logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2015. годину

Интегрисане академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Гојазност као фактор ризика за развој колоректалног карцинома Милена Стојановић Александра Зељковић 2015-12-30
2 Имунски одговор на бактерије Вида Симеуновић Зорица Стојић Вуканић 2015-12-30
3 Облагање топљењем у уређају типа флуидизирајућег система: Оптимизација процеса Маја Радоичић Сандра Цвијић 2015-12-30
4 Облагање топљењем у уређају типа флуидизирајућег система: Развој методе и избор помоћних супстанци за облагање Милица Перовић Сандра Цвијић 2015-12-30
5 Онколитички вируси Миланка Марунић Марина Миленковић 2015-12-30
6 Гојазност као фактор ризика за развој дијабетеса Ана Стојковић Јелена Котур Стевуљевић 2015-12-29
7 Преглед терапије код пацијенткиња збринутих на одељењу патологија трудноће Катарина Јевтић Катарина Вучићевић 2015-12-29
8 Респираторне вирусне инфекције Бојана Биљић Марина Миленковић 2015-12-29
9 Утицај суплементације пробиотицима на оксидативно - стресни статус спортиста Селена Станојевић Јелена Котур Стевуљевић 2015-12-29
10 Фармакоекономска евалуација примене адалимумаба у терапији плак псоријазе Срђан Ћуковић Драгана Лакић 2015-12-29
11 Анализа рада етичких одбора на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите у Републици Србији Јована Ристановић Душанка Крајновић 2015-12-25
12 Гојазност као фактор ризика за развој дајабетеса Ивана Милкић Јелена Котур Стевуљевић 2015-12-25
13 Испитивање утицаја фактора формулације на ослобађање карведилола из матрикс таблета Милица Атанасковић Светлана Ибрић 2015-12-25
14 Карактеризација чврстих само - микроемулгујућих терапијских система Невена Вујић Светлана Ибрић 2015-12-25
15 Улога фосфолипазе А2 удружене са липопротеином у развоју атеросклерозе Андријана Шакотић Александра Зељковић 2015-12-22
16 Исхемијом модификовани албумин и оксидативно-стресни статус у плућним болестима Зорана Станковић Јелена Котур Стевуљевић 2015-12-21
17 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа једињења олова и бизмута Јована Стошић Снежана Ускоковић Марковић 2015-12-21
18 Квантитативна анализа једињења цинка Срђан Марковић Снежана Ускоковић Марковић 2015-12-21
19 Методе вибрационе спектроскопије од значаја за форензичка испитивања Мирјана Главчић Снежана Ускоковић Марковић 2015-12-21
20 Социо - демографски приказ зависника од психоактивних супстанци на територији града Београда Анђела Павловић Мирјана Ђукић 2015-12-21
21 Урођени и стечени имунски одговор на бактеријске инфекције Ивана Кресовић Зорица Стојић Вуканић 2015-12-18
22 Полариметар и принципи мерења Бојана Радић Наташа Пејић 2015-12-16
23 Једињења магнезијума - хемијске особине, биолошки значај и примена у фармацији Катарина Алексић Бранка Дражић 2015-12-15
24 Улога и значај протеина у исхрани спортиста Милош Шерер Слађана Шобајић 2015-12-14
25 Анализа података и избор статистичког теста Мила Смиљанић Наташа Богавац Станојевић 2015-12-10
26 Комплексометријско одређивање калцијума у води Душан Стојановић Снежана Ускоковић Марковић 2015-12-07
27 Постизање усаглашености медицинских средстава са европском регулативом уз примену хармонизованих стандарда Милош Стојковић Анђелија Маленовић 2015-12-04
28 Фактори ризика за настанак кардиоваскуларних болести код жена са синдромом полицистичних јајника Марта Пашић Александра Зељковић 2015-12-03
29 Фармакоекономска анализа примене етамсилата у терапији капиларне хеморагије Стефан Ђорђевић Драгана Лакић 2015-12-03
30 Нерастворна једињења елемената друге групе Периодног система Јована Милош Слађана Танасковић 2015-12-02
31 Актуелне дијетарне препоруке за превенцију кардиоваскуларних обољења Јелена Петронијевић Брижита Ђорђевић 2015-11-30
32 Испитивање ретенционог понашања антагониста ангиотензин II рецептора у RP-HPLC систему Ивана Кртолица Ана Протић 2015-11-27
33 Испитивање утицаја услова у поступку израде на особине модификовани зеолит - лековита супстанца композита као потенцијалних носача за ибупрофен Марија Чубрило Данина Крајишник 2015-11-27
34 Одређивање арипипразола реверзно - фазном течном хроматографијом Бојана Мандић Бранка Ивковић 2015-11-26
35 Анализа садржаја натријум - хлорида у намирницама применом различитих аналитичких метода Јелена Соскић Слађана Шобајић 2015-11-25
36 Aнтимикробна активност једињења никла Данијела Челиковић Марина Миленковић 2015-11-23
37 Дијабетес као фактор ризика за развој кардиоваскуларних болести Милош Вуковић Јелена Котур Стевуљевић 2015-11-23
38 Синтеза и карактеризација 12 - волфрамфосфорне киселине Драгана Јовановић Снежана Ускоковић Марковић 2015-11-23
39 Хемија агониста и антагониста мускаринских рецептора Јелена Бјелица Даница Агбаба 2015-11-20
40 Веза између тиреоидних обољења и diabetes mellitus-a Јелена Бојовић Марина Стојанов 2015-11-17
41 Утицај дуготрајног третмана адренокортикотропним хормоном и суплементације магнезијумом на понашање Wistar пацова Милош Анђелковић Весна Пешић 2015-11-17
42 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа једињења магнезијума и бизмута и њихов значај у фармацији Милица Бероња Снежана Ускоковић Марковић 2015-11-12
43 Одређивање хлорида таложним методама Светлана Чубрило Снежана Ускоковић Марковић 2015-11-12
44 Хемијске особине и примена у фармацији једињења јода и флуора Јована Крстић Мира Чакар 2015-11-12
45 Ефекат старења на липидни статус код мушкараца и жена Ивана Поповић Ана Нинић 2015-11-10
46 Имунолошки приступи у терапији малигних тумора Маријана Васић Невена Арсеновић Ранин 2015-11-10
47 Анатомска грађа изданка врста рода Equisetum L.( Equisetaceae) Лидија Николић Виолета Славковска 2015-11-09
48 Ароматичне биљке Балканског полуострва - врсте рода Micromeria Benth. Милијана Ровчанин Виолета Славковска 2015-11-06
49 Неорганска једињења која се користе у стерилним лековитим облицима Милена Спасовић Слађана Танасковић 2015-11-06
