logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2014. годину

Интегрисане академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Водоник - сулфид -хемијске особине и примена Јадранка Лесендрић Слађана Танасковић 2014-12-30
2 Хемијске особине оксида значајних за загађење ваздуха Биљана Зековић Слађана Танасковић 2014-12-30
3 Хипербилирубинемија код младих, здравих испитаника: повезаност са параметрима оксидативног статуса Милан Пешић Александра Стефановић 2014-12-30
4 Значај исхране код остеопорозе Милица Радовац Слађана Шобајић 2014-12-29
5 Лекови у терапији поремећаја узрокованих дисбалансом хормона тиреоидне жлезде Бојана Лојић Бранка Ивковић 2014-12-29
6 Анализа састава масних киселина у сировом и термички третираном језграстом воћу Ана Миленковић Слађана Шобајић 2014-12-26
7 Болничке инфекције Ненад Станојевић Марина Миленковић 2014-12-26
8 Валидација RP - HPLC методе за одређивање кандесартан цилексетила и његових нечистоћа Снежана Бажалац Ана Протић 2014-12-26
9 Ебола вирус Горјана Пашић Јелена Антић Станковић 2014-12-26
10 Синдром стечене имунодефицијенције Емилија Ђуровић Невена Арсеновић Ранин 2014-12-26
11 Значај и примена једињења платине Александра Закић Мира Чакар 2014-12-25
12 Физичка активност у превенцији инсулинске резистенције Сњежана Срдановић Наташа Богавац Станојевић 2014-12-25
13 Одабране аналитичке методе у форензичким анализама и примери из праксе Јелена Антонијевић Славица Ражић 2014-12-24
14 Координациона једињења - хемијске особине и примена у фармацији Катарина Милосављевић Гордана Поповић 2014-12-22
15 Хемијске особине и значај фосфора Јована Вулин Слађана Танасковић 2014-12-22
16 Хемијске особине оксида, узрочника "киселих киша" Марија Перуничић Мира Чакар 2014-12-22
17 HPLC анализа кумарина у биљним екстрактима Слободанка Чоловић Бранка Ивковић 2014-12-18
18 Примена анализе коваријансе у процени биомаркера код пацијената са хроничном бубрежном болешћу Александра Шмигић Наташа Богавац Станојевић 2014-12-18
19 Епидемиологија и патогенеза инфективних обољења Марко Никетић Јелена Антић Станковић 2014-12-16
20 Процена робусности RP - HPLC методе за испитивање кандесартан цилексетила и његових нечистоћа Татјана Пераловић Ана Протић 2014-12-16
21 Неорганске супстанце које се примењују као конзерванси Милица Влаисављевић Мира Чакар 2014-12-15
22 Фармацеутско - технолошки аспект трансдермалних фластера Александра Крстић Љиљана Ђекић 2014-12-12
23 Формулација и in vitro карактеризација микроемулзионих система стабилизованих лецитином Драгана Ђорђевић Љиљана Ђекић 2014-12-12
24 Тестирање уз пацијента ("ПОСТ") у хемостази Милан Коцић Виолета Допсај 2014-12-10
25 Могућности примене мукоадхезивних полимера као састојака колоидних носача лековитих супстанци Бојана Мићић Љиљана Ђекић 2014-12-09
26 Одређивање кинетике реакције деградације микрофенолат мофетила применом студија форсиране деградације Оливера Жужа Ана Протић 2014-12-05
27 Анализа потрошње антидепресива издатих на лекарски рецепт у току периода 2008. - 2011. године Еди Хисари Драгана Лакић 2014-11-28
28 Трансфер изократијске ХПЛЦ методе за праћење стабилности микофенолат мофетила у У - ХПЛЦ методу Јелена Зарић Ана Протић 2014-11-28
29 Испитивање стабилности 12 - волфрамсилицијумове киселине Марија Стојановић Снежана Ускоковић Марковић 2014-11-27
30 Ароматичне биљке Балканског полуострва - врсте рода Teucrium L. Милош Миленковић Радиша Јанчић 2014-11-26
31 Гвожђе, хемијске особине и његов значај за живе организме Катарина Поповић Мира Чакар 2014-11-26
32 Поступак предвиђања рока употребе применом Arrenijus - ове једначине на примеру mikofenolat mofetila Гордана Недовић Ана Протић 2014-11-26
33 Методе квантитативне хемијске анализе засноване на реакцијама таложења Милица Живковић Снежана Ускоковић Марковић 2014-11-24
34 Лабораторијска дијагностика и праћење дијабетеса Снежана Синџиревић Јелена Котур Стевуљевић 2014-11-20
35 Бактеријски ентероколитис Јелена Глуховић Марина Миленковић 2014-11-19
36 Преглед биљних дрога које се користе за регулацију менструалног циклуса Ружица Бјелић Татјана Кундаковић-Васовић 2014-11-19
37 Примена једињења молибдена и волфрама у аналитичкој хемији Јованка Марић Снежана Ускоковић Марковић 2014-11-19
38 Род Staphylococcus Сања Маљукановић Јелена Антић Станковић 2014-11-19
39 Распадљивост таблета и брзина растварања лековитих супстанци у вискозним медијумима: in vitro испитивање и математичко моделовање Драгана Рафаиловић Сандра Цвијић 2014-11-18
40 Испитивање модификације силика гела natrijum laurisulfatom, heksadeciltrimetil amonijum bromidom i β -ciklodekstrinom применом метода термалне анализе Никола Костић Анђелија Маленовић 2014-11-14
41 Оптимална исхрана адолесцената Јована Станојевић Брижита Ђорђевић 2014-11-14
42 Једињења арсена, хемијске особине и токсиколошки значај Магдалина Попадић Мира Чакар 2014-11-13
43 Селективни инхибитори преузимања норадреналина и серотонина - хемија, веза између структуре и дејства Јелена Аранђић Даница Агбаба 2014-11-13
44 Утицај врсте сурфактанта и удела адсорпционог носача на брзину ослобађања и пермеабилност карбамазепина из чврстих само-микроемулгујућих терапијских система Надежда Павловић Јелена Паројчић 2014-11-13
45 Састојци хране који доприносе функцији и здрављу ока Татјана Бановић Слађана Шобајић 2014-11-07
