logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2013. годину

Интегрисане академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Биохемијски маркери остеопорозе код жена после менопаузе Бојана Краснић Јелена Котур Стевуљевић 2013-12-30
2 Квалитативна и квантитативна анализа јода и мангана Марина Јакичић Вера Капетановић 2013-12-30
3 Примена LC - MS и LC - MS/MS методе за анализу кортикостероида у получврстим препаратима за кожу Александра Станковић Биљана Оташевић 2013-12-30
4 Физичка активност и оксидативни стрес Савка Мутавџић Јелена Котур Стевуљевић 2013-12-30
5 Кафа и здравље: Шта кажу истраживања? Марина Мирковић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-12-27
6 Матрикс металопротеиназе и њихови инхибитори у хипертензији Милица Огњановић Весна Спасојевић Калимановска 2013-12-27
7 Одређивање миноксидила у шампону против опадања косе Драгана Филиповић Зорица Вујић 2013-12-27
8 Примена експерименталног дизајна у испитивању утицаја фактора формулације на брзину растварања карбамазепина из хидрофилних екструдата Мила Рафаиловић Светлана Ибрић 2013-12-27
9 Упоредни приказ хемијских особина једињења арсена и антимона Снежана Херцеговац Гордана Поповић 2013-12-27
10 Формулација и израда оралних филмова Нина Радетић Светлана Ибрић 2013-12-27
11 Хелати- хемијски значај и терапијска примена Невена Максимовић Славица Ражић 2013-12-27
12 Хемијске особине и примена халогеноводоника Јелена Сретић Татијана Јовановић 2013-12-27
13 Козметички производи и лекови за примену на кожи новорођенчади и одојчади Горана Динчић Драгана Васиљевић 2013-12-26
14 Неорганска оксидациона средства - особине и примена Мина Мајкић Слађана Танасковић 2013-12-26
15 Оксидативно - стресни статус пацијената са опструктивном апнејом у спавању Мартина Имро Јелена Котур Стевуљевић 2013-12-26
16 Анкета о навикама у исхрани трудница на територији града Београда Милица Ђорђевић Брижита Ђорђевић 2013-12-25
17 Биохемијска дијагностика дијабетичне нефропатије Ивана Миловановић Весна Спасојевић Калимановска 2013-12-24
18 Имунотерапија тумора Срђан Гољовић Невена Арсеновић Ранин 2013-12-24
19 Испитивање квалитета комерцијалних узорака коре цимета Александра Пешић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-12-24
20 Оксидативно - стресни статус код превремено рођених беба Горица Бањац Јелена Котур Стевуљевић 2013-12-24
21 Примена контроле квалитета у скринингу у првом триместру трудноће Душица Милисављевић Светлана Игњатовић 2013-12-24
22 Токсични ефекти етанола Милка Ђукић Зорица Булат 2013-12-24
23 Фактори вируленције и патогеност рода Shigella Ивана Јовановић Марина Миленковић 2013-12-20
24 Анатомија врста Lavandula angustifolia Mill. Rosmarinus officinalis L. (Lamiaceae) Снежана Стјепановић Бранислава Лакушић 2013-12-16
25 Бионеоргански значај сребра, комплекси сребра и њихова примена Јелена Гаврић Слађана Танасковић 2013-12-16
26 Особине и примена киселих оксида азота Јелена Кузељевић Слађана Танасковић 2013-12-16
27 Бинарна једињења елемената треће периоде Периодног система са хлором Андријана Цвијетиновић Мира Чакар 2013-12-12
28 Хемија ACE инхибитора Јована Ђекић Зорица Вујић 2013-12-12
29 Карактеристике и патогени потенцијал врста из рода Vibrio Данијела Радивојевић Марина Миленковић 2013-12-10
30 Хемијске карактеристике и биолошка вредност протеина Маја Ивановска Санда Дилбер 2013-12-10
31 Аналитички приступ у анализи сулфобаза Слађана Вујичић Јадранка Одовић 2013-12-09
