logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2013. годину

Специјалистичке академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Симулација процеса пуњења у производњи лекова Бојана Газикаловић Стошић Зорица Ђурић 2013-12-26
2 Фармакоекономска анализа трошкова уговорне производње лекова-студија случаја Слађана Илић Драгана Лакић 2013-12-25
3 Активна имунизација и типови вакцина Маја Трифуновић-Савић Невена Арсеновић Ранин 2013-12-24
4 Анализа односа трошкова и ефикасности терапије схизофреније халоперидолом, оланзапином и рисперидоном у Републици Српској применом Марковљевог модела Жењка Вујичић Драгана Лакић 2013-12-23
5 Приступ развоју формулација органских и природних козметичких емулзија Маја Косић Драгана Васиљевић 2013-12-23
6 Управљање ризицима у процесу производње квасца Марија Ђурђев Зорица Ђурић 2013-12-23
7 Биолошки лекови у лечењу мултипле склерозе Ана Ђорђевић Невена Арсеновић Ранин 2013-12-13
8 АБЦ анализа набавке и продаје антихипертензивних лекова у здравственој установи Lilly drogerie Ивана Јовановић Драгана Лакић 2013-09-30
9 Анализа односа трошкова и ефективности вакцинације против сезонског грипа у Републици Србији Милена Штрбац Наташа Богавац Станојевић 2013-09-30
10 Анализа потрошње антибактеријских лекова за системску примену код одраслих у Нишавском региону Јасна Петровић Драгана Лакић 2013-09-30
11 Анализа потрошње антибиотика за системску примену код деце и одраслих издатих на рецепт у здравственој установи Апотека Београд у периоду 2008-2010. године Татјана Андрић Драгана Лакић 2013-09-30
12 Анализа продаје антибиотика у облику ињекција из портфолиа Галенике и препоруке за унапређење продаје Виолета Јовановић Наташа Богавац Станојевић 2013-09-30
13 Анализа промета и потрошње антибактеријских лекова за системску примену од 2009. до 2011. године у Републици Србији Милош Маринковић Драгана Лакић 2013-09-30
14 Анализа промета лекова за лечење HIV/AIDS-а у Црној Гори Љиљана Вучинић Душанка Крајновић 2013-09-30
15 Анализа рационалне употребе антибиотика у популацији Новог Сада Марија Ракић Љиљана Тасић 2013-09-30
16 Биљни лекови и дијететски производи на бази биљака-легислатива у Републици Србији Соња Шкрбић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-30
17 Законски и стручни прописи који регулишу израду лекова у апотеци Наташа Јаћовић-Кнежевић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-30
18 Испитивање задовољства корисника услуга и самооцењивање квалитета апотекарске праксе ЗУ "Здравље Фарм" Желимир Јањић Љиљана Тасић 2013-09-30
19 Испитивање ставова и уверења фармацеута о професионалној пракси и сарадњи здравствених радника у региону Расинског округа Сузана Стојановић Љиљана Тасић 2013-09-30
20 Козметовигиланца - успостављање система праћења нежељених ефеката козметичких производа Ивана Мирковић Гордана Вулета 2013-09-30
21 Листа есенцијалних лекова у Босни и Херцеговини-цене лекова и економски исход терапије Сабина Мујкић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-30
22 Маркетинг микс у пословању веледрогерије-студија случаја Катарина Ракић Љиљана Тасић 2013-09-30
23 Палијативно збрињавање пацијената-национална стратегија и изазови за фармацеутски сектор Бојана Ковачевић Љиљана Тасић 2013-09-30
24 Позиционирање нове апотеке и бенчмаркинг на територији општине Шабац Сњежана Грубан Валентина Маринковић 2013-09-30
25 Процена трошковне исплативости лијечења акутне фазе Güillain Barré-овог синдрома у Клиничком центру Бања Лука применом анализе минимизације трошкова Ранка Кецман Драгана Лакић 2013-09-30
26 Стратегија за унапређење стилова у комуникацији са пацијентима у условима апотеке Корнелиа Гуљаш Душанка Крајновић 2013-09-30
27 Унапређење рада болничке апотеке кроз тимски рад и развој информационог система Мила Радић Душанка Крајновић 2013-09-30
28 Фармакоекономска анализа примене бивалентне и квадривалентне вакцине у превенцији цервикалног канцера у Републици Србији Невена Џинић Наташа Богавац Станојевић 2013-09-30
29 Фармакоекономска анализа тестирања полиморфизма цитохрома P450 2D6 пре увођења терапије канцера дојке код жена после менопаузе у Републици Србији Тамара Даниловић Наташа Богавац Станојевић 2013-09-30
30 Фармакоекономска евалуација примене алкалоида цитизина у терапији одвикавања од пушења Синиша Христов Драгана Лакић 2013-09-30
31 Анализа квалитета садржаја здравствених veb сајтова у промоцији здравља и превенцији болести Доминика Шијан Љиљана Тасић 2013-09-26
