logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2015. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Формулација и карактеризација чврстих самодиспергујућих носача карбамазепина израђених са порозним адсорбенсима Марко Крстић Светлана Ибрић 2015-12-28
2 Испитивање утицаја термичког третмана на настајање акриламида у намирницама са високим садржајем скроба применом унапређене методе гасне хроматографије Веселин Делевић Иван Станковић 2015-12-25
3 Карактеризација и процена критичних параметара стабилности таблета оланзапина и арипипразола применом експерименталног дизајна Наташа Ђорђевић Филијовић Катарина Николић, Даница Агбаба 2015-12-25
4 Симулације молекуларне динамике и рачунарско дизајнирање инхибитора протеин лизин метилтрансферазе EZH2 Марко Калинић Славица Ерић 2015-12-17
5 Карактеризација и оптимизација бинарних и тернарних чврстих дисперзија и циклодекстрин-полимер система као носача у циљу побољшања брзине растварања тешко растворљиве лековите супстанце Ђорђе Медаревић Светлана Ибрић 2015-12-11
6 Дијагностички и економски значај одређивања биомаркера акутног оштећења бубрега код деце Станислава Петровић Наташа Богавац Станојевић 2015-12-04
7 Утицај стероидних хормона и њихових антагониста на нивое галектина у ћелијама трофобласта човека in vitro Даница Ћујић Славица Спасић 2015-10-30
8 Утицај модулације GABAA рецептора који садрже α5 подјединицу на поремећаје понашања пацова изазване применом дизоцилпина, скополамина и амфетамина Тамара Тимић Стаменић Мирослав Савић 2015-10-29
9 Примена концепта дизајна квалитета у идентификацији, квалификацији и моделовању критичних атрибута квалитета матрикс таблета са трамадол - хидрохлоридом са модификованим ослобађањем Ненад Николић Светлана Ибрић 2015-09-30
10 Хаотропни агенси у анализи одабраних антипаркинсоника применом течне хроматографије - моделовање и карактеризација система Ана Вемић Анђелија Маленовић 2015-09-30
11 Развој хроматографских метода за одређивање садржаја, степена чистоће и ретенционих карактеристика зипрасидона применом експерименталног дизајна Марија Чарапић Даница Агбаба, Катарина Николић 2015-09-07
12 Утицај сурфактаната на протолитичке равнотеже и изомеризацију АЦЕ инхибитора Марија Поповић Гордана Поповић, Даница Агбаба 2015-09-03
13 Биоаналитика антиепилептика цвитерјонске структуре након дериватизације n-алкилхлороформатима применом течне хроматографије с масеном детекцијом Нађа Костић Анђелија Маленовић, Небојша Јовић 2015-07-14
14 Процена ризика при експозицији органохалогеним контаминантима и тешким металима путем хране Саша Јанковић Биљана Антонијевић 2015-07-14
15 Утицај екстракта листа артичоке на метаболизам аторвастатина и оптимизација метода течне хроматографије за праћење насталих метаболита у биолошком материјалу Милкица Цревар Сакач Зорица Вујић 2015-06-04
16 Утицај сока плода ароније на маркере оксидативног статуса и профил масних киселина код здравих особа са и без фактора ризика за настанак кардиоваскуларних болести Невена Кардум Славица Спасић 2015-06-01
17 Теоријска и хемометријска анализа ретенционих механизама одабраних лекова у течној хроматографији хидрофилних интеракција Марко Јовановић Биљана Стојановић 2015-05-14
18 Липидне наночестице стабилизоване нејонским полихидроксилним сурфактантима: поступак добијања, карактеризација, стабилност и инкорпорирање лековите супстанце Анђелка Ковачевић Снежана Савић 2015-04-30
19 Субакутна токсичност смеше декабромованог дифенилетра и кадмијума код пацова Маријана Ћурчић Биљана Антонијевић 2015-03-27
20 Фармакогнозијско испитивање подземних органа српске велестике, Ferula heuffelii Griseb. ex Heuffel (Apiaceae) Иван Павловић Силвана Петровић 2015-03-18
21 Развој, израда и карактеризација чврстих самодиспергујућих формулација за оралну примену Младен Миловић Светлана Ибрић 2015-02-27
22 Испитивање физичкохемијских и аеродинамичких карактеристика честица лека добијених микронизацијом у спиралном ваздушном млазном млину и сушењем распршивањем Марија Ђокић Светлана Ибрић 2015-01-16