32 Инфекције изазване анаеробним бактеријама Јелена Динчић Јелена Антић Станковић 2013-12-09
33 Патогенеза бактеријских инфекција Зорица Павловић Јелена Антић Станковић 2013-12-06
34 Фиксне комбинације статина и антихипертензивних лекова Владан Шиловић Катарина Илић 2013-12-06
35 Бактеријске вакцине Снежана Савић Јелена Антић Станковић 2013-12-03
36 Имунотерапија алергијских болести Марија Јелић Невена Арсеновић Ранин 2013-12-03
37 Комплексометријске титрације - теоријски принципи и аналитичке примене Иван Прокић Снежана Ускоковић Марковић 2013-12-03
38 Бактеријске респираторне инфекције код деце Ана Савић Марина Миленковић 2013-11-29
39 Заштитни ефекат естрогена у кардиоваскуларним болестима Драгана Ристић Јелена Котур Стевуљевић 2013-11-29
40 Квалитативна хемијска анализа катјона II аналитичке групе Милена Милић Милена Јеликић Станков 2013-11-28
41 Синтеза и особине опиоидних аналгетика Владислава Златковић Владимир Савић 2013-11-28
42 Испитивање ставова фармацеута о дијететским суплементима за смањење телесне масе Душица Стефановић Љиљана Тасић 2013-11-26
43 Спектрофотометријска анализа за 5 - аминосалицилну киселину и гастрорезистентне таблете различитих формулација Марија Миловић Катарина Карљиковић Рајић 2013-11-26
44 Утицај генетског полиморфизма апо А - V на метаболизам триглицерида Марија Марјановић Весна Спасојевић Калимановска 2013-11-26
45 Анализа састава масних киселина у снек производима Сања Ђукић Слађана Шобајић 2013-11-22
46 Андрогени хормони - хемија, веза између структуре и дејства Јована Пајић Даница Агбаба 2013-11-21
47 Имунски одговор у ткивима Вања Кокић Зорица Стојић Вуканић 2013-11-21
48 Улога воде у хомеопатским препаратима Петар Ђурић Слађана Танасковић 2013-11-21
49 Употреба витамина Е - ТПГС у изради чврстих самоемулгујућих система са езетимибом Татјана Тошић Светлана Ибрић 2013-11-21
50 Конгенитална и стечена токсоплазмоза Владислава Тодоровић Марина Миленковић 2013-11-20
51 Фосфатни и хидрогенкарбонатни пуферски системи Милан Ристић Гордана Поповић 2013-11-20
52 Фармацеутско-технолошке карактеристике ветеринарских лекова са екто- и ендопаразитицима Мирјана Обреновић Драгана Васиљевић 2013-11-19
53 Диметил фумарат у терапији мултипле склерозе Мина Вукотић Сандра Везмар Ковачевић 2013-11-18
54 Одређивање садржаја деривата антрацена у биљним лековитим производима Марија Денчић Зоран Максимовић 2013-11-18
55 IgE - посредован имунски одговор и алергијске болести Ана Јоксић Невена Арсеновић Ранин 2013-11-15
56 Преглед биљних лековитих производа на нашем тржишту намењеним терапији респираторних инфекција Јелка Драгишић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-11-15
57 Фармакогнозијско проучавање хербе врсте Achillea absinthoides Halácsy (Asteraceae) Марина Марић Силвана Петровић 2013-11-15
58 Анализа неорганских загађивача у води Драгана Чолић Снежана Ускоковић Марковић 2013-11-14
59 Лимит тестови у фармакопејским испитивањима квалитета фармацеутских супстанци Андреа Анђелковић Анђелија Маленовић 2013-11-14
60 Преглед биљних дрога у производима за регулисање телесне масе на нашем тржишту Божана Биберџић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-11-14
61 Фармацеутско технолошке и биофармацеутске карактеристике дијететских производа Ивана Жунић Јелена Паројчић 2013-11-14
62 Инфекције уринарног тракта и примена биљних лековитих производа у популацији студената фармације Ана Васић Зоран Максимовић 2013-11-12
63 Ароматичне биљке Балканског полуострва- фамилије:Aristolochiaceae, Cannabaceae, Betulaceae, Juglandaceae, Brassicaceae Јелена Видојковић Радиша Јанчић 2013-11-08