50 Бактеријске инфекције кардиоваскуларног система Марија Алексић Марина Миленковић 2015-11-04
51 Клинички значај мерења концентрације супероксид дизмутазе код деце са астмом Маја Богдановић Александра Топић 2015-10-30
52 Лабораторијска дијагностика ендокринопатија женског репродуктивног система Дејана Скочо Александра Топић 2015-10-30
53 Одређивање основне брзине растварања лековите супстанце Јелена Кондић Светлана Ибрић 2015-10-30
54 Статини у терапији дислипидемија Марија Јовановић Ненад Угрешић 2015-10-30
55 Неалкохолна масна јетра у гојазности: механизам настанка и клиничке манифестације Катарина Белошевац Весна Спасојевић Калимановска 2015-10-29
56 Одређивање растворљивости напроксена Јована Живковић Гордана Поповић 2015-10-29
57 Вода и водоник - пероксид - хемијске особине и примена у фармацији Јелена Шкобић Гордана Поповић 2015-10-28
58 Нанохемија у фармацији Ивана Крсмановић Снежана Ускоковић Марковић 2015-10-22
59 Хемијске особине и значај молекулских хидрида Маша Санадер Мира Чакар 2015-10-20
60 Лабораторијска идентификација Enterobacteriaceae Дамјан Шумановић Марина Миленковић 2015-10-19
61 Валидација RP-HPLC методе за одређивање садржаја амоксицилина Јована Вујновић Бранка Ивковић 2015-10-14
62 Кохлеати - особине и примена као носача лековитих супстанци Тамара Веселиновић Љиљана Ђекић 2015-10-10
63 Аналитика витамина А Анђела Ракић Биљана Стојановић 2015-10-09
64 Анатомија одабраних таксона фамилије Papaveraceae Juss. Марија Раичевић Бранислава Лакушић 2015-10-09
65 Анатомија одабраних таксона фамилије Rosaceae Juss. Милица Ристић Бранислава Лакушић 2015-10-09
66 Испитивање липофилности и ретенционог понашања одабраних деривата имидазолина методом хроматографије на танком слоју Катарина Млађеновић Славица Ољачић 2015-10-09
67 Испитивање полифенолних састојака и антиоксидантне активности коре Pyrus nivalis Jacq.( Rosaceae) Татјана Вукша Силвана Петровић 2015-10-09
68 Испитивање раздвајања енантиомера хлорфенирамин малеата Ивана Вуковић Анђелија Маленовић 2015-10-09
69 Прелиминарна анализа секундарних метаболита хербе Cytisus jankae velen.(Fabaceae) Драгана Ракић Силвана Петровић 2015-10-09
70 Протолитичке равнотеже ACE инхибитора - литературни преглед Сања Јовичић Гордана Поповић, Славица Ољачић 2015-10-09
71 Трематодес Катарина Гигић Марина Миленковић 2015-10-09
72 Упоредни приказ хемијских особина елемената дванаесте групе Периодног система елемената Вања Јовић Бранка Дражић 2015-10-09
73 Упоредни приказ хемијских особина једињења берилијума и алуминијума Немања Никшић Слађана Танасковић 2015-10-09
74 Утицај физичке активности на биохемијске маркере гојазности и ризика за развој кардиоваскуларних болести Ивана Николић Александра Зељковић 2015-10-09
75 Утицај физичке активности на генску експресију изоензима супер-оксид дисмутазе у хуманим лимфоцитима Сара Полимац Ана Нинић 2015-10-09
76 Фактори ризика за развој атеросклерозе код гојазне деце Исидора Секулић Александра Зељковић 2015-10-09
77 Цвет јапанског багрема (Sophora japonica L., Fabaceae)-отпад или индустријска сировина? Валентина Јовановић Зоран Максимовић 2015-10-09
78 Алергије на храну Невена Перишић Иван Станковић 2015-10-08
79 Дијетарне интервенције код неуродегенеративних обољења Неда Томић Брижита Ђорђевић 2015-10-08
80 Испитивање утицаја термичког третмана на садржај укупних полифенола и антиоксидативне активности печурки Ивана Крчмар Слађана Шобајић 2015-10-08
81 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа једињења арсена и гвожђа Елена Крстески Милена Јеликић Станков 2015-10-08
82 Комплексометријско одређивање цинка у реалним узорцима Маја Таслаковић Снежана Ускоковић Марковић 2015-10-08
83 Одређивање pKa вредности верапамила Милица Стојадиновић Гордана Поповић 2015-10-08
84 Хемијске особине амфотерних оксида Слађана Крезовић Мира Чакар 2015-10-08
85 Фармакоекономска евалуација примене адалимумаба у терапији Crohnove болести код деце Биљана Миливојевић Драгана Лакић 2015-10-07
86 Фармакоекономска евалуација употребе адалимумаба у терапији улцерозног колитиса код одраслих особа Невена Илић Драгана Лакић 2015-10-07
87 Валидација RP - HPCL методе за одређивање садржаја триметазидина и њихових нечистоћа у таблетама Милош Костић Анђелија Маленовић 2015-10-06
88 Утицај екстракта гљиве Macrolepiota procera (Scop.:Fr.) Sing. на активност ензима алфа - амилазе Марија Драгић Татјана Кундаковић-Васовић 2015-10-06
89 3-Супституисани изокумарини: синтеза и испитивање антифунгалне активности Никола Пауновић Милена Симић 2015-10-05
90 Анатомска грађа Clinopodium vulgare (Lamiaceae) Милица Анђеловић Виолета Славковска 2015-10-05
91 Класичне волуметријске методе за одређивање бакра Слађана Ранковић Снежана Ускоковић Марковић 2015-10-05
92 Могућности употребе микроигала у дермалној и трансдермалној примени лековитих супстанци Катарина Милошевић Љиљана Ђекић 2015-10-05
93 Особине и примена алумосиликата као помоћних супстанци у фармацеутским препаратима за примену на кожи Ненад Весковић Данина Крајишник 2015-10-05
94 Перманганометријско и дихроматометријско одређивање гвожђа Невена Петровић Милена Јеликић Станков 2015-10-05
95 Правилна примена лекова путем инхалације код пацијената са бронхијалном астмом Милош Марјановић Сандра Везмар Ковачевић 2015-10-05
96 Промена експресије фактора неурогенеза у хипокампусу пацова третираних окситоцином и кортикостероном Марија Славковић Весна Пешић 2015-10-05
97 Просторна когниција код пацова пренатално изложених ефектима липополисахарида Александра Видојевић Мирослав Савић 2015-10-05
98 Специфичности метаболизма глукозе у малигним ћелијама Марија Лазовић Александра Топић 2015-10-05
99 QSAR модели и софтвери за предвиђање акутне и хроничне токсичности Никола Бурзан Данијела Ђукић Ћосић 2015-10-02
100 Биљни производи на бази врста рода Echinacea Moench на домаћем тржишту Драгана Павловски Силвана Петровић 2015-10-02
