logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2017. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Парентералне наноемулзије са слабо растворљивим психофармаколошким лековима: формулација, оптимизација и in vivo процена диспозиције Санела Савић Снежана Савић 2017-12-05
2 Формулација, физичко-хемијска карактеризација и биолошка испитивања биокомпатибилних микроемулзија за дермалну и трансдермалну испоруку ацеклофенака Марија Тодосијевић Снежана Савић 2017-10-24
3 Козметичке емулзије на бази природног алкил полиглукозидног емулгатора са липосом-инкапсулираним биљним матичним ћелијама: проучавање феномена на граници фаза и биофизичка мерења на кожи Мила Филиповић Снежана Савић 2017-10-10
4 In vitro и in vivo фармаколошка карактеризација атипичног симпатомиметика леримазолина Елдина Халиловић Мирослав Савић 2017-10-07
5 Традиција коришћења у исхрани, хемијске и нутритивне карактеристике самониклог и гајеног листа жућенице (Cichorium intybus L. Asteraceae) Дејан Јанчић Слађана Шобајић 2017-09-30
6 Ефекат дисулфирама на механизме репродуктивне субакутне токсичности етанола и /или кадмијума код мужјака пацова Ана Ђурић Мирјана Ђукић, Ивана Стевановић 2017-09-28
7 Лонгитудиналне промене параметара за процену инсулинске резистенције, адипоцитокина и маркера формирања костију код здравих негојазних трудница Марина Пијановић Славица Спасић, Александра Стефановић 2017-09-28
8 Утицај модулације GABAA рецептора који садрже α5 подјединицу на промене понашања пацова пренатално изложених дејству липополисахарида Бојан Батинић Мирослав Савић 2017-09-28
9 Електрохемијско проучавање варениклина и бримонидина, и развој електроаналитичких метода за њихово одређивање у различитим матриксима Валентина Радуловић Даница Агбаба 2017-09-27
10 Дизајнирање, синтеза, физичко-хемијске и биолошке карактеристике деривата β-хидрокси-β-арилалканских киселина Јелена Савић Јасмина Брборић, Санда Дилбер 2017-09-15
11 Утицај окситоцина на активност осовине хипоталамус-хипофиза-надбубрег и понашање пацова Душанка Станић Весна Пешић 2017-08-31
12 Интерференција тиолних група метаболита дисулфирама са глутатионским одговором на оксидативни стрес индукован кадмијумом и/или алкохолом у јетри пацова Аида Бегић Мирјана Ђукић, Милица Нинковић 2017-06-15
13 Утицај суплементације сојем Lactobacillus helveticus L10 на маркере имунолошког и оксидативног статуса врхунских спортиста Danica Michaličkova Брижита Ђорђевић 2017-06-14
14 Оптимизација екстракције плода ароније, Aronia melanocarpa (michx.) Elliott, микроинкапсулација екстракта методама електростатичке екструзије и сушењем распршивањем Нада Ћујић Светлана Ибрић, Катарина Шавикин 2017-05-26
15 Квантитативни односи структуре и ретенционих особина одабраних лиганада алфа адренергичких и имидазолинских рецептора у танкослојној хроматографији Musbah Shenger Даница Агбаба, Славица Ољачић 2017-04-13
16 Упоредна анализа састава, антимикробне, антиоксидантне и спазмолитичке активности етарских уља Cymbopogon nervatus (Hochst.) Chiov. и Cymbopogon schoenanthus (L.) Spreng (Poaceae) из Судана Eihab Ahmed Mohamed Yousif Нада Ковачевић, Милица Дробац 2017-03-20
17 Карактеризација природних и модификованих дијатомита као потенцијалних функционалних материјала/ексципијенаса за фармацеутску примену Јелена Јанићијевић Јела Милић-Ашкрабић, Данина Крајишник 2017-03-16