logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2016. годину

Специјалистичке академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Козметички производи у основној нези коже-утицај година корисника Слободанка Ћирин-Варађан Гордана Вулета 2016-11-28
2 Испитивање квалитета фармацеутских услуга које се пружају у апотеци "Ал Хана" Инес Жепић Марина Одаловић 2016-10-28
3 Активна имунотерапија тумора: преглед потенцијалних терапијских вакцина Бранкица Филипић Зорица Стојић Вуканић 2016-09-30
4 Анализа потрошње лекова који се примењују у опструктивној болести плућа на подручју општине Лазаревац у периоду од 2010. до 2014. године Светлана Гајић Драгана Лакић 2016-09-30
5 Анализа регулаторних захтјева у вези са измјенама одобрене документације у Босни и Херцеговини: студија случаја Тијана Јевтић Драгана Лакић 2016-09-30
6 Анализа тржишта кортикостероида, дерматолошких препарата (подгрупа D07 према АТЦ класификацији) у Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини и Србији у периоду од 2012.-2014. године Невенка Урошевић Драгана Лакић 2016-09-30
7 Евалуација еритроцитних и ретикулоцитних параметара као индикатора функционалног дефицита гвожђа у анемији хроничне болести Тања Поповић Виолета Допсај 2016-09-30
8 Козметички производи за чишћење и негу остареле коже Душица Кисић Драгана Васиљевић 2016-09-30
9 Компаративна анализа законодавног оквира лечења применом ћелијске терапије и терапије ткивима у Републици Србији и Европској унији Соња Гвозденовић Наташа Богавац Станојевић 2016-09-30
10 Регулаторни аспекти Добровољне процедуре усаглашавања у мултинационалним клиничким студијама Милица Ћук Драгана Лакић 2016-09-30
11 Силицијум-диоксид и диметикон у козметичким произодима Милица Станичков Марија Приморац 2016-09-30
12 Упоредна анализа регулативе за клиничка испитивања лекова у Босни и Херцеговини и земљама Европске уније Дијана Ињац Драгана Лакић 2016-09-30
13 Утицај едукације на промене понашања и ставова у вези са пушењем код адолесцената Софија Вукелић Милетић Душанка Крајновић 2016-09-30
14 Фармакоекономска анализа примене затвореног система за припрему цитостатика у Републици Србији Бранкица Павловић Драгана Лакић 2016-09-30
15 Фармакоекономска анализа примене изосорбидмононитрат таблета са продуженим ослобађањем у превенцији стабилне ангине пекторис Милорад Мијовић Драгана Лакић 2016-09-30
16 Фармакоекономска евалуација ињекција артикаина и лидокаина у локалној анестезији у стоматологији Јелена Војиновић Драгана Лакић 2016-09-30
17 Фармакоекономска евалуација примене биолошких лекова у терапији метастатског колоректалног карцинома Соња Николић Драгана Лакић 2016-09-30
18 Формулациони приступи за побољшање ефикасности козметичких производа за заштиту коже од сунца Ивана Крстић Снежана Савић 2016-09-30
19 Хередитарни ангиоедем у Србији-терапијски избори и њихов утицај на буџет Републичког фонда за здравствено осигурање Гордана Радивојевић Драгана Лакић 2016-09-30
20 Анализа актуелне апотекарске праксе у вези са дефицитарношћу лекова Аница Златановић Душанка Крајновић 2016-09-29
21 Анализа ризика у развоју новог производа Јасмина Моравчевић Зорица Ђурић 2016-09-29
22 Добра пракса у фармаковигиланци-регулаторни и комуникациони изазови Јелена Новаковић Валентина Маринковић 2016-09-29
23 Испитивање опште перцепције и ставова здравствених радника о неуромаркетинга Сандра Гајић Валентина Маринковић 2016-09-29
24 Преглед смерница Међународне конференције за хармонизацију техничких захтева за регистрацију лекова (ICH) који се односе на квалитет Сара Ивезић Светлана Ибрић 2016-09-29
25 Анализа законског оквира у поступку добијања дозволе за промет хуманих лекова на велико са освртом на захтеве нових смерница Добре дистрибутивне праксе у Републици Србији Милица Јевтић Наташа Богавац Станојевић 2016-09-28
26 Значај и испитивања биохемијских и имунолошких параметара у дијагностици хроничних цревних инфламаторних болести Ивана Манастирац Весна Спасојевић Калимановска 2016-09-27
27 Утицај преаналитичких фактора на резултате биохемијских испитивања Виолета Станојевић Зорана Јелић Ивановић 2016-09-27
28 Екстракти алги у козметичким производима Јелена Гиљен Марија Приморац 2016-09-26
29 Карактеристике и примена производа за пилинг коже Катарина Арсић Марија Приморац 2016-09-26