101 Одређивање садржаја натријум - ибандроната RP-HPLC методом са UV детекцијом Милош Чолаковић Бранка Ивковић 2015-10-02
102 Процена утицаја процесних параметара и формулационих фактора на физичкохемијске карактеристике емулзионих система концептом примене експериметалног дизајна Јелена Ђоковић Снежана Савић 2015-10-02
103 Анатомска грађа врсте Melissa officinalis L. (Lamiaceae) Сунчица Томашевић Виолета Славковска 2015-10-01
104 Ароматичне биљке Балканског полуострва - врсте Salvia officinalis L. и Salvia sclarea L. (Lamiaceae) Саша Ђурић Радиша Јанчић 2015-10-01
105 Једињења сребра - хемијске особине и примена у фармацији Слађана Симеуновић Гордана Поповић 2015-10-01
106 Олигоелементи, хемијске особине и значај Маријана Стојковић Мира Чакар 2015-10-01
107 Активност ензима параоксоназел у липопротеинским субфракцијама код пацијената са акутним инфарктом миокарда Дуња Лекић Јелена Котур Стевуљевић 2015-09-30
108 Генетско саветовалиште - изазови у медицинско - биохемијској пракси Бојана Миловић Љиљана Тасић 2015-09-30
109 Генска експресија изоензима параоксоназе и терапија статинима код пацова Јована Лукичић Ана Нинић 2015-09-30
110 Значај одређивања генске експресије CD-36 код пацијената са ангиографски доказаном коронарном болешћу Милица Леонтијевић Весна Спасојевић Калимановска 2015-09-30
111 Имунски одговор на туморе Драгана Баранац Невена Арсеновић Ранин 2015-09-30
112 Испитивање антимикробне активности екстраката хербе босиљка, Ocimum basilicum L. (Lamiaceae) Немања Богдановић Татјана Кундаковић-Васовић 2015-09-30
113 Испитивање навика у коришћењу кухињске соли у популацији студената Александра Милутиновић Слађана Шобајић 2015-09-30
114 Лист чаја, Theae folium - састојци и примена Марија Живанић Нада Ковачевић 2015-09-30
115 Навике у исхрани студената као фактор ризика за развој хипертензије Наташа Шаренац Душанка Крајновић 2015-09-30
116 Основни принципи и примена биокатализе Анђелка Мандић Славица Благојевић 2015-09-30
117 Прелиминарна испитивања активностии састава биљке врсте Alchemilla fissa Gunther & Schummel (Rosaceae) Ана Новковић Татјана Кундаковић-Васовић 2015-09-30
118 Промене липидног профила и параметара хомеостазе глукозе код гојазне деце са хипертензијом Оливер Трајковић Александра Зељковић 2015-09-30
119 Проучавање протолитичких равнотежа у хетерогеном систему ибупрофена Ивана Стијовић Гордана Поповић 2015-09-30
120 Садржај укупних полифенола и антиоксидативна активност неколико врста свежих и сушених јестивих гајених гљива Милица Станковић Слађана Шобајић 2015-09-30
121 Фармакогенетика у терапији оралним антикоагулантним лековима Гордана Милојевић Виолета Допсај 2015-09-30
122 Фармацеутско технолошки аспект терапијских система за офталмолошку примену Јелена Матковић Љиљана Ђекић 2015-09-30
123 Формулација и карактеризација хидрогелова са полифенол/фосфолипид комплексима Ивана Бјелић Љиљана Ђекић 2015-09-30
124 Taraxacum officinale Weber и Tussilago farfara L.(Asteraceae) - анатомија вегетативних органа Станислава Докић Бранислава Лакушић 2015-09-29
125 Анализа потрошње фиксних комбинација оралних хормонских контрацептива издатих на образац лекарског рецепта од 2008. до 2011. године Весна Грујанић Драгана Лакић 2015-09-29
126 Аналитички приказ гвожђа Милена Стевановић Јадранка Одовић 2015-09-29
127 Атерогини индекс плазме као индикатор присуства малих, густих честица липопротеина ниске густине код пацијената са опструктивном апнејом у току спавања Соња Лазић Весна Спасојевић Калимановска 2015-09-29
128 Диференцијални stripping у процени дермалне расположивости наноемулзија са антиинфламаторним деловањем Горица Миловановић Снежана Савић 2015-09-29
129 Метода потенциометрије у испитивању слабих монопротонских киселина Бојана Маринковић Јадранка Одовић 2015-09-29
130 Методе за одређивање халогенида Марија Стојановић Снежана Ускоковић Марковић 2015-09-29
131 Развој атеросклерозе код пацијената са хроничним бубрежним болестима Катарина Батоћанин Александра Зељковић 2015-09-29
132 Токсичност фталата Катарина Баралић Данијела Ђукић Ћосић 2015-09-29
133 In vitro испитивање профила ослобађања ацикловира из фармацеутских облика за пероралну примену Ана Ћирић Љиљана Ђекић 2015-09-28
134 Значај примене пробиотских микроорганизама у педијатријској популацији Марија Илић Брижита Ђорђевић 2015-09-28
135 Локомоторно понашање под дејством амфетамина мужјака пацова пренатално изложених дејству липополисахарида или валпроата Александра Јеремић Мирослав Савић 2015-09-28
136 Масена спектрометрија у аналитици пептидних и протеинских једињења - примена у контроли злоупотребе Дејана Копривица Биљана Оташевић 2015-09-28
137 Одређивање калцијума у млеку и млечним производима Јелена Прескакулев Снежана Ускоковић Марковић 2015-09-28
138 Примена дизајна смеше у праћењу фазног понашања само - микроемулгујућих носача лековитих супстанци Анита Бојичић Светлана Ибрић 2015-09-28
139 Процена утицаја удела и молекулске масе Polyox polimera WSR на брзину ослобађања парацетамола из матрикс таблета Катарина Ђорђевић Светлана Ибрић 2015-09-28
140 Синтеза и биолошка активност деривата 1,4 - диазабицикло (4.3.0) нонана Милош Јовановић Владимир Савић 2015-09-28
141 Спектроскопске методе за одређивање рутина Владимир Јашћур Снежана Ускоковић Марковић 2015-09-28
142 Утицај намерно додатих хемикалија урину на доказивање амфетамина, метилендиоксиметамфетамина и кокаина комерцијалним тест тракама Симона Татовић Зорица Булат 2015-09-28
143 Формулација таблета са модификованим ослобађањем карведилола Јована Спасојевић Светлана Ибрић 2015-09-28
144 Испитивање здравственог стања пацијената оболелих од реуматоидног артритиса и перцепције болести Никола Јанковић Драгана Лакић 2015-09-25
145 Испитивање ставова пацијената оболелих од системске склерозе и присуство генерализованог анксиозног поремећаја Марија Николић Драгана Лакић 2015-09-25
