардиоплегију Дејана Павков Бојан Марковић 2017-09-21
113 Течни спреј препарати за примену на кожи Јелена Миленковић Љиљана Ђекић 2017-09-21
114 Формулација и карактеризација микроемулзионих система са хитозаном за перкутану примену ибупрофена Белма Кајевић Љиљана Ђекић 2017-09-21
115 Вазорелаксантни ефекат процијанидина Б2 на изолованој хуманој унутрашњој торакалној артерији Ангелина Миленковић Александра Новаковић 2017-09-20
116 Генска експресија резистина у мононуклеарним ћелијама крви код пацијената са колоректалним карциномом Анастасја Вукоје Ана Нинић 2017-09-20
117 Значај одређивања генске експресије изоензима супероксид-дисмутазе код пацијената са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом на хемодијализи Биљана Савић Ана Нинић 2017-09-20
118 Утврђивање везе између структуре и ретенције одабраних деривата имидазолина применом хроматографије на танком слоју и хемометријских метода Александра Антић Даница Агбаба 2017-09-20
119 Инсулинска резистенција и синдром полицистичних оварија Александра Драгутиновић Марина Стојанов 2017-09-19
120 Испитивање протолитичких равнотежа у раствору рупатадин фумарата Кристина Стојилковић Гордана Поповић 2017-09-19
121 Карактеристике састава и хемијских облика витамина и минерала у дијететским суплементима на тржишту Србије Мирко Лазовић Бојана Видовић 2017-09-19
122 Примена комплекса прелазних метала за одређивање 3-хидроксифлавона Младен Станковић Снежана Ускоковић Марковић, Лепосава Павун 2017-09-19
123 Профил масних киселина и антимикробна активност уља семенки различитих сорти грожђа Соња Петковић Ивана Ђуричић 2017-09-19
124 Анализа садржаја укупних полифенола и антиоксидативне активности сокова од поврћа Милица Пралица Слађана Шобајић 2017-09-18
125 Биохемијски маркери инфламације у кардиоваскуларним болестима Марија Маринковић Ана Нинић 2017-09-18
126 Значај одређивања генске експресије TNF-α и IL-10 код пацијената са колоректалним карциномом Сања Ерцег Ана Нинић 2017-09-18
127 Комплексометријско одређивање бизмута Кристина Бојовић Снежана Ускоковић Марковић 2017-09-18
128 Орални филмови Александра Марковић Светлана Ибрић 2017-09-18
129 Теоријски модели у анализи ретенционих механизама геометријских изомера цефпрозила на ZIC HILIC колони Сандра Тешић Ана Протић 2017-09-18
130 Биомаркери коштаног промета у дијагнози и праћењу метаболизма коштаних обољења Емилија Иванов Светлана Игњатовић 2017-09-15
131 Експериментални модели у анализи ретенционог понашања геометријских изомера цефпрозила на ZIC HILIC колони Невена Владимировић Биљана Оташевић 2017-09-15
132 Испитивање хемијског састава и антиоксидативне активности листа и коре мушмуле, Mespilus germanica L., Rosaceae Ана Томић Милица Дробац 2017-09-15
133 Употреба ветеринарских лекова у региону Сјенице као потенцијални извор загађења животне средине Риалда Ћатовић Маријана Ћурчић 2017-09-15
134 Бактеријски токсини Борис Пуношевац Јелена Антић Станковић 2017-09-14
135 Интеракције хране и кардиоваскуларних лекова Борис Стојаков Бојана Видовић 2017-09-14
136 Испитивање састава испарљивих састојака подземних и надземних делова врста рода Geranium L. Милена Марковић Мирјана Марчетић 2017-09-14
137 Осетљивост клиничких изолата из бриса уха, грла и носа, на антибиотике, in vitro Марија Тодоровић Јелена Антић Станковић 2017-09-14
138 Утицај поступака израде на карактеристике хидрофилних матрикс система са продуженим ослобађањем карбамазепина Милена Маринковић Светлана Ибрић 2017-09-14
139 Испитивање антиоксидативне активности јагодастог и бобичастог воћа Јована Радојковић Бојана Видовић 2017-09-13
140 Концентрације токсичних метала у крви и урину запослених у производњи оружја Данијела Поповић Зорица Булат 2017-09-13