46 Азот и фосфор, хемијске особине и циклус кружења Анђелија Радосављевић Мира Чакар 2014-11-06
47 Дијетарне интервенције у превенцији метаболичког синдрома Александра Лаковић Брижита Ђорђевић 2014-11-06
48 Карбонати и сулфати натријума и калцијума - хемијске особине и примена у фармацији Драгана Рончевић Гордана Поповић 2014-11-06
49 Лекови у терапији дијабетес мелитуса тип II Милица Чанчаревић Радица Степановић Петровић 2014-11-05
50 Веза између нивоа резистина у плазми и степена развоја коронарне артеријске болести Тијана Лечић Весна Спасојевић Калимановска 2014-11-04
51 Валидација RP - HPLC методе за одређивање садржаја симвастатина у таблетама Аида Ивковић Ивандекић Анђелија Маленовић 2014-11-03
52 Одређивање базедоксифен ацетата у таблетама методом течне хроматографије Никола Ђукановић Биљана Стојановић 2014-10-30
53 Испитивање могућности примене поларних колона у развоју изократске HPLC методе за праћење стабилности дронедарон-хидрохлорида Бојана Драшковић Ана Протић 2014-10-29
54 Особине једињења алуминијума и њихова примена у медицини и фармацији Бранко Самарџић Слађана Танасковић 2014-10-29
55 Платина - особине, комплекси, примена Марјан Стошић Слађана Танасковић 2014-10-29
56 Антиоксидативна и антимикробна активност екстраката гљиве Pleurotus ostreatus (Jacq. ex Fr) P. Kumm., Triholomataceae Милана Тута Татјана Кундаковић-Васовић 2014-10-28
57 Улога Coxackie вирусне инфекције у патогенези вирусног миокардитиса и дилатационе кардиомиопатије Ана Давидовић Марина Миленковић 2014-10-28
58 Изоловање и структурна анализа производа реакције естерификације дексаметазона са 2 - етоксибутанском киселином Мирјана Митровић Бојан Марковић 2014-10-27
59 Испитивање таблета са телмисартаном Драгана Симанић Биљана Стојановић 2014-10-24
60 Квалификација и валидација лабораторијске опреме Ања Чавлин Анђелија Маленовић 2014-10-23
61 Епидемиологија и патогенеза инфективних болести Наташа Околић Јелена Антић Станковић 2014-10-22
62 Микроемулзиони хидрогелови као носачи нестероидних супстанци - формулациона истраживања Јелена Мијушковић Љиљана Ђекић 2014-10-21
63 Квалитативна хемијска анализа сребра, живе, олова и њихов значај у фармацији Бојана Марјановић Јадранка Одовић 2014-10-16
64 Фармакогнозијско испитивање Ambrosia artemisifolia L. (Asteraceae) Марија Огњановић Зоран Максимовић 2014-10-15
65 Протозое крви и ткива Јелена Марушић Јелена Антић Станковић 2014-10-14
66 Анализа потрошње лекова у терапији глаукома издатих на лекарски рецепт у четворогодишњем периоду Ивана Самарџија Драгана Лакић 2014-10-10
67 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа катјона кадмијума, арсена и алуминијума Јасмина Јовановић Милена Јеликић Станков 2014-10-10
68 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа фосфат и карбонат анјона Биљана Видовић Милена Јеликић Станков 2014-10-10
69 Лековита својства меда и пчелињих производа Ивана Кузмановић Зоран Максимовић 2014-10-10
70 Механизми пенетрације лека у/кроз кожу: нови докази за нове тврдње Теа Богосављевић Снежана Савић 2014-10-10
71 Могућност одређивања вишекомпонентних полипротонских система Владимир Живковић Снежана Ускоковић Марковић 2014-10-10
72 Оптимизација RP - HPLC методе за раздвајање оланзапина и његових нечистоћа Стефан Татић Анђелија Маленовић 2014-10-10
73 Оптимизација синтезе деривата 3 - хидрокси - 3 - арилпропанске киселине Катарина Ирић Јасмина Брборић 2014-10-10
74 Препарати имуноглобулина за интравенску примену Наташа Берић Зорица Стојић Вуканић 2014-10-10
75 Примена лекова у складу са индикацијама на одељењу педијатрија ГАК "Народни Фронт" Ана Ћуковић Драгана Лакић 2014-10-10
76 Примена фракционог факторског експерименталног дизајна у формулацији чврстих фармацеутских облика са карбамазепином за пероралну примену Наташа Цветковић Јелена Паројчић 2014-10-10
77 Психоактивне супстанце - контрола запослених Маријана Јевтић Зорица Булат 2014-10-10
78 Filoviridae Драгана Бојковић Марина Миленковић 2014-10-09
79 Kлинички значајне интеракције у популацији пацијената са бенигном хиперплазијом простате Александра Огњеновић Сандра Везмар Ковачевић 2014-10-09
80 Ароматичне биљке Балканског полуострва - врсте рода Satureja L. Милица Павловић Виолета Славковска 2014-10-09
81 Етиологија, дијагноза и терапија бактеријских зооноза Јелена Симић Марина Миленковић 2014-10-09
82 Зебраста риба (Danio rerio) као алтернативни модел систем Петар Лукић Мирослав Савић 2014-10-09
83 Једињења гвожђа - хемијске особине, биолошки значај и примена у фармацији Милан Миловановић Гордана Поповић 2014-10-09
84 Кисело - базна и редокс својства оксида азота и угљеника Вера Вукосављевић Гордана Поповић 2014-10-09
85 Лековите биљке Топличког округа Милена Миленковић Виолета Славковска 2014-10-09
86 Нанохемија у медицини Невена Марјановић Снежана Ускоковић Марковић 2014-10-09
87 Примена хроматографије исољавања на танком слоју у проучавању липофилности инхибитора ангиотензин конвертујућег ензима Анита Рилак Јадранка Одовић 2014-10-09
88 Утицај извора информација о лековима на процену интеракција Јадранка Гавриловић Сандра Везмар Ковачевић 2014-10-09
89 Фармакотерапија поремећаја хиперактивности и дефицита пажње Верица Павловић Мирослав Савић 2014-10-09
90 Дермокозметичке емулзије са гликолном киселином : испитивање стабилности, безбедности и ефикасности Катарина Сретеновић Снежана Савић 2014-10-08