146 Карактеризација модификованих природних зеолита као потенцијалних носача за диклофенак - натријум Јасмина Миленковић Данина Крајишник 2015-09-25
147 Металопротеиназе и инхибитори металопротеиназа у хроничним бубрежним болестима Ана Шикора Александра Стефановић 2015-09-25
148 Преглед терапије у хоспитализованих кардиолошких пацијената Јелена Лукић Сандра Везмар Ковачевић 2015-09-25
149 Процена адхеренце код пацијената са хипертензијом Милош Кривокапић Сандра Везмар Ковачевић 2015-09-25
150 Процена знања пацијената о терапији статинима Јована Перић Катарина Вучићевић 2015-09-25
151 Развој и валидација LC - MS/MS методе за одређивање садржаја макрогола 3350 у оралним прашковима Марко Ћеха Бојан Марковић 2015-09-25
152 Утицај заједнице микроорганизама на квалитет фармацеутских производа Тамара Андрејевић Јелена Антић Станковић 2015-09-25
153 Формулација, израда и карактеризација нановлакана и оралних филмова Марија Радојевић Светлана Ибрић 2015-09-25
154 Oптимизација хроматографских услова за раздвајање зипразидона и његових нечистоћа методом хроматографије на танком слоју Дарија Обрадовић Славица Ољачић 2015-09-24
155 Препоруке европске групе за туморске маркере за валидацију нових биомаркера канцера Кристиан Цако Светлана Игњатовић 2015-09-24
156 Интеракције лекова у пацијената са обољењима јетре Марина Филиповић Сандра Везмар Ковачевић 2015-09-23
157 Усаглашеност употребе антибиотика са смерницама за примарну здравствену заштиту Бранка Павлов Катарина Вучићевић 2015-09-23
158 Фармакоекономска процена употребе атибиотика на нивоу терцијарне здравствене заштите Нина Здравковић Сандра Везмар Ковачевић 2015-09-23
159 Хидроксиди елемената треће периоде Периодног система Ена Рамић Мира Чакар 2015-09-23
160 Пробалистичка процена изложености афлатоксину М1 Јелена Шоштар Биљана Антонијевић 2015-09-22
161 Процена прага токсичности Даница Вукадиновић Биљана Антонијевић 2015-09-21
162 Биохемијски маркери фиброзе јетре Тамара Петрушевски Весна Спасојевић Калимановска 2015-09-18
163 Испитивање знања и ставова здравствених радника о генској терапији Милица Ивановић Валентина Маринковић 2015-09-18
164 Испитивање знања и ставова фармацеута у вези са лековима у режиму хладног ланца Ивана Раичевић Валентина Маринковић 2015-09-18
165 Испитивање знања студената о генској терапији Ивана Ивановић Валентина Маринковић 2015-09-18
166 Значај одређивања адипонектина код пацијената на дијализи Бранислава Шупљеглав Весна Спасојевић Калимановска 2015-09-17
167 Неорганске киселине елемената III периоде Периодног система Вилијан Перов Мира Чакар 2015-09-16
168 Хемијске особине најзначајнијих минерала људског организма Василиса Петковић Мира Чакар 2015-09-16
169 Повезаност концентрације билирубина са традиционалним факторима ризика за развој атеросклерозе Никола Игњатовић Александра Стефановић 2015-09-15
170 Фармакогнозијско испитивање хербе врсте Thymus dacicus Borbas (Lamiaceae) Анета Дрндаревић Силвана Петровић 2015-09-15
171 Хипертриглицеридемија као фактор ризика за настанак малих, густих ЛДЛ честица Ана Добросављевић Јелена Векић 2015-09-15
172 Анализа потрошње анксиолитика у Републици Србији Вида Савић Драгана Лакић 2015-09-14
173 Анализа састава масних киселина у јестивим гајеним и самониклим печуркама Душко Трифуновић Слађана Шобајић 2015-09-11
174 Значај и хемијске особине оксида присутних у атмосфери Јасмина Савин Мира Чакар 2015-09-11
175 Особине воде, са посебним освртом на тврдоћу и уклањање тврдоће воде Ружица Јанковић Мира Чакар 2015-09-11
176 Утицај исхране и стила живота на концентрацију фенола у урину опште популације Драгана Тенкеш Зорица Булат 2015-09-11
177 Једињења фосфора - хемијске особине и примена у фармацији Ивана Синџиревић Гордана Поповић 2015-09-10
178 Промене нивоа адреналина у кортикостеронском моделу депресије Никола Југовић Весна Пешић 2015-09-10
179 Квантитативна анализа флуорида у дечијим пастама за зубе Јелена Вукас Данијела Ђукић Ћосић 2015-09-09
180 Одређивање садржаја омепразола у фармацеутским препаратима применом методе течне хроматографије Маријана Васовић Биљана Стојановић 2015-09-09
181 Одређивање вишекомпонентних полипротонских система Мартина Перицић Снежана Ускоковић Марковић 2015-09-08
182 Анализа тржишта здравствених радника у Републици Србији Андреа Љубичић Валентина Маринковић 2015-09-07
183 Антимикробна активност етарског уља Micromeria pulegium (Rochel.) Benth. (Lamiaceae) Милош Ђукић Марина Миленковић 2015-09-04
184 Испитивање садржаја соли у финим пекарским производима Бојана Васиљевић Слађана Шобајић 2015-09-04
185 Резолуциони параметар за методу деривативне спектрофотометрије у Британској и Европској фармакопеји Никола Јовановић Катарина Карљиковић Рајић 2015-09-04
186 Анатомија одабраних таксона фамилије Cannabaceae Martinov Тијана Нешић Бранислава Лакушић 2015-09-02
187 Употреба хидрофилних и хидрофобних носача у формулацији чврстих само-микроемулгујућих система Катарина Васић Светлана Ибрић 2015-09-02
188 Управљање транспортом лекова и медицинских средстава Милена Александровић Валентина Маринковић 2015-09-02
189 Примена in silico ADMET и 3D - QSAR студије за дизајн нових антинеопластика дуланих инхибитора PI3K/mTOR киназа Јелена Олуић Катарина Николић 2015-08-31
190 Социјабилност и учење код пацова пренатално изложених ефектима липополисахарида Александра Живковић Мирослав Савић 2015-08-29
191 Анализа потрошње лекова за лечење астме и хроничне опструктивне болести плућа током 2010. и 2011. године Јелена Војиновић Драгана Лакић 2015-08-28
192 Раздвајање и одређивање Z - izomera и N - demetiltamoksifena хроматографијом на танком слоју Нина Љубојевић Бранка Ивковић 2015-08-28
193 Експериментални дизајн у развоју методе течне хроматографије за анализу силденафила и његове нечистоће Милена Тодоровић Биљана Стојановић 2015-08-27
