logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2016. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Анализа утицаја социо-демографских карактеристика и ставова на праксу гинеколога и фармацеута у вези са методама планирања породице у Србији Јелена Милосављевић Душанка Крајновић 2016-10-28
2 Хепатотоксичност цитотоксичне комбиноване хемиотерапије са биолошком терапијом или без ње код болесника са метастатским колоректалним карциномом Кристина Денић Ненад Угрешић, Дино Тарабар 2016-10-28
3 Тирофибан као потенцијални радиофармацеутик за детекцију тромбоемболијских поремећаја:анимални модел Марија Дарковска-Серафимовска Ненад Угрешић, Емилија Јаневик-Ивановска 2016-10-27
4 Екстракт талуса Usnea barbata (L.) Weber ex F. H. Wigg., Parmeliaceae у емулзионим носачима стабилизованим биоразградивим емулгаторима: преформулациона и формулациона истраживања Ана Жугић Снежана Савић 2016-10-06
5 Компаративна анализа метода за процену уноса минерала и макронутријената у колективној исхрани предшколске деце Мирјана Ђермановић Иванка Милетић-Ofenbeher, Зоран Павловић 2016-09-30
6 Примена вештачких неуронских мрежа у грађењу модела за предвиђање ретенционог понашања и интензитета одговора масеног спектрометра у анализи одабраних азола и сартана методом течне хроматографије под високим притиском Јелена Голубовић Мира Зечевић 2016-09-30
7 Утицај оралне примене Lactobacillus rhamnosus LA68 i Lactobacillus plantarum WCFS1 на имунолошке и метаболичке параметре мишева у условима експериментално индуковане неалкохолне масне јетре Невена Ивановић Брижита Ђорђевић 2016-09-30
8 Испитивање показатеља инфламације, оксидативног стреса и липидног статуса код пацијената са саркоидозом Јасмина Иванишевић Зорана Јелић Ивановић, Јелена Котур Стевуљевић 2016-09-28
9 Утицај магнезијума на параметре активности хипоталамо-хипофизно-надбубрежне и хипоталамо-хипофизно-гонадне осовине код рагбиста Гордана Дмитрашиновић Светлана Игњатовић, Весна Пешић 2016-09-23
10 Одређивање структуре фармакофоре антагониста ангиотензинских АТ1 рецептора и хемометријски приступ оптимизацији HPLC методе за одређивање лосартана, валсартана и ирбесартана Миралем Смајић Зорица Вујић 2016-09-22
11 Фармацеутски развој гастрорезистентних пелета применом концепта дизајна квалитета и техника вештачке интелигенције Јована Ковачевић Светлана Ибрић 2016-09-22
12 Испитивање корелације између хемијске структуре, физичко-хемијских и ретенционих параметара и антимикробне активности новосинтетисаних деривата пропиофенона Јасмина Башић Зорица Вујић 2016-09-19
13 Емулзије уље у води које подлежу брзој инверзији фаза на кожи: стабилност, колоидна структура и примена као носача фотопротективних супстанци Радава Мартић Јела Милић-Ашкрабић 2016-07-08
14 Утврђивање повезаности генског полиморфизма COMT, TNF-α, TNFR1, IL-1α и IL-10 са ризиком појаве ране прееклампсије и њених компликација Тијана Крњета Светлана Игњатовић 2016-07-08
15 Идентификација и квантификација фактора варијабилности топирамата код одраслих пацијената са епилепсијом Марија Јовановић Бранислава Миљковић, Драгослав Сокић 2016-07-04
16 Полне разлике у патогенези експерименталног аутоимунског енцефаломијелитиса код пацова Мирјана Нацка-Алексић Гордана Лепосавић 2016-06-24
17 Одређивање генске експресије адипонектинских рецептора адипоР1 и адипоР2 и нивоа адипонектина у крви код пацијената са коронарном болешћу и пацијената са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом Мирон Сопић Зорана Јелић Ивановић, Весна Спасојевић Калимановска 2016-06-14
18 Токсични ефекти продужене изложености кадмијуму и/или полихлорованим бифенилима у пацова Александра Буха Весна Матовић 2016-03-04