30 Интерференције у имунохемијским одређивањима Милица Лазаревић Марина Стојанов 2016-09-23
31 Приступ тржишту иновативних лекова у Србији-студија случаја Бранка Бојанић Љиљана Тасић 2016-09-22
32 Кардиопротективни ефекат HDL честица Милан Божић Весна Спасојевић Калимановска 2016-09-20
33 Испитивање карактеристика течно-чврстих система израђених са микрокристалном целулозом и синтетским магнезијум-алуминијум-метасиликатом као носчима Ивана Алексић Јелена Паројчић 2016-09-15
34 Анализа тржишта антихиперлипидемика у Црној Гори Милован Поповић Душанка Крајновић 2016-09-14
35 Цитокини - циљни молекули у терапији реуматоидног артритиса Марија Јелић Невена Арсеновић Ранин 2016-07-20
36 Главни план валидације - БМП Георгина Ђукић Зорица Ђурић 2016-07-14
37 Значај одређивања генске експресије изоензима супероксид дисмутазе код пацијената са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом на хемодијализи Ана Нинић Весна Спасојевић Калимановска 2016-07-14
38 Промет и потрошња цитостатика у здравственој установи секундарног нивоа здравствене заштите у периоду 2014. и 2015. године: студија случаја Драгана Пајовић Драгана Лакић 2016-07-06
39 Главна документација места производње-СМФ Драгана Поповић Зорица Ђурић 2016-07-01
40 Упоредни приказ прописа о козметичким производима у Србији и Европској унији Данијела Лукић Гордана Вулета 2016-07-01
41 Дизајн терапијских вакцина против инфекције изазване хепатитис B вирусом Андреа Марјановић Невена Арсеновић Ранин 2016-06-23
42 Анализа опште перцепције, знања и ставова студената о коришћењу стимулативних супстанци у спорту Горан Стојановић Валентина Маринковић 2016-06-17
43 Одређивање и разумевање рока трајања чврстих фармацеутских облика Јелена Станковић Светлана Ибрић 2016-06-17
44 Испитивање ставова и знања о самомедикацији у популацији будућих здравствених радника Звонко Димоски Валентина Маринковић 2016-06-13
45 Предиктори симптома изгарања код професионалаца у фармацеутској индустрији Весна Јовановић Валентина Маринковић 2016-06-13
46 Процена здравствене писмености у популацији порођених жена Весна Вуковић Душанка Крајновић 2016-06-13
47 Процена индивидуалног кардиоваскуларног ризика становништва у јавним апотекама града Београда применом HEART упитника Весна Максимовић Драгана Лакић 2016-06-13
48 Ставови здравствених радника у вези са заштитом пацијената од зрачења у току радиолошких процедура Снежана Максимовић Миловић Марина Одаловић 2016-06-13
49 Ставови и искуства студентске популације у вези са самомедикацијом антибиотицима Драгана Терзић Марковић Марина Одаловић 2016-06-13
50 Регулаторни захтеви, клинички и економски исходи примене биолошки сличних лекова Иван Гламочанин Драгана Лакић 2016-06-07
51 Процена трошковне исплативости флекаинида у терапији атријалне фибрилације Милена Ђипало Драгана Лакић 2016-06-06
52 Козметички производи типа серума за anti-age третман коже Тијана Антонијевић Снежана Савић 2016-06-01
53 Препарати за парентералну исхрану болесника - примена, клинички и фармакоекономски исходи Снежана Ивановић Драгана Лакић 2016-05-25
54 Фармакоекономска евалуација трошковне исплативости пружања фармацеутске услуге пацијентима на антикоагулантној терапији варфарином Татјана Стојковић Наташа Богавац Станојевић 2016-05-19
55 Програм обавезне имунизације и фармаковигиланца вакцина у Србији Тијана Вучевић Драгана Лакић 2016-05-13
56 Успоредба процедура током предаје узорака и стандарда за контролу квалитета лијекова у контролним лабораторијама Агенције за лијекове у Б и Х и Србији Алма Агић Драгана Лакић 2016-03-26
57 Процена трошковне исплативости терапије инфекције вирусом хумане имунодефицијенције етравирином применом анализе минимизације трошкова Марија Вуковић Драгана Лакић 2016-02-26
58 Успоредба Закона о јавним набавкама у Б и Х, Србији и Хрватској Ајла Мујкић Драгана Лакић 2016-02-24
59 Анализа регулаторних захтева и праксе у вези са оглашавањем апотека на територији града Београда Милица Мирић Душанка Крајновић 2016-02-19
60 Основни принципи визуелног прегледа стерилних производа Нада Медојевић Зорица Ђурић 2016-02-12
61 Утицај примене програма лојалности на задовољство корисника у ЗУ Апотека Сомбор Милица Тркуља Љиљана Тасић 2016-01-25