194 Значај правилне исхране у току трудноће и лактације Јелена Новковић Слађана Шобајић 2015-08-26
195 Одређивање садржаја тиотриазолина и његових нечистоћа применом високо ефикасне течне хроматографије Јелена Жунић Бранка Ивковић 2015-07-31
196 Знање и ставови грађана о фармацеутском отпаду Лариса Вујновић Љиљана Тасић 2015-07-29
197 Утицај позитивне модулације GABA (A) рецептора на локомоторну активност и тимарење пацова Милан Милојевић Мирослав Савић 2015-07-29
198 Анализа прописивања антибиотика у примарној здравственој заштити Јелена Васић Сандра Везмар Ковачевић 2015-07-24
199 Интеракције лекова у хоспитализованих кардиолошких пацијената Добринка Николић Сандра Везмар Ковачевић 2015-07-24
200 Предиктори клинички значајних интеракција у популацији хоспитализованих геријатријских пацијената Ивана Драганов Сандра Везмар Ковачевић 2015-07-24
201 Утицај избора терапије на клинички значајне интеракције у популацији хоспитализованих геријатријских пацијената Драгана Марковић Сандра Везмар Ковачевић 2015-07-24
202 Испитивање клиничких и хуманистичких исхода пацијената оболелих од остеопорозе Зоран Ћемаловић Драгана Лакић 2015-07-23
203 Оптимизација RP - HPLC раздвајања лоразепама и његових нечистоћа Марко Вучковић Анђелија Маленовић 2015-07-23
204 Потрошња лекова и медицинских средстава на одељењу за артефицијалну оплодњу ГАК "Народни фронт" у 2014. години Јелена Крунић Драгана Лакић 2015-07-23
205 Употребе антибиотика у терапији респираторних инфекција деце и адолесцената Милена Милановић Драгана Лакић 2015-07-23
206 Етиологија,дијагноза и терапија хуманих инфекција изазваних спирохетама Јелена Благојевић Марина Миленковић 2015-07-22
207 Синтеза и антимикробна активност моно - и дисупституисаних деривата дифенилпропанона Александра Јонић Бранка Ивковић 2015-07-22
208 Оксидативни стрес код акутног тровања дихлорвосом Јелена Думановић Биљана Антонијевић 2015-07-21
209 Повезаност хиперпролактинемије и неплодности Никола Буквић Александра Стефановић 2015-07-21
210 Дизајн и карактеризација самомикроемулгујућих система са ацикловиром Ана Богавац Љиљана Ђекић 2015-07-20
211 Етиологија и превенција инфекција у трудноћи Дубравка Филиповић Марина Миленковић 2015-07-20
212 Род Bacillus Оливера Нинковић Јелена Антић Станковић 2015-07-20
213 Анализа антраноида у корену врсте Rumex balcanicus Rech. fil., Polygonaceae Милица Шапоњић Татјана Кундаковић-Васовић 2015-07-17
214 Анализа потрошње лекова који се примењују у поступку вантелесне оплодње од 2010. године до 2012. године Александра Савић Драгана Лакић 2015-07-17
215 Анализа састава масних киселина у јестивим биљним уљима методом гасне хроматографије Милица Јовић Слађана Шобајић 2015-07-17
216 Антимикробна активност етарског уља гајене Мicromeria pulegium (Rochel) Benth. (Lamiaceae) Срна Јовић Марина Миленковић 2015-07-17
217 Емулзије и микроемулзије - физичкохемијске особине и примена Ивана Цветковић Мара Алексић 2015-07-17
218 Испитивање утицаја екстраката биљне врсте Alchemilla viridiflora Rothm. (Rosaceae) на активност ензима α -амилаза Јелена Матић Татјана Кундаковић-Васовић 2015-07-17
219 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа сулфат, нитрат и ацетат анјона Вања Винш Милена Јеликић Станков 2015-07-17
220 Одређивање левофлоксацина методом реверзно - фазне течне хроматографије Данијела Мишковић Славица Ољачић 2015-07-17
221 Фактори вируленције и патогени потенцијал врста из рода Corynebacterium Гроздана Манојловић Марина Миленковић 2015-07-17
222 Козметички U/V кремови стабилизовани природним емулгатором глицерил стеарат цитратом-формулација и карактеризација Стефан Планић Драгана Васиљевић 2015-07-16
223 Растворљивост диазепама - литературни преглед Срђан Милинковић Гордана Поповић, Славица Ољачић 2015-07-16
224 Алергијске реакције Анђа Крушић Невена Арсеновић Ранин 2015-07-15
225 Валидација процеса производње обложених таблета Слободан Недељковић Светлана Ибрић 2015-07-15
226 Испитивање утицаја осмотског агенса и удела полимера на ослобађање карведиола из таблета облаганих компресијом Ивана Сердар Светлана Ибрић 2015-07-15
227 Антимикробна активност гљиве Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril. (Poluporaceae) Јелена Гаврилов Татјана Кундаковић-Васовић 2015-07-14
228 Антимикробна активност мешовитих комплекса бакра и кобалта Александра Добросављевић Јелена Антић Станковић 2015-07-14
229 Лиганди за место везивања бензодиазепина на GABA рецептору - веза структуре и дејства Марица Пајевић Бојан Марковић 2015-07-14
230 Превенција хроничних компликација у дијабетес мелитусу праћењем ефеката терапије Марија Миленковић Јелена Котур Стевуљевић 2015-07-14
231 Анализа тржишта антипсихотика у Републици Србији Маја Златковић Љиљана Тасић 2015-07-13
232 Квалитативна и квантитативна анализа једињења цинка од значаја у козметологији Александра Јелисавчић Снежана Ускоковић Марковић 2015-07-13
233 Методе за одређивање неорганских једињења у хомеопатским препаратима Ана Јовић Снежана Ускоковић Марковић 2015-07-13
234 Јод и његова једињења - хемијске особине и примена у фармацији Маријана Грдинић Гордана Поповић 2015-07-10
235 Неорганска једињења угљеника - особине и значај Драгана Јовановић Слађана Танасковић 2015-07-10
236 Улога фармацеута у збрињавању пацијената са сидеропенијском анемијом Тијана Шишовић Катарина Вучићевић 2015-07-10
237 Акутне и хроничне компликације диабетеса Марија Нешковић Јелена Котур Стевуљевић 2015-07-09
238 Утицај негативне модулацијe GABA A рецептора на локомоторну активност и тимарење пацова Немања Димић Мирослав Савић 2015-07-09
239 Карактеристике пробиотичких сојева и њихова примена у медицини Жељко Стевлић Марина Миленковић 2015-07-08
240 In silico предвиђање биофармацеутских карактеристика натријум-бензоата Бранислава Радовановић Сандра Цвијић 2015-07-07
241 Аналитичке методе засноване на редокс реакцијама Милена Јевремовић Милена Јеликић Станков 2015-07-07