64 Аналитичке методе од значаја за форензичка испитивања Тамара Божовић Снежана Ускоковић Марковић 2013-11-07
65 Комплексометријске анализе катјона у смешама од значаја у фармацији Марија Маричић Катарина Карљиковић Рајић 2013-11-07
66 Примена раманске спектроскопије у медицини Тања Стојановски Снежана Ускоковић Марковић 2013-11-07
67 Флуоридна и јодидна киселина , упоредни приказ хемијских особина Марија Гордић Мира Чакар 2013-11-06
68 Инфекције респираторних путева изазване вирусима Далиборка Цветковић Јелена Антић Станковић 2013-11-04
69 Формулација и карактеризација полоксамер/лецитинских микроемулзионих хидрогелова као носача за локалну примену диклофенак-натријума Љиљана Јовановић Љиљана Ђекић 2013-11-04
70 Биљни лековити производи и Алцхајмерова болест Александра Аранђеловић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-11-01
71 Лист маслине у терапији хипертензије Марија Андрејић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-11-01
72 Дефинисање хроматографских услова за раздвајање Невена Жунић Биљана Оташевић 2013-10-31
73 Значај одређивања матрикс металопротеиназе -9 као раног маркера акутног инфаркта миокарда Звездана Спасојевић Весна Спасојевић Калимановска 2013-10-31
74 Примена одабраних редокс-титрација у аналитичкој хемији Марија Станојковић Милена Јеликић Станков 2013-10-31
75 Упоредни приказ хемијских особина хлоридне, фосфатне и нитратне киселине Наташа Божић Татијана Јовановић 2013-10-31
76 Lysimachia spp.(Primulaceae) Ана Богдановић Виолета Славковска 2013-10-30
77 Информисана сагласност у пружању фармацеутске здравствене заштите Николина Михајловић Душанка Крајновић 2013-10-30
78 Знања и ставови студената фармације у вези са хепатитис Б инфекцијом Горан Бошковић Душанка Крајновић 2013-10-29
79 Лабораторијска дијагностика Хашимото тиреоидитиса Маја Перић Марина Стојанов 2013-10-29
80 Методе аналитичке хемије - литерарни приступ Милица Жарковић Снежана Ускоковић Марковић 2013-10-29
81 Хемијске особине, значај и примена халогенида сребра и олова Јована Алобић Татијана Јовановић 2013-10-29
82 Хетерогене каталитичке реакције Ана Пантелић Славица Благојевић 2013-10-29
83 Значај исхране код особа оболелих од епилепсије Срђан Муњиза Брижита Ђорђевић 2013-10-28
84 Значај исхране код пацијената са психијатријским поремећајима Кристина Колачек Брижита Ђорђевић 2013-10-28
85 Информатизација у медицинским лабораторијама Тамара Раказов Светлана Игњатовић 2013-10-28
86 Клинички значајне интеракције у терапији депресије Милена Стојановић Сандра Везмар Ковачевић 2013-10-28
87 Комплексометријске методе одређивања Предраг Стојковић Снежана Ускоковић Марковић 2013-10-28
88 Улога биофилма у патогенези бактеријских инфекција Јелена Смиљанић Марина Миленковић 2013-10-28
89 Неорганска једињења у препаратима за парентералну примену Милица Ђукић Слађана Танасковић 2013-10-24
90 Фиксне комбинације лекова Јелена Павловић Катарина Илић 2013-10-24
91 Једињења кобалта - хемијске особине, биолошки значај и примена у фармацији Ива Црљеница Гордана Поповић 2013-10-23
92 Фиксне комбинације лекова Бојана Драшковић Катарина Илић 2013-10-21
93 Улога HDL у атеросклерози Јелена Икодиновић Јелена Котур Стевуљевић 2013-10-18
94 Методологија површине одговора у оптимизацији хроматографског раздвајања флуконазола и његових нечистоћа Вељко Недовић Биљана Стојановић 2013-10-17
95 Микроплазме и хламидије као узрочници гениталних инфекција Јелена Стевановић Марина Миленковић 2013-10-17