91 Одређивање садржаја карбамазепина у дозираним фармацеутским облицима применом високо ефикасне течне хроматографије Виолета Димитријевић Бранка Ивковић 2014-10-08
92 Примена дизајна смеше у оптимизацији формулације чврстих само - наноемулгујућих терапијских система Тијана Антић Јелена Паројчић 2014-10-08
93 Примена експерименталног дизајна у процени утицаја супердезинтегратора на ослобађање карведилола из таблета обложених компресијом Теодора Видичевић Јелена Паројчић 2014-10-08
94 Испитивање стабилности телмисартана применом течне хроматографије Снежана Ђорђевић Биљана Стојановић 2014-10-07
95 Паладијумом катализоване синтезе цикличних једињења из алена Душан Ружић Владимир Савић 2014-10-07
96 Развој RP - HPLC методе за праћење везивања ибупрофена, диклофенака и ацеклофенака за сурфактантом модификовани зеолит Јована Јовановић Анђелија Маленовић 2014-10-07
97 Карактеристике исхране старије популације Душица Трифуновић Брижита Ђорђевић 2014-10-06
98 Оптимизација RP-HPLC методе за раздвајање периндоприла и периндоприлата Јована Костадиновић Анђелија Маленовић 2014-10-06
99 Теоријски принципи и примена таложних титрација Славиша Стојаковић Милена Јеликић Станков 2014-10-06
100 Токсиколошки профил нових психоактивних супстанци Слободан Вучинић Биљана Антонијевић 2014-10-06
101 Депресивни поремећаји: класификација , манифестација ,ток и терапијске могућности Данијела Ђорђевић Мирослав Савић 2014-10-03
102 Електроаналитичко одређивање бримонидина Ана Гордана Митић Вера Капетановић 2014-10-03
103 Примена рачунарских и експерименталних метода за процену липофилности 17β - карбоксамидних деривата преднизолона и дексаметоза Алекса Станишић Оливера Чудина 2014-10-03
104 Ginkgo biloba L. и Taxus baccata L. - анатомија изданака Невена Пешић Бранислава Лакушић 2014-10-02
105 RP-HPLC одређивање pKa вредности глимепирида , глибенкламида и гликлазида Невена Стојковић Анђелија Маленовић 2014-10-02
106 Врсте рода Pinus L. (Pinaceae) - aнатомија изданка Марија Пашара Бранислава Лакушић 2014-10-02
107 Значај исхране код особа оболелих од Паркинсонове болести Јелена Лекић Брижита Ђорђевић 2014-10-01
108 Нутритивне карактеристике сланих снек производа са тржишта Србије Јована Гајовић Слађана Шобајић 2014-10-01
109 In vitro испитивање брзине растварања нимесулида из таблета са тренутним и модификованим ослобађањем применом BioDis апаратуре Ксенија Гајовић Сандра Цвијић 2014-09-30
110 Карбонатна и фосфатна киселина-значај и примена њихових соли Јелена Ђорић Мира Чакар 2014-09-30
111 Наноемулзије са ацеклофенаком: физичкохемијске карактеристике и еx vivo/in vivo пенетрациони профили лека Александра Станимировић Снежана Савић 2014-09-30
112 Неорганска једињења фосфора - хемијске особине, биолошки значај и примена у фармацији Марија Милинковић Гордана Поповић 2014-09-30
113 Примена експерименталног дизајна и вештачких неуронских мрежа у испитивању утицаја фактора формулације и процесних параметара на брзину растварања лековите супстанце из липидних матрикс система Кристина Алексић Јелена Паројчић 2014-09-30
114 Значај пробиотика у спортској исхрани Невена Драшковић Брижита Ђорђевић 2014-09-29
115 Испитивање таблета са фолном киселином Катарина Живановић Биљана Стојановић 2014-09-29
116 Испитивање утицаја трифлуоросирћетне и перхлорне киселине на хроматографско понашање рисперидона и његових нечистоћа Ирена Крстић Анђелија Маленовић 2014-09-29
117 Одређивање садржаја анастрозола у фармацеутским дозираним облицима применом високо ефикасне течне хроматографије Горица Лугоња Бранка Ивковић 2014-09-29
118 Фактори вируленције врсте Bordetella pertussis и значај активне имунизације у превенцији великог кашља Милан Лисинац Марина Миленковић 2014-09-29
119 Фактори вируленције и патогеност врсте Listeria monocytogenes Александра Вукајловић Марина Миленковић 2014-09-29
120 Анализа потрошње антидијабетика издатих на лекарски рецепт у четворогодишњем периоду Ивана Јокић Драгана Лакић 2014-09-26
121 Анализа потрошње биолошких лекова у Републици Србији Марија Шалетић Драгана Лакић 2014-09-26
122 Клинички значајне интеракције у популацији пацијената са дијабетесом Ана Павловић Сандра Везмар Ковачевић 2014-09-26
123 Примена физиолошки заснованих медијума у биофармацеутској карактеризацији изабраних модел супстанци.: Утицај сурфактанта на брзину растварања Наташа Ђорић Сандра Цвијић 2014-09-26
124 Фармакоекономска евалуација антибактеријских лекова који се примењују у инфекцији уринарног тракта Светлана Колунџић Драгана Лакић 2014-09-26
125 Примена експерименталног дизајна у развоју HPLC методе за раздвајање дронедарон - хидрохлорида и његових нечистоћа Соња Николић Ана Протић 2014-09-25
126 Киселине седме групе Периодног система елемената - хемијске особине и примена Милош Трифковић Гордана Поповић 2014-09-24
127 Лековите биљне врсте Делиблатске пешчаре-анатомија вегетативних органа Стефан Гак Бранислава Лакушић 2014-09-24
128 Одређивање pKa вредности окситетрациклина у присуству натријум-додецил-сулфата Милица Милутиновић Гордана Поповић 2014-09-24
129 Утицај врсте хитозана на физичке и биофармацеутске карактеристике алгинатних компримата са модел лековитом супстанцом Нина Станковић Јела Милић-Ашкрабић 2014-09-24
130 Формулација и карактеризација бинарних чврстих дисперзија карбаназепина и poloxamera Сања Вуковић Јелена Паројчић 2014-09-24