242 Оксидо - редукционе особине киселина елемената треће периоде Периодног система Милена Мишић Мира Чакар 2015-07-07
243 Пламена фотометрија - теоријски принципи и примена у аналитици појединих катјона Милош Цветковић Милена Јеликић Станков 2015-07-07
244 Конвенционални емулзиони системи са ацеклофенаком на бази алкил полиглукозида: in vitro/eh vivo/in vivo дермална расположивост Јована Поповић Снежана Савић 2015-07-06
245 Микроемулзије као потенцијални носачи за дермалну / трансдермалну испоруку ацеклофенака Инес Николић Снежана Савић 2015-07-06
246 Примена и значај сребра и његових једињења Јелена Милановић Мира Чакар 2015-07-06
247 Примена пуног факторског дизајна у формулацији козметичких емулзија Леонтина Фукс Снежана Савић 2015-07-06
248 Сулфати и сулфити, хемијске особине и примена Димитрије Јовић Мира Чакар 2015-07-06
249 Анализа садржаја фталата у играчкама са и без сертификата Катарина Ковачевић Славица Ражић 2015-07-03
250 Значај и примена у фармацији флуорида, хлорида и јодида Кристина Јовановић Мира Чакар 2015-07-03
251 Примена метода биоинжењеринга коже у процени anti-age ефеката козметичких производа Катарина Ћитић Снежана Савић 2015-07-01
252 Процена знања студената у вези са генетским тестирањем и анализа регулаторних захтева који се односе на права на поверљивост података Сања Миловановић Душанка Крајновић 2015-06-29
253 Узрочници зооноза и њихове карактеристике Мирјана Станишић Јелена Антић Станковић 2015-06-29
254 Ароматичне биљке Балканског полуострва - врсте рода Nepeta L. и Sideritis L. (Lamiaceae) Јована Весић Радиша Јанчић 2015-06-22
255 Улога биохемијске лабораторије у дијагнози и праћењу стања пацијената са дијабетесом типа II Дарјана Селак Јелена Котур Стевуљевић 2015-06-22
256 Упоредни приказ хемијских особина алуминијума и цинка и њихових једињења Павле Стојановић Слађана Танасковић 2015-06-22
257 Валидација RP - HPLC методе за испитивање седам активних фармацеутских супстанци из групе антагониста ангиотензин II рецептора Христина Ђенић Ана Протић 2015-06-18
258 Деградациони производи Лосартана настали процесом оксидације LC - MS/MS Сузана Миленковић Бојан Марковић 2015-06-15
259 Одређивање садржаја укупних полифенола у антиоксидативне активности у одабраним врстама зеленог лиснатог поврћа Ивана Ташковић Брижита Ђорђевић 2015-06-12
260 Животна средина и здравље људи Александра Спасић Драгана Вујановић 2015-06-10
261 Значај токсиколошких испитивања у току развојног пута новог лека Гордана Путић Данијела Ђукић Ћосић 2015-06-10
262 Улога фармацеута у терапији бола током палијативног збрињавања онколошких пацијената Милена Радосављевић Катарина Вучићевић 2015-06-10
263 Фармацеутска здравствена заштита у терапији главобоље Миљан Крчобић Сандра Везмар Ковачевић 2015-06-10
264 Валидација RP - HPLC методе за раздвајање оланзапина и његових нечистоћа Јована Јовановић Анђелија Маленовић 2015-06-05
265 Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae) потенцијално лековита биљка - макроскопска и микроскопска анализа Јелена Јовановић Бранислава Лакушић 2015-06-03
266 Имунски аспект трансплантације Марија Мецић Невена Арсеновић Ранин 2015-06-03
267 Лабораторијска дијагностика дијабетеса и других поремећаја метаболизам угљених хидрата Виолета Својић Јелена Котур Стевуљевић 2015-06-02
268 Клиничка примена нових биомаркера канцера простате Марко Васовић Светлана Игњатовић 2015-06-01
269 Примена процене квалитета у циљу добијања поузданих лабораторијских резултата Данијела Миладиновић Светлана Игњатовић 2015-06-01
270 Улога матрикс металопротеиназа у плућним болестима Милица Белић Јелена Котур Стевуљевић 2015-05-28
271 Дерматомикозе Милица Миловановић Марина Миленковић 2015-05-27
272 Утицај тешких метала на пчеле Лејла Зилкић Драгана Вујановић 2015-05-27
273 Хемијске особине и улога јода у организму Александра Неговановић Слађана Танасковић 2015-05-25
274 Лековите биљке у Панчићевом делу " Флора у околини београдској" Татјана Јаић Виолета Славковска 2015-05-22
275 Испитивање брзине растварања препарата са модификованим ослобађањем ибупрофена Јелена Стаменковић Јелена Паројчић 2015-05-20
276 Једињења алуминијума - хемијске особине и примена у фармацији Марко Ракић Гордана Поповић 2015-05-20
277 Етиолгија, патогенеза и лабораторијска дијагноза бактеријских инфекција урогениталног тракта Татјана Маринковић Марина Миленковић 2015-05-19
278 Етиологија и епидемиологија вирусних гастроентеритиса Милош Рабреновић Марина Миленковић 2015-05-19
279 Испитивање степена адхеренце хроничних пацијената Милица Живковић Ивана Тадић 2015-05-19
280 Хемијске особине антимона и његових једињења Татијана Вушовић Слађана Танасковић 2015-05-19
281 Субмикронски полиелектролитни комплекси (дисперзије) на бази хитозана - израда и карактеризација Ивана Денчић Јела Милић-Ашкрабић 2015-05-18
282 Испитивање антиоксидативне активности и садржаја укупних полифенола у екстрактима гљиве Laetiporus sulphureus (Bull.) Murril (Polyporaceae ) Јелена Радовић Татјана Кундаковић-Васовић 2015-05-15
283 Анализа тржишта бензодиазепина у периоду од 2010. до 2011. године Угљеша Остојић Ивана Тадић 2015-05-14
284 Фармакоконмска анализа примене рекомбинантног FSH и LH у поступку вантелесне оплодње Јована Јовановић Драгана Лакић 2015-05-14
285 Инструменталне методе за одеђивање критичне мицеларне концентрације сурфактаната Бојана Милић Наташа Пејић 2015-05-11
286 Одређивање садржаја триметезидин-дихидрохлорида у дозираним фармацеутским облицима применом високо ефикасне течне хроматографије Ана Антов Зорица Вујић 2015-05-08
287 Одређивање садржаја цетиризин-дихидрохлорида у дозираним фармацеутским облицима применом високо ефикасне течне хроматографије Милица Гагић Зорица Вујић 2015-05-08
288 Веза између концентрације STWEAK и дебљине интиме медије код пацијената са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом Мирјана Јовановић Наташа Богавац Станојевић 2015-05-06