96 Примена једињења сребра у фармацији и стоматологији Наталија Новаковић Слађана Танасковић 2013-10-17
97 Једињења злата и платине - хемијске особине и примена у фармацији Оља Којић Мира Чакар 2013-10-16
98 Једињења селена - хемијске особине и примена у фармацији Биљана Вељковић Гордана Поповић 2013-10-15
99 Физиологија спорта Маја Божовић-Радовић Весна Пешић 2013-10-11
100 Вирусне инфекције у трудноћи Невена Пешко Марина Миленковић 2013-10-10
101 Лековите биљке Подунавља Даница Костић Виолета Славковска 2013-10-10
102 Особине и примена једињења флуора у стоматологији Елкер Мурати Слађана Танасковић 2013-10-10
103 Терапијска примена нестероидних антиинфламаторних лекова Јелена Цветојевић Маја Томић 2013-10-10
104 Pulsatilla spp. (Ranunculaceae) Катарина Веселиновић Виолета Славковска 2013-10-09
105 Испитивање хемијског састава и антиоксидантне активности хербе врсте Thymus praecox Opiz subsp. jankae (Čelak.) Jalas (Lamiaceae) Соња Стојановић Силвана Петровић 2013-10-09
106 Квалитативно-квантитативне фармацеутске анализе за једињења алуминијума Нада Танкосић Катарина Карљиковић Рајић 2013-10-09
107 Регулаторни захтеви у вези са прометом увозног лека Никола Милојевић Валентина Маринковић 2013-10-09
108 Процена уноса флуорида путем пасте за зубе код деце предшколског узраста Славица Смиљанић Данијела Ђукић Ћосић 2013-10-07
109 Развој хроматографске методе за раздвајање ефедрина , псеудоефедрина, синефрина и фенилефрина применом методологије експерименталног дизајна Ален Рељић Биљана Стојановић 2013-10-07
110 Анатомија врста Olea europaea L. i O. oleaster Hoffmans & Link (Oleaceae) Марко Милекић Бранислава Лакушић 2013-10-04
111 Ароматичне биљке Балканског полуострва - фамилије Pinaceae и Cupressaceae Сања Јовић Радиша Јанчић 2013-10-04
112 Пасивна имунизација Наташа Љубисављевић Невена Арсеновић Ранин 2013-10-04
113 Преглед савремених метода облагања таблета Ана Грујић Јелена Паројчић 2013-10-04
114 Квалитативна хемијска анализа катјона IV аналитичке групе Мирјана Миловановић Милена Јеликић Станков 2013-10-03
115 Магнезијум и бакар - хемијске особине, значај и примена у фармацији Драгана Илић Мира Чакар 2013-10-03
116 Понашање пацова у моделу неуроразвојног оштећења липополисахаридом Бранка Дивовић Мирослав Савић 2013-10-03
117 Квалитативна анализа једињења од значаја у фармацији Марија Марковић Снежана Ускоковић Марковић 2013-10-01
118 Квалитативна и квантитативна хемијска анализа једињења магнезијума и калцијума од значаја за фармацију Јелена Јевтић Милена Јеликић Станков 2013-10-01
119 Анатомија врста Hypericum perforatum L. Triadenia webbii Spach (Hypericaceae) Мајда Хаџалић Бранислава Лакушић 2013-09-30
120 Биохемијска дијагностика бубрежних обољења Драгана Алексић Јелена Котур Стевуљевић 2013-09-30
121 Емулзиони системи на бази полиглукозидног емулгатора као носачи за β-хидрокси киселине: модел супстанца салицилна киселина Љубица Љубисављевић Снежана Савић 2013-09-30
122 Ефекат исхране и физичке активности на концентрацију HDL холестерола Божица Дончић Јелена Котур Стевуљевић 2013-09-30
123 Значај и потребе за уносом витамина и минерала код деце предшколског и млађег школског узраста Огњен Тодоровић Брижита Ђорђевић 2013-09-30
124 Клинички значај одређивања малих, густих честица липопротеина ниске густине код пацијената са опструктивном апнејом у току спавања Јована Јовановић Весна Спасојевић Калимановска 2013-09-30
125 Микроемулзиони органо гелови - особине и примена као носача лековитих супстанци Ања Јовицки Љиљана Ђекић 2013-09-30