131 Неспорогени Грам позитивни бацили: Corynebacterium, Proplonibacterium, Listeria, Erysipelothrix и сродне врсте Ана Спасовић Јелена Антић Станковић 2014-09-23
132 Површински флавоноиди врста рода Thymus L.(Lamiaceae) Александар Ђурић Зоран Максимовић 2014-09-23
133 Токсичност никла Наталија Петровић Зорица Булат 2014-09-23
134 Ставови и искуства фармацеута у примарној здравственој заштити и пацијената о лековима који се издају без лакарског рецепта Аница Бојовић Катарина Вучићевић 2014-09-22
135 Фармакотерапија diabetes melitus-а типа 1 и 2 Снежана Ђорђевић Маја Томић 2014-09-22
136 Цинк и селен, особине, значај и примена у фармацији Јелена Михајловић Слађана Танасковић 2014-09-18
137 Представници фамилије Gentianacae значајни за фармацију Марко Ристовић Бранислава Лакушић 2014-09-17
138 Савремена терапија мултипле склерозе Зорана Бурсаћ Радица Степановић Петровић 2014-09-17
139 Валидација популационог фармакокинетичког модела топирамата-нумерички и симулациони приступ Јован Савић Катарина Вучићевић 2014-09-16
140 Евалуација математичког модела за предвиђање фенотипа честица липопротеина ниске густине код пацијената са коронарном артеријском болешћу Стефан Милошевић Весна Спасојевић Калимановска 2014-09-16
141 Dijabetes melitus тип II код деце Соња Голубовић Јелена Котур Стевуљевић 2014-09-12
142 Волуметријски раствори у фармацеутским анализама Милица Дамњановић Катарина Карљиковић Рајић 2014-09-12
143 Дизајн самодиспергујућих носача тип III-студија фазног понашања псеудо-тернерних система Јелена Којић Љиљана Ђекић 2014-09-12
144 Дислипидемије Ивана Цветковић Јелена Котур Стевуљевић 2014-09-12
145 Испитивање антимикробне активности етарских уља врсте Lavanda angustifolia Mill.( Lamiaceae) Марија Митровић Марина Миленковић 2014-09-12
146 Примена Паретове анализе у здравственој установи апотека "Чачалица" - управљање лековима и медицинским средствима Ана Стаменковић Драгана Лакић 2014-09-12
147 Рационална лабораторијска дијагностика поремећаја функције штитне жлезде Дуња Милићевић Александра Топић 2014-09-12
148 Улога матрикс металопротеиназа у артеросклерози Јелена Стојковић Наташа Богавац Станојевић 2014-09-12
149 Процена адхеренце у старијих пацијената Сандра Гајић Сандра Везмар Ковачевић 2014-09-11
150 Упоредни приказ хемијских особина олова и бизмута и значај њихових једињења Невена Николић Мира Чакар 2014-09-11
151 Хемијске особине и примена у фармацији јода и његових једињења Душица Петровић Мира Чакар 2014-09-11
152 Спектрофотометријско одеђивање pKa вредности глимепирида, глибенкламида и гликлазида Александар Марковић Анђелија Маленовић 2014-09-10
153 Испитивање утицаја молекулске масе Polyox полимера и дебљине таблете на брзину ослобађања карведилола из таблета Иван Видић Светлана Ибрић 2014-09-05
154 Испитивање утицаја фактора формулације и процесних параметара на брзину ослобађања карбамазепина из таблета са модификованим ослобађањем уз коришћење липидних ексципијенаса Јована Ајдарић Светлана Ибрић 2014-09-05
155 Испитивање цис/транс изомеризације еналаприла у мицеларној средини применом реверзно фазне течне хроматографије Маја Додиг Даница Агбаба, Гордана Поповић 2014-09-04
156 Потенциометријско испитивање киселинско - базних равнотежа еналаприл - малеата у мицеларној средини Марко Марчелић Даница Агбаба, Гордана Поповић 2014-09-03
157 Примена физиолошки заснованих медијума у биофармацеутској карактеризацији изабраних модел супстанци: Утицај вискозитета медијума на брзину растварања Јелена Глишић Сандра Цвијић 2014-09-03
158 Развој хроматографске методе за одређивање хидрохлортиазида и цилазаприла из смеше Јелена Томашевић Ана Протић 2014-09-03
159 Фармацеутски облици лекова у терапији акни Неда Шћепановић Гордана Вулета 2014-09-02
160 Развој и валидација UHPLC - MS/MS методе за одређивање етилендиамин - N,N´ - di -2-(циклохексил) - пропанске киселине и њеног диетилестра Стефан Грујић Бојан Марковић 2014-07-31
161 Испитивање таблета са цефуроксим - аксетилом Ивана Николић Биљана Стојановић 2014-07-25
162 Клинички значајне интеракције и адхеренца у популацији одраслих пацијената са можданим ударом и / или транзиторним исхемијским атаком Богдан Митић Сандра Везмар Ковачевић 2014-07-25
163 Примена RP - HPLC у студијама форсиране деградације за праћење стабилности дронедарона - хидрохлорида Наташа Ћосић Ана Протић 2014-07-25
164 Фармацеутска здравствена заштита у терапији хипертензије Данијела Лукић Сандра Везмар Ковачевић 2014-07-25
165 Синтеза потенцијалних пролекова - C 21 естара флуоцинолон ацетонида и 2-изопропилоксиалканских киселина Наталија Перић Бојан Марковић 2014-07-24
166 Процена робусности методе течне хроматологије за одређивање дијастереоизомера цефпрозила Милица Милановић Биљана Стојановић 2014-07-23
167 Микозе: узрочници, класификација и терапија Ненад Милев Јелена Антић Станковић 2014-07-22
168 Родентициди са антикоагулантним дејством Јелица Савић Биљана Антонијевић 2014-07-22
169 Дефинисање оптималних услова за RP - HPLC анализу триметазидина и његових нечистоћа применом методе претраге мреже Ненад Милошевић Анђелија Маленовић 2014-07-21
170 Праћење интеракција и нежељених догађаја у популацији одраслих пацијената са епилепсијом Милица Жугић Бранислава Миљковић 2014-07-21
