logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2014. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Хемијска и фармаколошка карактеризација хербе самониклог и плантажно гајеног панонског тимијана, Thymus pannonicus All. (Lamiaceae) Јелена Арсенијевић Зоран Максимовић, Славица Ражић 2014-12-29
2 Развој толеранције и физичке зависности током понављане примене диазепама код пацова: улога модулације GABAA рецептора са α1 и α5 подјединицама Јована Ковачевић Мирослав Савић 2014-12-26
3 Морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација одабраних врста рода Veronica L. (Plantaginaceae) Јелена Живковић Зоран Максимовић, Теодора Јанковић 2014-12-25
4 Дизајнирање, синтеза, физичко-хемијске и биолошке особине амида кортиенских киселина антиинфламаторних стероида Владимир Добричић Оливера Чудина 2014-12-22
5 Значај одређивања биомаркера ресорпције и стварања костију код пацијената са крајњим стадијумом болести бубрега Неда Милинковић Светлана Игњатовић 2014-11-05
6 Формулациона истраживања дермокозметичких емулзија за влажење коже: концепт упоредне реолошке, текстурне и сензорне процене Милица Лукић Снежана Савић 2014-10-16
7 Показатељи оксидативног стреса и инфламације код пацијената са хроничном опструктивном болешћу плућа и коморбидитетом Ивана Станојковић Славица Спасић, Јелена Котур Стевуљевић 2014-10-13
8 Варијабилност састава и биолошка активност етарског уља врсте Seseli rigidum Waldst. & Kit. (Apiaceae) Мирјана Марчетић Нада Ковачевић, Бранислава Лакушић 2014-09-30
9 Испитивање утицаја укупних дијетних влакана и резистентног скроба на смањење фактора ризика за појаву дијабетес мелитуса типа 2 код гојазних пацијената са поремећеном гликорегулацијом Маргарита Додевска Брижита Ђорђевић, Слађана Шобајић 2014-09-30
10 Утицај наследних и стечених фактора на ниво хомоцистеина у крви болесника са хроничном опструктивном болешћу плућа Анђело Белетић Душко Мирковић 2014-09-29
11 Утицај полиморфизама TNF-α (-308 G/A) и IL-6 (-174 G/C) гена на активност реуматоидног артритиса и терапијски одговор на етанерцепт Иван Јанчић Невена Арсеновић Ранин 2014-09-26
12 Показатељи оксидативног стреса, липидни профил и статус ензима параоксоназа 1 током трудноће без компликација и након порођаја Даниела Ардалић Славица Спасић 2014-09-25
13 Утицај старења на фенотипске и функцијске карактеристике дендритских ћелија различитих сојева пацова Биљана Буфан Зорица Стојић Вуканић 2014-09-25
14 Хемометријски приступ у испитивању моксонидина, његових нечистоћа и потенцијалних деградационих производа применом метода течне хроматографије и масене спектрометрије Светлана Миловановић Мира Зечевић 2014-09-09
15 Утицај суплементације алфа-липонском киселином на параметре оксидативног стреса и антиоксидативне заштите код оболелих од схизофреније Бојана Видовић Брижита Ђорђевић, Срђан Миловановић 2014-07-19
16 Проспективна студија употребе антибиотика и стања бактеријске резистенције код хоспитализоване деце Емил Јаковљевић Ненад Угрешић, Константинидис Георгиос 2014-07-10
17 Антимикробна активност халкона и in vitro утицај на физиолошко-биохемијске карактеристике и експресију фактора вируленције метицилин-резистентних сојева Staphylococcus aureus Драгана Божић Марина Миленковић 2014-06-05
18 Периферни калцијумски канали Т-типа и ГАБА (А) рецептори као циљна места дејства лекова у терапији неуропатског бола Александар Обрадовић Мирослав Савић 2014-05-26
19 Биофармацеутска карактеризација интеракције ципрофлоксацина и јона метала Александра Стојковић Јелена Паројчић 2014-02-20
20 Генска експресија ензима антиоксидативне заштите у ткивима пацова и хуманој крви: утицај спољних фактора и корелација са биохемијским маркерима оксидативног стреса Ана Нинић Весна Спасојевић Калимановска 2014-02-20