141 Методе за одређивање антиоксидативне активности једињења Дејана Стојановић Лепосава Павун 2017-09-13
142 Садржај полифенола и антиоксидативна активност воћних нектара Марија Милановић Бојана Видовић 2017-09-13
143 Директна јодиметријска титрација витамина Ц Ана Вилић Јадранка Одовић 2017-09-12
144 Дистрибуција кадмијума у цвету, листу и херби кантариона (Hypericum perforatum L.) Стефан Лекић Данијела Ђукић Ћосић 2017-09-12
145 Киселине азота и сумпора, њихове соли, примена и значај Ана Ђукић Мира Чакар 2017-09-12
146 Кисели оксиди елемената пете и шесте групе Периодног система Тања Станојевић Мира Чакар 2017-09-12
147 Одређивање степена комплексирања телмисартана и β-циклодекстрина применом HPLC методе са charged aerosol детектором Оливер Лазић Ана Протић 2017-09-12
148 Оптимизација екстракције хербе ртањског чаја Satureja kitaibelii Wierzb. ex Heuff. (Lamiaceae) и формулација чврстих фармацеутских облика за оралну примену Јелена Мудрић Јелена Ђуриш 2017-09-12
149 Антимикробна активност новосинтентисаних једињења кадмијума Јована Ђокић Марина Миленковић 2017-09-11
150 Биохемијски маркери бубрежних болести Ана Јанковић Јелена Векић 2017-09-11
151 Фармакоекономска евалуација примене ТНФ инхибатора у умерено тешком и тешком облику улцерозног колитиса Ђорђе Остојић Драгана Лакић 2017-09-11
152 In vitro испитивање антиоксидативне способности халкона, веза структуре и активности Тамара Јанковић Јелена Котур Стевуљевић, Бранка Ивковић 2017-09-08
153 Испитивање осетљивости клиничких изолата Achromobacter spp.на триметоприм-сулфаметоксазол Снежана Кузмановић Бранкица Филипић 2017-09-08
154 Испитивање пермеабилности кроз крвно-мождану баријеру на вештачким мембранама за деривате 1,2-етандиамин-N,N,-di-2-(3-циклохексил) пропанске киселине Бојана Парежанин Бојан Марковић 2017-09-08
155 Одређивање антиоксидативне активности сокова од бобичастог воћа Ања Вујчић Бојана Видовић 2017-09-08
156 Садржај полифенола и антиоксидативна активност псеудожитарица Маја Павловић Бојана Видовић 2017-09-08
157 Клинички значај примене теста Fibro MaxTM код обољења јетре Марина Павићевић Светлана Игњатовић 2017-09-07
158 Биолошки лекови vs.biosimilari: дефинисање/регулаторни захтеви, особине и примери Милица Тодоровић Снежана Савић 2017-09-06
159 Улога пробиотских култура микроорганизама у здрављу гастроинтестиналног тракта Јована Савић Ивана Ђуричић 2017-09-05
160 Лонгитудиналне промене концентрације адипонектина током нормалне, некомпликоване трудноће Тамара Антонић Александра Стефановић 2017-09-04
161 Утицај чувања и микробиолошке контаминације серума на вредности биохемијских параметара Сара Дмитрашиновић Бранкица Филипић 2017-09-04
162 Комплексометријско одређивање бакра Мина Мифтари Јадранка Одовић 2017-09-01
163 Одређивање садржаја полифенола и антиоксидативне активности у узорцима какао праха са домаћег тржишта Марија Милојевић Брижита Ђорђевић 2017-09-01
164 Примена комплекса прелазних метала за одређивање морина Исидора Јанковић Лепосава Павун 2017-09-01
165 Спектрофотометријско одређивање антиоксидативне активности морина Николина Илић Снежана Ускоковић Марковић 2017-09-01
166 Валидација методе за испитивање и одређивање чистоће ексеместана у ексеместан таблетама Ивана Дендић Бранка Ивковић 2017-08-31
167 Хемијске особине и употреба једињења живе и арсена у стоматологији Небојша Корићанац Слађана Танасковић 2017-08-31
168 Утицај деривата пиразолохинолинона који делују преко GABAA рецептора на локомоторну активност мишева и пацова Зорана Бугарин Мирослав Савић 2017-08-30
169 Одређивање садржаја кверцетина у екстрактима црног лука Лука Божић Снежана Ускоковић Марковић 2017-08-28