171 Генетична основа дијабетеса Мирјана Његован Биљана Потпаревић 2014-07-18
172 Захтеви за производњу, контролу квалитета и промет медицинских средстава у Републици Србији Бојана Машић Анђелија Маленовић 2014-07-18
173 Знање, ставови и понашање студената фармације у вези са превенцијом вирусне хепатитис Ц инфекције Ана Томовић Душанка Крајновић 2014-07-18
174 Инхибитори ангиотензин - конвертујућег ензима - веза између структуре и дејства Милена Јовановић Даница Агбаба 2014-07-18
175 Испитивање електрохемијског понашања хиноксалина и његових деривата применом волтаметријских метода на угљеничним електродама Јелена Пантић Мара Алексић 2014-07-18
176 Испитивање корелације односа тестостерон - кортизол и степена анксиозности код спортиста пре и након суплементације магнезијумом Јелена Зурковић Весна Пешић 2014-07-18
177 Кооперација ћелија током хуморалног имунског одговора Александар Божић Зорица Стојић Вуканић 2014-07-18
178 Микроталасна спектроскопија Драгица Ристић Наташа Пејић 2014-07-18
179 Особине и примена водоник-пероксида и борне киселине Марија Милетић Слађана Танасковић 2014-07-18
180 Примена аналитичких метода у анализи узорака у чврстом стању, на моделу супстанце карбамазепина Сара Козић Славица Ражић 2014-07-18
181 Упоредни приказ хемијских особина калаја и олова Нела Маринковић Слађана Танасковић 2014-07-18
182 Формулација и карактеризација микроемулзионих система стабилизованих нејонским сурфактантима као носача лековитих супстанци за трансдермалну примену Мартина Мартиновић Љиљана Ђекић 2014-07-18
183 Значај релативног односа нивоа тестостерона и кортизола и његове промене под утицајем магнезијума код рагбиста Дејана Видојевић Весна Пешић 2014-07-17
184 Одређивање бутилхидрокситолуена у дутастерид капсулама применом реверзно фазне течне хроматографије Мариана Геђа Бранка Ивковић 2014-07-17
185 Паладијумом катализоване реакције алилних алкохола Никола Вушуровић Владимир Савић 2014-07-17
186 Улога мононуклеарних фагоцита у имунском одговору Миљана Стојановић Зорица Стојић Вуканић 2014-07-17
187 Анализа неорганских састојака у флашираним минералним водама Бојана Мојсиловић Слађана Шобајић 2014-07-16
188 Једињења цинка - хемијске особине, биолошки значај и примена у фармацији Марија Рончевић Гордана Поповић 2014-07-16
189 Хемијске особине једињења силицијума и њихова примена у фармацији Александра Димитријевић Гордана Поповић 2014-07-16
190 Водоник - пероксид и борна киселина, хемијске особине и примена у фармацији Марија Вујачић Мира Чакар 2014-07-15
191 Грешке и варијабле које утичу на узорке биолошког материјала у преаналитичкој фази Биљана Николић Светлана Игњатовић 2014-07-15
192 Квалитативна анализа жива (II) јона, бизмута, бакра, кадмијума и арсена Милица Докић Вера Капетановић 2014-07-15
193 Методе за одређивање бакра у једињењима од значаја у фармацији Ема Грушка Снежана Ускоковић Марковић 2014-07-15
194 Оптичка микроскопија и фотомикрографија у фармакогнозији Иван Јанковић Зоран Максимовић 2014-07-15
195 Упоредни приказ хемијских особина берилијума и алуминијума Бојана Миздрак Мира Чакар 2014-07-15
196 Фетална лабораторијска медицина Ана Петровић Светлана Игњатовић 2014-07-15
197 Аторвастатин - ефикасност и безбедност примене Јелена Благојевић Ненад Угрешић 2014-07-14
198 Исхемијом модификовани албумин у различитим болестима Славица Међо Јелена Котур Стевуљевић 2014-07-14
199 Основни принципи медицинске микробиолошке дијагностике Слађана Момчиловић Јелена Антић Станковић 2014-07-14
200 Примена препарата за заштиту коже од сунца - теорија и реалност Бранка Лазаревић Снежана Савић 2014-07-14
201 Хемијске особине алуминијума - примена у аналитичкој хемији Маја Рогановић Снежана Ускоковић Марковић 2014-07-14
202 Примена индуктивно спрегнуте плазме оптичке емисионе спектрометрије у анализи Fe, Cu, Zn, Cd и Pb у узорцима пшенице и брашна са територије Србије Невена Трајковић Славица Ражић 2014-07-13
203 Инфекције изазване Грам - негативним неферментативним бацилима Милица Стојадиновић Марина Миленковић 2014-07-11
204 Испитивање квалитета комерцијалних узорака херби хајдучке траве и белог пелена Јована Петровић Милица Дробац 2014-07-11
205 Испитивање утицаја врсте и удела полимера и врсте пуниоца на брзину ослобађања карведилола из компресијом обложених таблета Милена Миленковић Светлана Ибрић 2014-07-11
206 Одређивање садржаја рисперидона у фармацеутским дозираним облицима применом високо ефикасне течне хроматографије Никола Маринковић Бранка Ивковић 2014-07-11
207 Примена експерименталног дизајна у оптимизацији формулације таблета са пулсним ослобађањем карведилола Анђелија Ђурић Светлана Ибрић 2014-07-11
208 Утицај формулационих параметара и процеса стерилизације на карактеристике и физичку стабилност наноемулзија Кристина Деги Снежана Савић 2014-07-11
209 Анатомија врста рода Pinus L. ( Pinaceae ) Тамара Трипић Бранислава Лакушић 2014-07-10
210 Нежељене реакције на храну Урош Ерац Брижита Ђорђевић 2014-07-10
211 Тумор маркери у дијагностици и праћењу канцера панкреаса Немања Грочић Јелена Котур Стевуљевић 2014-07-10
212 Израда и испитивање чврстих самоемулгујућих система са карбамазепином уз процену пермеабилности лека из формулације Александра Чарија Светлана Ибрић 2014-07-09
213 Процена адхеренце у одраслих пацијената Јелена Тодоровић Сандра Везмар Ковачевић 2014-07-09