32 Испитивање ставова и уверења фармацеута о професионалној пракси и сарадњи са здравственим радницима у региону Златиборског округа Јасмина Познановић Љиљана Тасић 2013-09-26
33 Обележавање лекова контролним маркицама-проблеми у пракси Маша Мирковић Драгана Лакић 2013-09-24
34 Постмаркетиншко праћење лекова и систем пријаве нежељених реакција на лек у Републици Србији Марија Илијин Драгана Лакић 2013-09-24
35 Предлог стратегије за позиционирање и унапређење продаје медицинског средства-студија случаја хематолошки бројач Маја Тешић Душанка Крајновић 2013-09-24
36 Унапређење здравствене услуге кроз интервенције фармацеута у условима апотеке-студија случаја у Нишавском округу Милена Игњатовић Љиљана Тасић 2013-09-24
37 Упоредна анализа рекламирања иностраних и домаћих козметичких брендова Милица Божовић Валентина Маринковић 2013-09-24
38 Анализа конфликта у апотекарској пракси - системски и оперативни приступ Марија Делетић Љиљана Тасић 2013-09-23
39 Захтев за упис у Регистар медицинских средстава-медицински фластери Соња Анђелковић Јелена Паројчић 2013-09-23
40 Преглед карактеристика фармацеутских активних супстанци од значаја за развој формулације генеричког лека Тања Мудреша Јелена Паројчић 2013-09-23
41 Примена различитих техника гранулације и карактеризација гранулата и таблета Влатко Кантарџиоски Светлана Ибрић 2013-09-23
42 Социјални значај ретких болести и ставови фармацеута о доступности лекова за ретке болести Љиљана Живковић Душанка Крајновић 2013-09-23
43 Унапређење апотекарске праксе кроз интервенције фармацеута у геријатријској популацији Ужица Снежана Живановић Душанка Крајновић 2013-09-23
44 Анализа тренда потрошње лекова за лечење деменције у Србији и препоруке за унапређење исхода лечења Мерсиха Пучић Љиљана Тасић 2013-09-20
45 Развој саветовалишта о остеопорози у ЗУ Апотека Ниш Тања Арсић Љиљана Тасић 2013-09-20
46 Унапређење фармацеутске здравствене делатности у превенцији и лечењу остеопорозе и процена знања жена о остеопорози Бранислава Матић Љиљана Тасић 2013-09-20
47 Утицај фармацеута на доношење одлуке о куповини у апотеци Светлана Вуксановић Пинтар Љиљана Тасић 2013-09-20
48 Набавка опреме у фармацеутској индустрији Милош Стајковић Зорица Ђурић 2013-09-19
49 Оптимизација процеса влажне гранулације Саша Маричић Зорица Ђурић 2013-09-19
50 Планирање производње у погону за производњу ветеринарског лека Бојана Орлић Зорица Ђурић 2013-09-19
51 Савремени трендови блистер паковања чврстих фармацеутских облика Драгана Аћимовић Зорица Ђурић 2013-09-19
52 Валидација чистих соба у фармацеутској индустрији Валентина Илиева Зорица Ђурић 2013-09-18
53 Захтеви за производњу лекова за клиничка испитивања Маја Крстић Зорица Ђурић 2013-09-18
54 Процес рада у складишту полазних материјала и готових производа у фармацеутској индустрији Маријана Оринкар Зорица Ђурић 2013-09-18
55 Приказ погона за производњу додатака храни за животиње Сања Стојановић Зорица Ђурић 2013-09-16
56 Примена бар кодова и ГС1 идентификационих система у фармацеутској индустрији Владимир Марјановић Зорица Ђурић 2013-09-16
57 Примена хидрогелова у системима за контролисано ослобађање активне супстанце Марија Бабић Светлана Ибрић 2013-09-16
58 Специфичности у припреми регистрационе документације и стављање у промет иновативних лекова Лана Пујић Светлана Ибрић 2013-09-16
59 Анализа законског оквира и доступности лекова за ретке болести у Србији и Македонији Данијела Спасков Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-15
60 Анализа законског оквира и статус фармаковигиланце у Републици Србији Марија Лазић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-15
61 Анализа потрошње бисфосфоната у Војној апотеци Карабурма и процена трошкова терапије остеопорозе применом анализе минимизације трошкова Наташа Радивојевић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-15
62 Анализа теста разумљивости упутства за лек Парацетамол сируп за педијатријску популацију Зорана Константиновић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-15
63 Анализа утицаја промене националних прописа на процес активне имунизације у Републици Србији Данка Сладоје Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-15
64 Директива 62/2011/ЕУ о лажним лековима - захтеви, значај и утицај на обележавање лекова у Европској унији и Србији Милош Маринковић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-15