126 Неорганска једињења натријума, магнезијума и алуминијума-хемијске особине, биолошки значај и примена у фармацији Јелена Анђелковић Гордана Поповић 2013-09-30
127 Одређивање NT-pro BNP-а код пацијената са коронарном болешћу Станислава Вукићевић Весна Спасојевић Калимановска 2013-09-30
128 Формулација и карактеристике катјонских наноемулзија Филипа Главоњић Снежана Савић 2013-09-30
129 Хемијске особине и примена у фармацији једињења флуора и јода Катарина Бојић Гордана Поповић 2013-09-30
130 Хемометријски приступ у развоју методе течне хроматографије за раздвајање амлодипин-бесилата, атенолола и ацетилсалицилне киселине Ања Тумпа Биљана Стојановић 2013-09-30
131 Чврсте силиконске микроигле као физички инхенсери за испоруку ацеклофенака из подлога стабилизованих алкил глукозидом Нина Биреш Снежана Савић 2013-09-30
132 Анализа садржаја Pb, Cd, Zn, Fe и Cu у узорцима свеже рибе Љубица Дутина Слађана Шобајић 2013-09-27
133 Анализа садржаја хистамина у рибљим производима Јована Травица Слађана Шобајић 2013-09-27
134 Афлатоксин М 1 као контаминант намирница анималног порекла Сања Вучковић Слађана Шобајић 2013-09-27
135 Квалитативна хемијска анализа анјона од значаја за фармацију Милица Миладиновић Милена Јеликић Станков 2013-09-27
136 Примена Раманске спектроскопије у анализи оштећења коже изазваних Сунчевим зрачењем Јасмина Цветић Снежана Ускоковић Марковић 2013-09-27
137 Улога фармацеута у пружању информација и рационалној употреби дијететских суплемената за смањење телесне масе Ивана Селенић Љиљана Тасић 2013-09-27
138 Карбонати и фосфати натријума и калијума Бојана Лековац Мира Чакар 2013-09-26
139 Међулабораторијска верификација монографије Европске фармакопеје за методу деривативне УВ/ВИС спектрофотометрије Јанко Игњатовић Бојан Марковић 2013-09-26
140 Потенциометријско одређивање садржаја флуорида у пастама за зубе Јасенка Аличковић Мара Алексић 2013-09-26
141 Примена методологије површине одговора у развоју спектрофотометријске методе за анализу есциталопрам - оксалата у таблетама Марија Живковић Биљана Оташевић 2013-09-26
142 Промене у HPA осовини код спортиста Снежана Илић Весна Пешић 2013-09-26
143 Промене у HPG oсовини код спортиста Невена Јанковић Весна Пешић 2013-09-26
144 Испитивање утицаја фактора формулације на брзину растварања карбамазепина Јелена Радојичић Светлана Ибрић 2013-09-25
145 Стилови и стратегије комуникације у фармацеутској пракси Маријана Матић Душанка Крајновић 2013-09-25
146 Хемијски аспекти биотрансформације лекова: настајање токсичних метаболита Сандра Ракоњац Јасмина Брборић 2013-09-25
147 Сегментација и таргетирање тржишта оралних антисептика Милица Манојловић Валентина Маринковић 2013-09-24
148 Анализа ретенционог понашања неких антидепресива на силика, цијано и диол колонама Бојана Мијатовић Биљана Стојановић 2013-09-23
149 Експериментални дизајн у оптимизацији хроматографског раздвајања одабраних антидепресива Милица Милинковић Биљана Стојановић 2013-09-23
150 Једињења цинка и живе и њихова примена у фармацији Јелена Тодоров Мира Чакар 2013-09-23
151 Одабране аналитичке методе у квантитативној анализи појединих анјона Сања Нинић Милена Јеликић Станков 2013-09-23
152 Употреба интернета у оглашавању фармацеутских компанија у Републици Србији Иван Павић Валентина Маринковић 2013-09-23
153 Утицај пропилен - гликола на мицеларне особине цетилтриметиламонијум-бромида Јелица Рогић Наташа Пејић 2013-09-23