214 Хемометријски приступ у оптимизацији методе течне хроматографије хидрофилних интеракција за анализу бисопролола и његових нечистоћа Бојана Миладиновић Биљана Стојановић 2014-07-09
215 Значај оптималног уноса протеина код спортиста и опште популације Драгана Пантовић Брижита Ђорђевић 2014-07-08
216 Испитивање репродуктивне токсичности у претклиничким студијама Биљана Пранчић Мирослав Савић 2014-07-08
217 Испитивање знања и ставова студената Фармацеутског факултета о употреби оралних контрацептива Јелена Јеремић Ивана Тадић 2014-07-07
218 Испитивање утицаја сурфактаната и адсорпционих носача на брзину ослобађања карбамазепина из чврстих терапијских система за оралну примену Ђурђија Спасојевић Светлана Ибрић 2014-07-07
219 Упоредни приказ хемијских особина бинарних једињења елемената пете и шесте групе са водоником Јелена Перишић Мира Чакар 2014-07-07
220 Исхемијом модификован албумин код пацијената са акутним инфарктом миокарда Катарина Јокићевић Јелена Котур Стевуљевић 2014-07-04
221 Морфологија и физиологија гљива Марија Ранђеловић Јелена Антић Станковић 2014-07-04
222 Хемијске особине једињења бора и њихова примена у фармацији Миле Симоновић Гордана Поповић 2014-07-02
223 Токсиколошка процена ризика при експозицији полихлорованим бифенилима Бранко Радошевић Биљана Антонијевић 2014-07-01
224 Литијум - особине и примена Алмина Емрулахи Слађана Танасковић 2014-06-30
225 Координациона једињења платине - хемијске особине и примена у фармацији Јелена Терзић Гордана Поповић, Драгана Лакић 2014-06-26
226 Лековите биљке флоре Србије чије дроге садрже танине Милица Јанковић Виолета Славковска 2014-06-23
227 Хемијска структура и механизам дејства антиконципијенаса Ана Живанчевић Бранка Ивковић 2014-06-19
228 Улога Helicobacter pylory инфекције у развоју улкусне болести и карцинома желуца Јасна Дружетић Марина Миленковић 2014-06-18
229 Липосолубилни витамини - структура, дејство и хемијска стабилност Соња Загорац Оливера Чудина 2014-06-13
230 Менаџмент оралне антикоагулантне терапије на примеру пацијената лечених у Клиничком центру Србије Тамара Милошевић Виолета Допсај 2014-06-13
231 Могућност примене атерогеног индекса плазме за утврђивање присуства малих, густих честица липопротеина ниске густине код пацијената са коронарном артеријском болешћу Сања Кандић Весна Спасојевић Калимановска 2014-06-13
232 Примена Паретове анализе у здравственој установи апотека "Hygia" - управљање лековима и медицинским средствима Милица Стојковић Драгана Лакић 2014-06-13
233 Развој методе чврсто - течне екстракције за анализу одабраних глукокортикоида из урина Зорана Ракић Биљана Стојановић 2014-06-11
234 Једињења алкалних метала - примена и значај у фармацији Кристина Живковић Мира Чакар 2014-06-09
235 Квалитативна хемијска анализа калијума, натријума и магнезијума и њихов значај у фармацији Ивана Живковић Јадранка Одовић 2014-06-09
236 Шећерни емулгатор дугог ланца (C20/22) као стабилизатор кремова: преформулациона испитивања Јелена Чолић Гордана Вулета 2014-06-09
237 Анализа потрошње лекова који се примењују у опструктивној плућној болести издатих на лекарски рецепт у периоду 2008-2011. година Марија Јотић Драгана Лакић 2014-06-06
238 Испитивање квалитета комерцијалних узорака листа матичњака и хербе мајчине душице Нена Пенић Милица Дробац 2014-06-06
239 Неорганска једињења која се користе као антациди Даница Савић Мира Чакар 2014-06-05
240 Нове психоактивне супстанце : класификација и токсични ефекти Ана Алексић Данијела Ђукић Ћосић 2014-06-05
241 Особине и примена једињења сребра и злата Ана Цакић Слађана Танасковић 2014-06-02
242 Анализа потрошње лекова за лечење пептичког улкуса и гастроезофагусног рефлукса на лекараски рецепт у четворогодишњем периоду (2008. до 2011. године) Вељко Маријановић Ивана Тадић 2014-05-30
243 Улога оксидативног стреса у можданом удару Ивана Бојанић Јелена Котур Стевуљевић 2014-05-30
244 Особине гасова и гасни закони Катарина Милић Слађана Танасковић 2014-05-28
245 Улога фармацеута у снабдевању лековима у болничкој апотеци терцијарног нивоа здравствене заштите Милица Савић Ивана Тадић 2014-05-27
246 Антимикробна и антиоксидативна активност екстраката печурке Fomes fomentarius (L.) Fr (Polyporaceae) Марина Пешевић Татјана Кундаковић-Васовић 2014-05-26
247 Поремећај апсорпције лактозе Маја Ђоковић Слађана Шобајић 2014-05-26
248 Фармакогнозијско испитивање Onosma visianii Clementi ( Boraginaceae) Милена Мијатовић Зоран Максимовић 2014-05-21
249 Неорганска једињења која улазе у састав минералних ђубрива Милица Једоксић Мира Чакар 2014-05-19
250 Аналитички приказ катјона III b аналитичке групе Андреја Зорић Јадранка Одовић 2014-05-15
251 Примена спектрофотометрије у аналитичкој хемији Мирала Углић Снежана Ускоковић Марковић 2014-05-15
252 Реакције продужења низа код шећера - синтеза ретких шећера - Ивана Тасић Зорана Токић Вујошевић 2014-05-15
253 Испитивање осетљивости клиничких изолата кандиде на дејство амфотерицина и флуконазола Милица Вукелић Марина Миленковић 2014-05-14
254 Квалитативна анализа и лимит тестови за тешке метале Александра Филиповић Катарина Карљиковић Рајић 2014-05-14
255 Токсични ефекти кокаина Милена Мраковић Зорица Булат 2014-05-14
256 Испитивање брзине растварања карбамазепина из хидрофилних матрикс система са продуженим ослобађањем у Bio - Dis уређају Миљана Ненков Светлана Ибрић 2014-05-13