289 Савремени приступ у формулацији фармацеутских препарата за педијатријску примену Марија Анђелковић Љиљана Ђекић 2015-05-05
290 Аналитика аскорбинске киселине Јелена Стојановић Биљана Стојановић 2015-04-30
291 Козметичка уља за различите намене Марија Лазаревић Љиљана Ђекић 2015-04-30
292 Комплексометријско одређивање калцијума у одабраним узорцима Бојана Џелетовић Милена Јеликић Станков 2015-04-30
293 Лабораторијска процена нутритивне и дигестивне функције гастроинтестиналног система код људи Ђурђа Марковић Јелена Котур Стевуљевић 2015-04-30
294 Вирусне гениталне инфекције Јелена Пешић Марина Миленковић 2015-04-29
295 Примена експерименталног дизајна у развоју хроматографске методе за раздвајање антагониста ангиотензин II рецептора Невена Лазаревић Ана Протић 2015-04-24
296 Промене параметара липидног профила и атерогених индекса током нормалне, некомпликоване трудноће Јована Стојић Александра Стефановић 2015-04-24
297 Формулација и испитивања дермокозметичких емулзија са физиолошким липидима Тијана Милаков Снежана Савић 2015-04-24
298 Енантиосепарација деривата арилоксипропанол амина на хиралним стационарним фазама Весна Антић Бранка Ивковић 2015-04-23
299 Имунотерапија Кронове болести Маја Антонић Невена Арсеновић Ранин 2015-04-23
300 Неорганска једињења која се користе за изотонизацију Снежана Остојић Слађана Танасковић 2015-04-22
301 Процена брзине растварања и пермеабилности карбамазепина из формулација са циклодекстринима и чврстих само-микроемулгујућих система Александра Пешић Светлана Ибрић 2015-04-22
302 Хемијске особине и значај бакра и његових једињења за живе организме Наталија Живковић Мира Чакар 2015-04-22
303 Испитивање робусности хроматографске методе за раздвајање антагониста ангиотензин II рецептора Маја Манић Ана Протић 2015-04-21
304 Неинвазивно пренатално генетичко тестирање Кристина Стоилковић Светлана Игњатовић 2015-04-21
305 Садржај укупних полифенола и антиоксидативна активност неколико врста свежих и сушених јестивих самониклих гљива Анастасија Дојчиновић Слађана Шобајић 2015-04-17
306 Zingiberis rhizoma: хемијски састав, деловање и примена у терапији Маријана Кара Татјана Кундаковић-Васовић 2015-04-09
307 Бактериолошка дијагноза и терапија салмонелоза Кристина Петровић Марина Миленковић 2015-04-09
308 Развој нових терапија за имунски посредоване болести Душица Лисица Зорица Стојић Вуканић 2015-04-09
309 Карактеристике трансдермалних терапијских система заснованих на јонтофорези, сонофорези и електропорацији Бојана Кривокапић Љиљана Ђекић 2015-04-08
310 Једињења хрома и мангана као редокс агенси Јована Пантелић Слађана Танасковић 2015-04-07
311 Препарати за заштиту од сунца - превенција фото старења и канцера коже Јелена Бугарин Снежана Савић 2015-04-07
312 Анализа тржишта пробиотика током 2014. године Ана Савковић Ивана Тадић 2015-04-06
313 Развој методе за одређивање маркера синтезе и апсорпције холестерола методом гасне хроматографије Невена Арсеновић Зорана Јелић Ивановић 2015-04-06
314 Утицај ставова пацијената о терапији на адхеренцу у примарној здравственој заштити Душица Јанковић Сандра Везмар Ковачевић 2015-04-06
315 In vitro антиоксидантна активност плода апте (Sambucus ebulus L., Sambucaeae) Кристина Милетић Зоран Максимовић 2015-04-03
316 Антиоксидативна и антимикробна активност печурке Craterellus cornucopioides (L.) Pers., Cantharellaceae Ана Максимовић Татјана Кундаковић-Васовић 2015-04-03
317 Једињена алкалних метала и фармацеутски препарати који се користе за надокнаду течности у организму Маја Мијаиловић Мира Чакар 2015-04-03
318 Неорганске супстанце као загађивачи воде Јелена Богдановић Слађана Танасковић 2015-04-03
319 Рационална терапија епилепсије Тања Чорић Маја Томић 2015-04-03
320 Утицај статина на концентрацију пентраксина 3 код пацијената са коронарном стенозом Ружа Божић Наташа Богавац Станојевић 2015-04-03
321 Особине и примена једињења сумпора Мирна Грбић Слађана Танасковић 2015-04-01
322 Фармакогнозијско испитивање Filipendula hexapetala Gilib. (Rosaceae) Милош Стоиљковић Зоран Максимовић 2015-04-01
323 Екстракција јона метала уз примену сурфактаната за припрему узорака у токсиколошким анализама Катарина Нићифоровић Катарина Карљиковић Рајић 2015-03-31
324 Валидација методе течне хроматографије за одређивање јохенсола и његових нечистоћа Снежана Милосављевић-Томић Биљана Стојановић 2015-03-30
325 Врста рода Marrubium L. (Lamiaceae) - макроскопска и микроскопска анализа Нађа Наумовић Бранислава Лакушић 2015-03-27
326 Врсте рода Plantago L. (Plantaginaceae) - макроскопска и микроскопска анализа Сања Соринкановић Бранислава Лакушић 2015-03-27
327 Самомикроемулгујући системи на бази макроголних глицерида - испитивање утицаја формулационих параметара на карактеристике носача Ксенија Гаровић Љиљана Ђекић 2015-03-26
328 Зелена хемија Дарко Митев Снежана Ускоковић Марковић 2015-03-24
329 Карактеристике рода Corynebacterium Душан Чебеџић Марина Миленковић 2015-03-24
330 Комплексометријско одређивање калцијума у реалним узорцима Милица Радуловић Снежана Ускоковић Марковић 2015-03-24
331 Одређивање хлорида у одабраним узорцима Александра Радојевић Милена Јеликић Станков 2015-03-24
332 Анализа хемијског састава и нутритивне вредности црног хлеба са београдског тржишта Милица Стефановић Слађана Шобајић 2015-03-20
333 Медицинска нутритивна терапија поремећеја исхране Неда Станчић Брижита Ђорђевић 2015-03-20
334 Токсични ефекти бисфенола А Ана Пековић Зорица Булат 2015-03-20
335 Хормон раста као биолошки лек Јанко Илић Мирослав Савић 2015-03-20
336 Ароматичне биљке Балканског полуострва - врсте родова Calamintha Mill. и Acinos Mill. Ана Жунић Виолета Славковска 2015-03-19
337 Преглед легислативних захтева о правима пацијената у Републици Србији и земљама региона Татјана Гудељ Душанка Крајновић 2015-03-19