170 Развој формулације флотирајућих таблета ранитидин - хидрохлорида уз коришћење полиетилен оксида PEO Coagulant Марија Илић Светлана Ибрић 2017-08-28
171 Развој формулације флотирајућих таблета са модификованим ослобађањем лековите супстанце: утицај концентрације полимера PEO WSR 303 Петра Ковјенић Светлана Ибрић 2017-08-28
172 Спектрофотометријско испитивање антиоксидативне активности Петар Стојановић Лепосава Павун 2017-08-28
173 Medicamenata spagirica у радовима Paracelzusa Весна Поповић Душанка Крајновић 2017-08-26
174 Испитивање ставова студената у вези са пасивним пушењем Ђорђе Стојшић Душанка Крајновић 2017-08-15
175 Упоредни преглед сетова препорука за унос витамина и минерала Марина Стојановић Слађана Шобајић 2017-07-31
176 Утицај дуванског дима на здравље деце Анђела Биберџић Драгана Вујановић 2017-07-31
177 Новосинтетисана психоактивна супстанца 2CB - припрема узорака урина и идентификација применом HPLC - MS и GC-MS методе Лазар Граховац Маријана Ћурчић 2017-07-28
178 Повезаност маркера хомеостазе холестерола са антропометријским параметрима код пацијената са исхемијском болешћу срца Ђорђе Салаи Александра Зељковић 2017-07-28
179 Одређивање садржаја бета-глукана у производима на бази квасца Софија Стаменковић Бојана Видовић 2017-07-27
180 Утицај загађивача животне средине на јавно здравље Мина Мазић Данијела Ђукић Ћосић 2017-07-27
181 Валидација RP - HPLC методе за испитивање степена чистоће циталопрам хидробромида Анђелка Мрљеш Анђелија Маленовић 2017-07-26
182 Синтеза и физичко-хемијска карактеризација нових деривата кортиенске киселине метилпреднизолона као потенцијалних софт глукокортикоида за примену на кожи Јелена Бошковић Владимир Добричић 2017-07-26
183 Антимикробна активност етарског уља хибрида врста Micromeria pulegium (Rochel) Benth. и M. albanica (Griseb. ex Maly) Шилић (Lamiaceae) Јована Лечић Марина Миленковић 2017-07-24
184 Аналитичке методе у испитивању парацетамола Александар Михајловић Бојан Марковић 2017-07-21
185 Ендокрини ометачи - супстанце које испољавају токсично дејство на ендокрини систем Сашка Ружић Данијела Ђукић Ћосић 2017-07-20
186 Испитивање знања, ставова и понашања студената у вези HIV инфекције Јована Михаиловић Валентина Маринковић 2017-07-20
187 Наноинкапсулација есцина - примена и значај Јована Стојановић Љиљана Ђекић 2017-07-20
188 Аналитика фенобарбитона у токсиколошкој пракси Алекса Стојановић Биљана Антонијевић 2017-07-19
189 Оксидативни стрес и фактори ризика за кардиоваскуларне болести код жена са синдромом полицистичних јајника Изабела Косо Јелена Котур Стевуљевић 2017-07-19
190 3D-QSAR студија, дизајн антагониста серотонинских 5-HT 2A рецептора и in vitro испитивање проласка кроз крвно-мождану баријеру одабраних антипсихотика Мирјана Антонијевић Катарина Николић 2017-07-17
191 Поређење рачунарских програма за резолуциони параметар у монографији Европске фармакопеје за методу деривативне спектрофотометрије Ана Хомшек Катарина Карљиковић Рајић 2017-07-14
192 Преглед терапије у примарној здравственој заштити Тамара Ристановић Сандра Везмар Ковачевић 2017-07-14
193 Примена D-оптималног дизајна у развоју методе хаотропне хроматографије за испитивање чистоће циталопрам хидробромида Љиљана Бирчаковић Анђелија Маленовић 2017-07-14
194 Примена антиинфективних лекова за системску примену на хирушким клиникама Клиничког Центра Војводина Немања Ђорђевић Драгана Лакић 2017-07-14
195 Редокс статус у току хемиотерапије код педијатријске популације са канцером Мирјана Кркобабић Јелена Котур Стевуљевић 2017-07-14
196 Хроматографско и in silico одређивање дескриптора липофилности синтетских рамнолипида Селена Мифтари Биљана Оташевић 2017-07-14