65 Одговорности особе одговорне за фармаковигиланцу на локалном нивоу Лидија Станић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-15
66 Парето анализа потрошње лекова у здравственој установи апотеци "Здравље" у Суботици Ивана Топалов Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-15
67 Потрошња лекова који се примењују у опструктивној плућној болести у Апотеци Београд и улога фармацеута у обезбеђењу рационалне терапије Јелена Штековић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-15
68 Анализа законског оквира за стављање медицинског средства у промет у Републици Србији Драгана Кркљеш Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-14
69 Анализа потрошње лекова за терапију опструктивне плућне болести у Апотеци "Београд" Мирјана Максимовић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-14
70 Дозвола за стављање биљног лека у промет, законски оквир и специфичности тржишта биљних лекова у Републици Србији и Европској унији Марија Вуксановић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-14
71 Лекови за ретке болести:анализа регулативе,доступност и знања фармацеута Србије Душанка Крајновић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-09-14
72 Систем менаџмента квалитетом у производњи дијететских суплемената Давор Корчок Јелена Паројчић 2013-09-13
73 Регулатива промоције лекова и значај мониторинга и евалуације промотивног материјала у Републици Србији Дубравка Мишковић Љиљана Тасић 2013-09-10
74 Примена EQ-5D упитника за процену стања здравља пацијената са дијабетес мелитусом Мирјана Бељић Наташа Богавац Станојевић 2013-07-22
75 Формулација и сензорна процена В/У крема за негу коже руку Емина Пита Брзаковић Снежана Савић 2013-07-13
76 Компаративна анализа интернет и класичних медија комуникације у фармацеутској пракси Душанка Крајновић Љиљана Тасић 2013-07-12
77 Интеграција активности квалификације и пуштања у рад опреме и система у фармацеутској индустрији Тамара Томић Зорица Ђурић 2013-07-08
78 Промена амбалаже лековитог препарата-регулаторни захтеви Весна Ружић Светлана Ибрић 2013-07-08
79 Трансфер технологија у фармацеутској индустрији Александра Мирић Зорица Ђурић 2013-07-08
80 Методе екстракције биљних материјала: упоредна анализа циркулаторне екстракције и екстракције применом суперкритичног угљен-диоксида Љиљана Савић Јелена Паројчић 2013-07-05
81 Производња обложених таблета Татјана Цветковић Светлана Ибрић 2013-07-05
82 Процена ризика за процес примарног паковања капсула у блистере Мирослав Мутић Зорица Ђурић 2013-07-05
83 Реквалификација критичних помоћних система у фармацеутској индустрији Весна Соколовић Зорица Ђурић 2013-07-05
84 Формулација и производња ефервесцентних таблета Ивана Познанов Светлана Ибрић 2013-07-05
85 Мере за спречавање појаве и откривање фалсификованих лекова у промету Ивана Матовић Зорица Ђурић 2013-07-04
86 Предусловни програми и мере за примену приступа заснованог на анализи ризика и критичним контролним тачкама у фармацеутској индустрији Данијела Ђокић Зорица Ђурић 2013-07-04
87 Примена водича добре инжењерске праксе у фармацеутској индустрији Лидија Божић Зорица Ђурић 2013-07-04
88 Формулација и развој таблета са нискодозираном лековитом супстанцом Славка Рубаковић Светлана Ибрић 2013-07-04
89 Знање и ставови лекара и фармацеута о значају ретких болести у јавном здрављу и доступност терапије Бранислава Јоцић Душанка Крајновић 2013-06-28
90 Значај маркетиншких и мотивационих активности за омасовљавање добровољног давалаштва крви Андријана Милошевић Георгиев Душанка Крајновић 2013-06-28
91 Анализа ставова и искуства фармацеута Војводине о директном рекламирању лекова крајњим корисницима Габриела Пакашки Душанка Крајновић 2013-06-27
92 Анализа тржишта и унапређење продаје одређених група медицинских средстава у Црној Гори Ивана Гојковић Љиљана Тасић 2013-06-27
93 Упоредна анализа промоције и пласирања оригиналног и генеричког лека Данило Кнежевић Валентина Маринковић 2013-06-27
94 Утицај рекламирања на промет дијететских производа у Апотеци "НИШ" Марко Бакић Валентина Маринковић 2013-06-27
95 Утицај рекламирања на промет лекова са режимом издавања без лекарског рецепта у Апотеци "НИШ" Марко Станковић Валентина Маринковић 2013-06-27
96 Анализа доступности иновативних лекова у Србији-политика и пракса рефундирања трошкова лекова Тијана Тодоровић Љиљана Тасић 2013-06-26