257 Анатомија врста рода Phillyrea L. (Oleaceae) Марија Паовица Бранислава Лакушић 2014-05-12
258 Инфекције изазване коагулаза позитивним стафилококама Јелена Николић Марина Миленковић 2014-05-12
259 Пробабилистичка процена изложености полибромованим дифенилетрима Тијана Панић Биљана Антонијевић 2014-05-08
260 Инфекције изазване врстама из рода Clostridium Маја Војновић Марина Миленковић 2014-05-06
261 Анализа потрошње нестероидних антиинфламаторних лекова издатих на лекарски рецепт у четворогодишњем периоду Никола Дамјановић Драгана Лакић 2014-04-30
262 Исхемијски модификован албумин у кардиоваскуларним болестима Ана Церовић Јелена Котур Стевуљевић 2014-04-30
263 Примена in vitro испитивања динамике липолизе у формулацији само - диспергујућих носача лековитих супстанци Сања Ђорђевић Љиљана Ђекић 2014-04-30
264 Хемијске карактеристике и значај морфина у фармацији Зоран Бирташевић Санда Дилбер 2014-04-29
265 Испитивање ефекта антибиотика и етарског уља Salvia officinalis L. на раст метицилин резистентних сојева стафилокока Милица Јевтић Марина Миленковић 2014-04-28
266 Развој и валидација методе за одређивање садржаја памидронат- натријума у ињекцијама Љубица Барбуловић Биљана Оташевић 2014-04-28
267 Управљање снабдевањем лековима и медицинским средствима у ГАК,,Народни фронт" Ивана Цветковић Драгана Лакић 2014-04-28
268 Електрохемијско понашање и одређивање цефуроским - аксетила на различитим електродама Никола Лијескић Мара Алексић 2014-04-25
269 Нутритивни значај пробиотских микроорганизама Анђелка Гајовић Брижита Ђорђевић 2014-04-24
270 Употреба тест трака за доказивање психо-активних супстанци у урину Татјана Поповић Зорица Булат 2014-04-24
271 Испитивање цитотоксичне активности новосинтетисаних деривата циметне киселине Данијела Илић Јелена Антић Станковић 2014-04-23
272 Хомеопатија као напредна компетенца фармацеута Јована Кочовић Душанка Крајновић 2014-04-23
273 Фармакогнозијско испитивање Erica carnea L. (Ericaceae) Александра Ђукић Зоран Максимовић 2014-04-22
274 Развој хроматографске методе за анализу одабраних глукокортикоида Немања Вагић Биљана Стојановић 2014-04-17
275 Испитивање осетљивости B.burgdorferi sensu stricto на антибиотике, in vitro Адиса Бурџовић Јелена Антић Станковић 2014-04-16
276 Испитивање испарљивих и неиспарљивих састојака у производима са различитим препаратима цвета руже Андреа Обрадовић Татјана Кундаковић-Васовић 2014-04-15
277 Нутритивни и здравствени значај конзумирања семена биљака уљарица Александра Балук Слађана Шобајић 2014-04-15
278 Централни композициони дизајн у анализи раздвајања амлодипина и његове нечистоће А Сања Стојановић Анђелија Маленовић 2014-04-15
279 Биомаркери бубрежних обољења.Улога биохемијске лабораторије у дијагнози и праћењу ових обољења. Душан Дакић Јелена Котур Стевуљевић 2014-04-14
280 Имунски посредоване болести - патогенеза и принципи савремене имунотерапије Соња Младеновић Зорица Стојић Вуканић 2014-04-14
281 Инвазивне и токсемичне инфекције изазване бета хемолитичким стрептококом групе А Јована Карајчић Марина Миленковић 2014-04-14
282 Особине и примена брома и јода Ивана Пауновић Слађана Танасковић 2014-04-14
283 Микроинкапсулација лековитих супстанци - примена и значај Слободан Тубић Љиљана Ђекић 2014-04-11
284 Трансдермални фластери за примену код педијатријске популације Сања Живковић Љиљана Ђекић 2014-04-11
285 Анализа избора хелатног реагенса за истoвремено одређивање Ca2+ i Mg 2+- јона деривативном спектрофотометријом Лазар Ика Катарина Карљиковић Рајић 2014-04-07
286 Упоредни приказ хемијских особина флуора и јода Ана Живковић Татијана Јовановић 2014-04-03
287 Нутритивни и здравствени значај конзумирања језграстог воћа Марина Живковић Слађана Шобајић 2014-04-01
288 Одређивање малондиалдехида и тоталног антиоксидационог статуса код пацијента са коронарном болешћу Ивана Прокић Весна Спасојевић Калимановска 2014-03-31
289 Етиологија, епидемиологија и дијагностика хепатитиса Е Тијана Ђорђевић Марина Миленковић 2014-03-28
290 Примери извештавања резултата одређивања у медицинским лабораторијама Славица Александрић Светлана Игњатовић 2014-03-28
291 Аналитички приступ узорковању и припреми узорака за анализу тешких метала у биолошком материјалу Ива Милев Снежана Ускоковић Марковић 2014-03-27
292 Оксиди елемената друге периоде периодног система и њихов значај за животну средину Катарина Јовановић Мира Чакар 2014-03-27
293 Одређивање садржаја аскорбинске киселине у витаминским дрогама применом високоефикасне течне хроматографије Наташа Стојановић Зоран Максимовић 2014-03-20
294 Употреба полисилоксана за израду медицинских средстава Тамара Илић Анђелија Маленовић 2014-03-20
295 Етиологија, дијагноза и терапија туберколозе Бојана Малетић Марина Миленковић 2014-03-18
296 Одређивање садржаја метил-салицилата у антиреуматској масти Љиљана Екмешчић Зорица Вујић 2014-03-14
297 Биљни производи у третману перути Јелена Максић Татјана Кундаковић-Васовић 2014-03-13
298 Примена једињења хрома у аналитичкој хемији Мина Џамић Снежана Ускоковић Марковић 2014-03-13
299 Развој методе течно - течне екстракције за одређивање фуросемида, индапамида, буметамида и спиронолактона из урина Богдан Николић Биљана Стојановић 2014-03-13
300 Анализа садржаја хистамина у сиревима Милена Станковић Слађана Шобајић 2014-03-12