197 Редокс статус и дужина теломера код пацијената са коронарном болешћу Азра Гузоњић Јелена Котур Стевуљевић 2017-07-13
198 Испитивање макроскопских, микроскопских особина и етарског уља листа матичњака, Melissa officinalis L. са различитих локалитета Никола Бошковић Мирјана Марчетић 2017-07-12
199 Увођење имунизације у фармацеутску здравствену заштиту: ставови студената фармације Иван Милићевић Валентина Маринковић 2017-07-12
200 Утицај аерозагађивача на озонски омотач Андријана Тркуља Биљана Антонијевић 2017-07-12
201 Акутна тровања кардиоваскуларним лековима -епидемиолошки значај Маја Радојевић Драгана Вујановић 2017-07-10
202 Вирални маркетинг у фармацеутском пословању Софија Ђурђевић Валентина Маринковић 2017-07-10
203 Евалуација антигенотоксичног потенцијала салвианоличне киселине Б у присуству водоник пероксида на леукоцитима периферне крви in vitro Милена Јанковић Биљана Потпаревић, Лада Живковић 2017-07-10
204 Утицај биљних стерола на метаболизам липопротеина високе густине Марија Живановић Александра Зељковић 2017-07-10
205 Пољопривредни отпад као извор фармацеутски значајних сировина: микрокристална целулоза из кукурузовине Тамара Бакић Зоран Максимовић 2017-07-07
206 Механизам вазорелаксације хуманих бајпас графтова изазване (-)-епикатехином Милица Бисерчић Александра Новаковић 2017-07-06
207 Значај аутофагије у бактеријским инфекцијама Стефан Миљојковић Јелена Антић Станковић 2017-07-05
208 Испитивање антимикробне активности једињења никла на стандардним сојевима микроорганизама и клиничким изолатима Staphylococcus aureus i Escherichia coli Ивана Лазић Марина Миленковић 2017-07-05
209 Испитивање интеракција верапамила у мицеларном раствору нејонског сурфактанта TX-100 Анастасија Томић Гордана Поповић 2017-07-04
210 Превенција хепатитиса Б - улога фармацеута у јавноздравственим активностима Петар Врекић Љиљана Тасић 2017-07-04
211 Хемијске особине и токсичност живе, баријума и њихових једињења Невена Станковић Мира Чакар 2017-07-04
212 Хемијске особине и значај цинка и хрома Сандра Костадиновић Слађана Танасковић 2017-06-29
213 Инфекције централног нервног система Марија Златковић Марина Миленковић 2017-06-23
214 Cannabis sativa vs. Cannabis indica - недоумице о конопљи Весна Младеновић Данило Стојановић 2017-06-20
215 Клинички значај мерења мијелопероксидазе код деце са астмом Јелена Милић Александра Топић 2017-06-19
216 Биохемијска дијагностика и праћење остеопорозе Јулија Ђорђевић Александра Зељковић 2017-06-16
217 Фармакоекономска евалуација примене бевацизумаба и цетуксимаба у првој линији терапије метастатског колоректалног карцинома Светозар Благојевић Драгана Лакић 2017-06-16
218 Утицај кодеина у ОТЦ препаратима на поузданост имунохроматографске анализе опијата у урину Вера Бондеровић Данијела Ђукић Ћосић 2017-06-15
219 Потенцијал циклофилина А као биомаркера у клиничкој пракси и могућности његове примене у дијагностици колоректалног карцинома Јована Милосављевић Александра Зељковић 2017-06-13
220 Полифенолне компоненте и антиоксидативни потенцијал вина, чаја и какаа Александра Ђурђевић Слађана Шобајић 2017-06-08
221 Примена ConsExpo у процени изложености токсичним супстанцама Стефан Симеуновић Данијела Ђукић Ћосић 2017-06-06
222 Антиоксидативна активност новосинтетисаних једињења, поређење са витамином Е Јована Лазаревић Јелена Котур Стевуљевић 2017-06-05
223 Значај исхране у превенцији болести штитасте жлезде Милица Стојановић Бојана Видовић 2017-06-02
224 Хемијске особине и примена фосфата и карбоната алкалних метала Марија Обреновић Мира Чакар 2017-06-02
225 Кардиометаболички фактори ризика код жена са синдромом полицистичних јајника Миа Мусовић Александра Зељковић 2017-06-01