97 Анализа процеса пружања фармацеутских услуга у апотекама у Србији на примеру Здравствене установе "Filly Farm" Марија Станисављевић Љиљана Тасић 2013-06-26
98 Анализа тренда измештања клиничког испитивања лекова и модели организовања уговорних организација Владимир Вујичић Љиљана Тасић 2013-06-26
99 Антиоксиданси као козметички активне супстанце: особине и примена Виолета Брковић Марија Приморац 2013-06-26
100 Утицај стандарда ISO 13485 на промет медицинских средстава у Србији: студија случаја Милица Чулић Душанка Крајновић 2013-06-26
101 Планирање трансфера технологија у фармацеутској индустрији - Студија случаја Весна Цвркота Зорица Ђурић 2013-06-18
102 Специфичност у планирању, спровођењу и анализи резултата испитивања стабилности појединих фармацеутских производа Милена Влаховић Светлана Ибрић 2013-06-10
103 Лансирање и позиционирање новог фармацеутског производа - стратегија за очување и унапређење позиције Игор Ђерић Љиљана Тасић 2013-06-03
104 Специфичности припреме фармацеутско-хемијско-биолошке документације у леку за хуману примену Ивана Рудан Светлана Ибрић 2013-06-03
105 Формулација и карактеризација кремова са стандардизованим сувим екстрактом Terminalia Arjuna (Tego® Arjuna) Аница Васић Марија Приморац 2013-05-30
106 Процена и препоруке за унапређење здравствене писмености корисника фармацеутских услуга у апотеци Љубица Радош Душанка Крајновић 2013-05-28
107 Сертификација апотека у Републици Српској - анализа имплементације стандарда кроз самооцјењивање Мирјана Ковачевић Љиљана Тасић 2013-05-28
108 Трендови у потрошњи психијатријских лекова у Републици Србији и мере за рационалну употребу Ненад Вуковић Љиљана Тасић 2013-05-28
109 Управљање конфликтима - анализе случаја у апотеци Лејла Кубуровић Валентина Маринковић 2013-05-28
110 Евалуација квалитета веб сајтова апотека у Србији и конкурентни бенчмаркинг Милица Крстић Љиљана Тасић 2013-05-27
111 Потрошња антихипертензива и корелација са препорукама водича "Артеријска хипертензија" у Србији Младен Богдановић Љиљана Тасић 2013-05-27
112 Структура и садржај EU досијеа за лекове за употребу у ветеринарској медицини Јадранка Игњатовић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-05-27
113 Улога фармацеута у апотеци у Републици Српској - анализа законских прописа Јелена Малчић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-05-27
114 Улога фармацеута у промоцији здравља жена у менопаузи уз примену "Водича кроз менопаузу" Ивана Милосављевић Љиљана Тасић 2013-05-27
115 Упоредни приказ захтева система менаџмента квалитета ISO 9001, добре произвођачке праксе (GMP) и система безбедности хране (Codex Alimentarius) Јелица Чубрић Зорица Ђурић 2013-05-24
116 Управљање изменама након добијања дозволе за стављање лека у промет: Примена Протокола о упоредивости Вера Латиновић Јелена Паројчић 2013-05-24
117 Фармацеутски систем квалитета Валентина Милановић Зорица Ђурић 2013-05-24
118 Финансијски резултати учесника у ланцу снабдевања лековима у Републици Србији у периоду од 2008. до 2011. године Предраг Конић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-05-24
119 Анализа тренда процеса паковања у фармацеутској индустрији Михајло Злопорубовић Зорица Ђурић 2013-04-17
120 Развој формулације таблета са модификованим ослобађањем:приказ студије случаја Рада Ставрић Јелена Паројчић 2013-04-17
121 Управљање ризицима у процесу складиштења сировина у фармацеутској индустрији Мира Петровић Зорица Ђурић 2013-04-17
122 Анализа и пројекција глобалног тржишта вакцина за употребу у ветерини Милан Обрадовић Валентина Маринковић 2013-04-11
123 Маркетиншки план позиционирања медицинског средства на тржишту Србије Аница Топаловић Валентина Маринковић 2013-04-11
124 Кључни индикатори перформанси у менаџменту људских ресурса-модел за Апотеку Горњи Милановац Јелена Аксентијевић Валентина Маринковић 2013-04-09
125 Утицај рекламирања лекова на понашање корисника здравствених услуга Марина Недељковић Душанка Крајновић 2013-04-09
126 Принципи валидације филтера за стерилну филтрацију Ђурђица Бојић Зорица Ђурић 2013-03-29
127 Формулација и захтеви за ефикасност козметичких производа за заштиту коже од сунца Драгана Јовановић Гордана Вулета 2013-03-22
128 Упоредна анализа закона о јавним набавкама у Србији и неким земљама југоисточне Европе Неда Пљакић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2013-02-23
129 Управљање снабдевањем медицинским средствима за уринарну инконтиненцију Нада Илић Валентина Маринковић 2013-02-12