301 Грађа биљака: Мyrtus communis L. i Eucalyptus sp. (fam. Myrtaceae) Јелена Илић Бранислава Лакушић 2014-03-12
302 Упоредни приказ хемијских особина сулфидне и сулфатне киселине Анђелка Егерић Мира Чакар 2014-03-12
303 Новија генерација антиепилептика Раде Здравковић Мирослав Савић 2014-03-11
304 Неорганска једињења која се примењују у терапији болести дигестивног тракта Драгана Кос Слађана Танасковић 2014-03-10
305 Теоријски принципи примена комплексометријских титрација Александар Мирковић Милена Јеликић Станков 2014-03-10
306 Витамин Е- хемија, употреба и значај Милена Стојановић Санда Дилбер 2014-03-07
307 Употреба Gelucire R 44/14 у изради чврстих самоемулгујућих система са езетимибом Николина Томић Светлана Ибрић 2014-03-06
308 Хидриди, особине,подела и примена Алемша Емини Мира Чакар 2014-03-06
309 Одређивање садржаја витамина C у воћу применом директне јодиметријске титрације Анђелина Анђелковић Јадранка Одовић 2014-03-04
310 Квалитативна и квантитативна анализа једињења сребра Драгана Тома Снежана Ускоковић Марковић 2014-03-03
311 Значај одређивања галектина-3 у дијагностици дијастолне дисфункције Јована Младеновић Весна Спасојевић Калимановска 2014-02-28
312 Мелатонин - водећи молекул за развој хипнотика, лекова против инсомније и неуродегенеративних обољења Снежана Милановић Соте Владимиров 2014-02-28
313 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа катјона живе, олова, арсена и мангана Нада Жугић Милена Јеликић Станков 2014-02-27
314 Колигативне особине раствора Марија Живановић Слађана Танасковић 2014-02-27
315 Значај оптималне исхране у превенцији малигних болести Марко Деспотовић Брижита Ђорђевић 2014-02-26
316 Лабораторијска дијагностика поремећаја продукције хемоглобина Бранка Келовић Јелена Котур Стевуљевић 2014-02-26
317 Одређивање садржаја кофеина у узорцима кафе и чаја Јелена Ђуричић Татјана Кундаковић-Васовић 2014-02-26
318 Вирусне инфекције централног нервног система Снежана Латиновић Марина Миленковић 2014-02-25
319 Оптимизација хроматографског раздвајања одабраних диуретика чија је употреба у спорту забрањена Душко Теодорчевић Биљана Стојановић 2014-02-25
320 Ставови студената у вези са доступности здравствене службе и здравствених услуга у студенским домовима на територији Београда Милка Димитровски Душанка Крајновић 2014-02-25
321 Бактеријски ендотоксини и егзотоксини Санда Крстић Марина Миленковић 2014-02-21
322 Историјски развој аналитичке хемије до краја XX века Милица Папић Снежана Ускоковић Марковић 2014-02-21
323 Примена вибрационе спектроскопије Снежана Бараћ Снежана Ускоковић Марковић 2014-02-21
324 Аналитички приказ баријума, калцијума, стронцијума и магнезијума Ксенија Моћевић Јадранка Одовић 2014-02-19
325 Водоник и његова једињења Ана Јованчевић Мира Чакар 2014-02-19
326 Добијање, особине и употреба неорганских киселина елемената III периоде Периодног система Милица Јоксимовић Мира Чакар 2014-02-19
327 Механизам и брзина реакције деградације активних фармацеутских супстанци Наташа Ступар Биљана Оташевић 2014-02-19
328 Таложне титрације у анализи халогенида Марија Јеринић Јадранка Одовић 2014-02-19
329 Значај Медитеранске дијете у промоцији здравља кардиоваскуларног система Милица Филиповић Брижита Ђорђевић 2014-02-18
330 Квалитативна хемијска анализа алуминијума, хрома и гвожђа Бојана Марјановић Јадранка Одовић 2014-02-18
331 Коагулација колоида Невена Катанић Мара Алексић 2014-02-14
332 Приони Лејла Трумић Марина Миленковић 2014-02-14
333 Статус гвожђа и ризик од кардиоваскуларних болести Ивана Ђурђевић Јелена Котур Стевуљевић 2014-02-13
334 Патогенеза реуматоидног артритиса Тамара Петрић Невена Арсеновић Ранин 2014-02-12
335 Упоредно одређивање протромбинског времена из плазме и капиларне крви код пацијената на оралној антикоагулантној терапији Стаменко Николов Виолета Допсај 2014-02-07
336 Структурне особине стероидних антиинфламаторних лекова за локалну примену Тијана Чомагић Бојан Марковић 2014-02-03
337 Улога ензима циклооксигеназа и простагландина у кардиоваскуларним болестима Јелена Вигњевић Јелена Котур Стевуљевић 2014-01-31
338 Сулфатна киселина и сулфати, особине и примена у фармацији Душица Јовановић Мира Чакар 2014-01-30
339 Метаболизам витамина D и кардиоваскуларне болести Дарко Петровић Весна Спасојевић Калимановска 2014-01-29
340 Нова сазнања о хемопревентивном деловању куркумина Марија Мирковић Татјана Кундаковић-Васовић 2014-01-28
341 Полариметрија - поларизована светлост, оптички активне супстанције и оптичка активност Јована Бјелобрк Наташа Пејић 2014-01-28
342 Фармакоекономска евалуација примене есомепразола у облику ињекција за лечење акутног невариксног крварења Сања Клипа Драгана Лакић 2014-01-28
343 Улога и значај физиолошке микрофлоре Соња Михаиловић Марина Миленковић 2014-01-27
344 Ароматичне биљке Балканског полуострва - фамилије Fabaceae, Rutaceae, Geraniaceae и Apiaceae Ивана Цветановић Радиша Јанчић 2014-01-22
345 Халогениди сребра Марија Јовашевић Мира Чакар 2014-01-21
346 Липидни статус као фактор ризика за кардиоваскуларне болести Ержебет Сабадош Јелена Котур Стевуљевић 2014-01-17
347 Аналитика воде - значај и начини испитивања квалитета воде Сања Момчиловић Биљана Стојановић 2014-01-14
348 Промена липопротеина плазме у обољењима јетре Сунчица Секулић Јелена Котур Стевуљевић 2014-01-10