226 Одређивање pKa вредности нестероидних антиинфламаторних лекова Јелена Јовић Бранка Ивковић 2017-06-01
227 Фармацеутско - технолошке карактеристике компримованих гума за жвакање Милена Бранковић Јелена Паројчић 2017-05-29
228 Валидација методе за испитивање присуства производа деградације вориконазола у лиофилизату током процеса производње и чувања Дарја Кршуљ Бранка Ивковић 2017-05-18
229 Одређивање садржаја теобромина у какао производима Јована Јовановић Брижита Ђорђевић 2017-05-18
230 Етички и регулаторни оквир клиничких испитивања лекова у педијатријској популацији Адмира Аломеровић Душанка Крајновић 2017-05-16
231 Регулација тироидне функције и дисфункција тироидеје код трудница Тијана Алексић Марина Стојанов 2017-05-15
232 Хемијске карактеристике и значај једињења арсена Наташа Марић Слађана Танасковић 2017-05-15
233 Рационална примена бензодиазепина у примарној здравственој заштити Марија Радовић Сандра Везмар Ковачевић 2017-05-11
234 Процена антигенотоксичног потенцијала кверцетина у присуству хормона адреналина на леукоцитима периферне крви in vitro Јелена Перић Биљана Потпаревић, Лада Живковић 2017-05-10
235 Анализа мотивационих фактора у области добровољног давања крви Вања Милошевић Валентина Маринковић 2017-05-09
236 Анализа потрошње антианемика у Републици Србији у току четворогодишњег периода Данијела Чоловић Драгана Лакић 2017-05-09
237 Развој и валидација HPCL методе за одређивање макрогола 3350 у оралним прашковима Немања Богојевић Бојан Марковић 2017-05-08
238 Преглед рационалне употребе антибиотика у примарној здравственој заштити Марија Поповић Сандра Везмар Ковачевић 2017-05-05
239 Биоетичке перспективе у етичким кодексима здравствених радника - магистара фармације Милена Стојисављевић Душанка Крајновић 2017-05-04
240 Опште карактеристике липосолубилних витамина Драгана Видаковић Брижита Ђорђевић 2017-05-04
241 Одређивање метадона у урину применом HPLC-MS методе Марија Перчобић Зорица Булат 2017-04-28
242 Процена утицаја режима дозирања на минималне концентрације дигоксина Радмила Ракић Бранислава Миљковић 2017-04-28
243 Резистин и параметри оксидативног статуса код пацијената са колоректалним карциномом Yonas Simachew Александра Стефановић 2017-04-28
244 Неорганска једињења која се користе као конзерванси Данијела Тасић Слађана Танасковић 2017-04-27
245 Праћење кинетике репарације ДНК оштећења на леукоцитима периферне крви код човека индукованих естрадиолом и диетилстилбестролом Катарина Срећковић Биљана Потпаревић, Лада Живковић 2017-04-27
246 Тестирање робусности RP-HPLC методе за одређивање садржаја оланзапина и његових нечистоћа Стефан Симић Анђелија Маленовић 2017-04-27
247 Утицај дуванског дима на специфичну инхибиторну активност алфа - 1 - антитрипсина према трипсину (СИА - трипсин) код пацијената са хроничном опструктивном болешћу плућа Снежана Величковић Александра Топић 2017-04-27
248 Испитивање ставова студената о новој фармацеутској услузи - саветовање о прекомерној телесној маси Јелена Марковић Валентина Маринковић 2017-04-25
249 Испитивање утицаја нејонског сурфактанта Brij 35 на растворљивост верапамила Едина Шкријељ Гордана Поповић 2017-04-24
250 Карактеристике састава почетних и прелазних формула за одојчад Софија Влајчић Слађана Шобајић 2017-04-24
251 Унос флуорида код деце предшколског узраста у Ужицу Ема Јешић Данијела Ђукић Ћосић 2017-04-24
252 Одређивање садржаја хлорида применом методе таложне титрације Александра Радојчић Јадранка Одовић 2017-04-21
253 Лабораторијска дијагностика, праћење и терапија акутног инфаркта миокарда Јелена Хајдин Јелена Котур Стевуљевић 2017-04-18