338 Испитивање утицаја вискозитета медијума на распадљивост таблета и брзину растварања лековитих супстанци у BioDis апаратури Миљана Радоњић Сандра Цвијић 2015-03-18
339 Ефекат гојазности на активност лецитин - холестерол ацилтрансперазе и холестерол - естар трансферног протеина код здраве деце Дуња Лазаревић Весна Спасојевић Калимановска 2015-03-17
340 Улога галектина - 3 у инфламацији и дислипидемији код хроничних бубрежних болести Драгана Качаревић Александра Зељковић 2015-03-17
341 Примена експерименталног дизајна и вештачких неуронских мрежа у формулацији гранулата израђеног методом топљења Санда Јоксимовић Светлана Ибрић 2015-03-16
342 Савремени приступи у развоју формулације лекова за инхалациону и ректалну примену код деце Јелена Гачић Светлана Ибрић 2015-03-16
343 Активности лецитин - холестерол ацетилтрансферазе и холестерол - естар транспортног протеина код гојазне деце Тања Глигоров Александра Зељковић 2015-03-13
344 Анализа продаје дијететских суплемената за превенцију и лечење остеопорозе у Апотеци Ниш током 2013. године Ана Милошевић Ивана Тадић 2015-03-13
345 Лекови у терапији астме - Хемијска структура и механизам дејства Бранкица Ђорђевић Оливера Чудина 2015-03-13
346 Спектроскопске методе за одређивање хесперидина Рајка Поповић Снежана Ускоковић Марковић 2015-03-13
347 Поређење различитих бодовних система за процену ризика за развој кардиоваскуларних болести Мартина Дражић Весна Спасојевић Калимановска 2015-03-12
348 Д - оптимални дизајн у оптимизацији течне хроматографије за анализу јохексола и његових нечистоћа Катарина Милић Биљана Стојановић 2015-03-11
349 Клинички значајне интеракције у популацији пацијената са срчаном инсуфицијенцијом Милена Николић Сандра Везмар Ковачевић 2015-03-11
350 Вирусне осипне грознице у педијатријској популацији Бојана Станковић Марина Миленковић 2015-03-10
351 Антиоксидативне особине одабраних врста зеленог лиснатог поврћа Милица Танасковић Брижита Ђорђевић 2015-03-06
352 Дермокозметичке емулзије са салицилном киселином: испитивање стабилности, безбедности и ефикасности Мила Станчић Снежана Савић 2015-03-06
353 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа једињења гвожђа и њихов значај у фармацији Маја Топаловић Снежана Ускоковић Марковић 2015-03-03
354 Проточна инјекциона анализа (F.I.A.) Александар Михаиловић Снежана Ускоковић Марковић 2015-03-03
355 Потребе за уносом макронутријената код физички активних особа Небојша Јаковљевић Брижита Ђорђевић 2015-03-02
356 Развој методе течне хроматографије за одређивање симвастатина у таблетама Марија Илић Биљана Стојановић 2015-03-02
357 Упоредни приказ особина калцијума и магнезијума и њихових једињења Биљана Васић Слађана Танасковић 2015-02-27
358 Утицај концентрације натријум - скроб гликолата у језгру компресијом обложених таблета на ослобађање карведилола Тања Миленковић Светлана Ибрић 2015-02-27
359 Формулација и карактеризација чврстих само - наноемулгујућих система са карбамазепином за оралну примену Ана Вулетић Светлана Ибрић 2015-02-27
360 Дизајн 17β - карбоксамидних деривата стероида применом docking симулација Никола Миленковић Бојан Марковић 2015-02-26
361 Примена киселинско - базних титрација у анализи вина Данијела Новаковић Јадранка Одовић 2015-02-26
362 Упоредни приказ особина кобалта и никла и њихових једињења Марина Николић Слађана Танасковић 2015-02-26
363 Одређивање телмисартана у таблетама методом течне хроматографије Невена Ескић Биљана Стојановић 2015-02-25
364 Хемијске карактеристике и биолошки значај витамина D Марија Дуни Санда Дилбер 2015-02-24
365 Анализа промета и потрошње лекова за лечење остеопорозе у периоду од 2009. до 2011. године Јелена Јездимировић Ивана Тадић 2015-02-23
366 Оптимизација RP - HPCL раздвајања рисперидона и његових нечистоћа Ана Анџић Анђелија Маленовић 2015-02-23
367 Одређивање садржаја циклопироксоламина применом високо ефикасне течне хроматографије Стеван Агбаба Бранка Ивковић 2015-02-20
368 Потенциометријско одређивање pKa вредности норфлоксацина Јована Дерајић Гордана Поповић 2015-02-20
369 Лековите биљке Овчарско - кабларске клисуре Душан Кражић Виолета Славковска 2015-02-19
370 Инвазивне инфекције изазване бета хемолитичким стрептококом групе A ( GAS) Јелена Кешетовић Марина Миленковић 2015-02-18
371 Формулација таблета карбамазепина са тренутним ослобађањем уз коришћење липидних ексципијенаса Огњен Петровић Светлана Ибрић 2015-02-18
372 Испитивање могућности унапређења градијентне RP - HPLC методе за испитивање стабилности дронедарон - хидрохлорида и његових деградационих производа Ивана Миловановић Ана Протић 2015-02-13
373 Синдром полицистичних оваријума као фактор ризика од кардиоваскуларних болести Тина Таминџић Марина Стојанов 2015-02-13
374 Испитивање утицаја фактора формулације и процесних параметара на брзину ослобађања и пермеабилност карбамазепина из чврстих само - микроемулгујућих терапијских система Миљана Поповић Светлана Ибрић 2015-02-12
375 Хумане инфекције изазване вирусима из породице Paramyxoviridae Драгана Петровић Марина Миленковић 2015-02-12
376 Cestodes Матија Лазић Јелена Антић Станковић 2015-02-09
377 Респираторне вирусне инфекције Јелена Петровић Марина Миленковић 2015-02-04
378 Анализа резултата класичних аналитичких и фармакопејских поступака за стандардизације волуметријских раствора у редокс методама Бојана Рађеновић Катарина Карљиковић Рајић 2015-01-30
379 Лабораторијска дијагностика обољења јетре Јована Јовановић Јелена Котур Стевуљевић 2015-01-30
380 Прелазни елементи, опште особине и примена најзначајнијих једињења Војин Лазаревић Мира Чакар 2015-01-30
381 Фактори вируленције патогених бактерија и њихова улога у инфекцији Ирена Николић Марина Миленковић 2015-01-27
382 Адипонектин и ризик за развој дијабетеса Кристина Костић Јелена Котур Стевуљевић 2015-01-22
383 Лабораторијска дијагноза и терапија HIV инфекције Марко Мунижаба Марина Миленковић 2015-01-16