254 Природни токсични и штетни састојци у намирницама Јована Стојановић Бојана Видовић 2017-04-12
255 Представници раздела Phaeophyta - мрких алги значајних за фармацију Сара Тодосијевић Бранислава Лакушић 2017-04-11
256 Антиоксиданси у превенцији кардиоваскуларних болести Марија Лилић Јелена Котур Стевуљевић 2017-04-10
257 Развој и валидација методе за испитивање хемијске стабилности монтелукаста Оливера Човић Бранка Ивковић 2017-04-07
258 Хемија и SAR студија блокатора H1 рецептора Надица Стојнева Бранка Ивковић 2017-04-07
259 Испитивање брзине растварања и in vitro и in silico пермеабилности карбамазепина из чврстих дисперзија Марко Станојчић Светлана Ибрић 2017-03-31
260 Лабораторијска дијагностика и праћење дијабетеса Александра Рамовић Јелена Котур Стевуљевић 2017-03-31
261 Развој формулације таблета са тренутним ослобађањем диазепама Ивана Миладиновић Јелена Ђуриш 2017-03-31
262 Дијететски суплементи за заштиту зглобова Милена Стошић Бојана Видовић 2017-03-24
263 Предвиђање депозиције и апсорпције тобрамицина након инхалационе примене Сара Џодић Сандра Цвијић 2017-03-17
264 Развој дислипидемије и кардиоваскуларних компликација код пацијената са типом 2 дијабетес мелитуса Марина Марић Александра Зељковић 2017-03-17
265 Савремени приступи у дијагностици и терапији типа 1 diabetes mellitus-а Јована Каровић Ана Нинић 2017-03-17
266 Одређивање алкалних и земноалкалних метала у води Санела Миленковић Снежана Ускоковић Марковић 2017-03-16
267 Фармацеутско - технолошки аспекти у развоју лекова за примену код старијих особа Наталија Влаховић Јелена Паројчић 2017-03-16
268 Aнализа потрошње инхибитора протонске пумпе у Републици Србији у периоду 2012 - 2015. године Биљана Павловић Драгана Лакић 2017-03-15
269 Технике тродимензионалног штампања - нови алати за израду носача лековитих супстанци Сања Лукић Бојан Чалија 2017-03-15
270 Анализа тешких метала у узорцима брашна применом индуктивно спрегнуте плазме оптичке емисионе спектрометрије Милица Станковић Славица Ражић 2017-03-09
271 Испитивање ставова студената фармације у вези са генетиком и генетичким тестовима Тијана Милутиновић Душанка Крајновић 2017-03-09
272 Анализа рада етичких одбора на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Србији Марко Радић Душанка Крајновић 2017-03-03
273 Аналитика витамина Б1 Александра Трнавац Биљана Стојановић 2017-02-28
274 Правилна исхрана у превенцији Diabetes mellitusa тип 2 Александар Гајић Брижита Ђорђевић 2017-02-28
275 Идентификовање присуства андрогено - анаболичких стероида методом течне хроматографије у дијететским суплементима које користе спортисти Ана Угарковић Биљана Стојановић 2017-02-27
276 Примена технике Data mining-a као методе вештачке интелигенције у анализи и моделовању процеса сушења распршивањем Вера Томовић Светлана Ибрић 2017-02-24
277 Примена редокс титрација Драгана Савић Милена Јеликић Станков 2017-02-20
278 Процена утицаја процесних и формулационих параметара на брзину растварања карбамазепина из чврстих дисперзија Андријана Томић Светлана Ибрић 2017-02-20
279 Анализа потрошње лекова из групе ензимских антикоагуланаса у Републици Србији у току четворогодишњег периода Ана Тодоровић Драгана Лакић 2017-02-17
280 Аутоимунске болести нервног система Ивана Василић Биљана Буфан 2017-02-14
281 Добијање, особине и употреба неорганских киселина елемената треће периоде Бојана Мишулић Слађана Танасковић 2017-02-08
282 Улога биохемијских маркера у процени оваријалне резерве Наташа Милошевић Александра Стефановић 2017-02-07
283 Упоредни приказ хемијских особина метала треће периоде Сунчица Митровић Слађана Танасковић 2017-02-02
284 Ботулински токсин: биолошко оружје и лек Снежана Вовк Јелена Антић Станковић 2017-01-18