154 Алотропске модификације угљеника - особине и примена Борис Илић Слађана Танасковић 2013-09-20
155 Аналитички приступ у анализи халогенида Бранка Бијелац Јадранка Одовић 2013-09-20
156 Методе за одређивање живе и кадмијума Нада Матовић Снежана Ускоковић Марковић 2013-09-20
157 Одабране сепарационе методе у припреми узорака Ана Пешић Снежана Ускоковић Марковић 2013-09-20
158 Анализа неорганских једињења од значаја за козметологију Урош Поповић Снежана Ускоковић Марковић 2013-09-19
159 Значај испитивања квалитета и квантитета изоловане РНК из хумане крви у РТ - ПЦР методи Милица Лукић Весна Спасојевић Калимановска 2013-09-18
160 Моноклонска антитела за терапију реуматидног артритиса; осврт на фармацију, услове чувања и примену Александра Грковић Снежана Савић 2013-09-18
161 Ћелијска цитотоксичност - важан механизам имунског одговора Звездана Пусулић Зорица Стојић Вуканић 2013-09-18
162 Фармакогнозијско испитивање Lysimachia punctate L. (Primulaceae) Ивана Вилимановић Зоран Максимовић 2013-09-18
163 Фармакогнозијско испитивање Lysimachia vulgaris L.(Primulaceae) Leyla Abbadi Зоран Максимовић 2013-09-18
164 Одабране анализе за гастрорезистентне таблете 5-аминосалицилне киселине Сара Радојевић Катарина Карљиковић Рајић 2013-09-17
165 Развој хроматографске методе за одређивање садржаја силденафила у таблетама Ивана Средојевић Биљана Стојановић 2013-09-17
166 Olea europaea L, Oleaceae - могућности примене Јелена Дангубић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-09-16
167 Аналитички значај одабраних метода одвајања Давор Забелај Милена Јеликић Станков 2013-09-16
168 Квалитативна анализа јона ванадијума, титанијума и цирконијума Милица Митрић Вера Капетановић 2013-09-13
169 Утицај грелина на тимус пацова различите старости Ведрана Ђурић Весна Пешић 2013-09-13
170 Једињења бизмута, хемијске особине и примена у фармацији Марија Левић Мира Чакар 2013-09-12
171 Неорганска једињења као антисептици Сандра Крстић Мира Чакар 2013-09-12
172 Утицај АСТ, протеина плазме, дозе кортикостероида на фармакокинетику такролимуса Лазар Марковић Бранислава Миљковић 2013-09-12
173 Утицај хематокрита, телесне масе и посттрансплантационог дана на фармакокинетику такролимуса Емилија Милорадовић Катарина Вучићевић 2013-09-12
174 Експериментални дизајн у анализи хроматографског понашања антимикотика флуконазола Ивана Копривица Биљана Стојановић 2013-09-11
175 Цревне инфекције изазване нематодама у педијатријској популацији Ђурђица Тошковић Марина Миленковић 2013-09-10
176 Фармацеутско - технолошке специфичности инсулинских аналога: пример инсулина детемира Сандра Васовић Снежана Савић 2013-09-09
177 Tape stripping vs. вазоконстрикторни тест: алтернативне или комплементарне in vivo методе испитивања дермалне расположивости хидрокортизона? Ведрана Савић Снежана Савић 2013-09-06
178 Евалуација ДНК оштећења код пацијената оболелих од реуматидног артритиса применом Комет теста Сара Раденовић Лада Живковић 2013-09-05
179 Лабораторијска идентификација Салмонела Милена Милојевић Марина Миленковић 2013-09-05
180 Cornus mas L. (Cornaceae) Маја Шарац Виолета Славковска 2013-09-04
181 Преглед биоактивних састојака хране и њихових дијетарних извора Нинослав Тодоровић Слађана Шобајић 2013-09-04
182 Квалитативна и квантитативна анализа никла и цинка Александра Јевтић Јадранка Одовић 2013-08-29
183 Фармакоекономска евалуација примене вакцине против хуманог папилома вируса Стеван Марковић Драгана Лакић 2013-08-26
184 Утицај различитих начина исхране на липидни статус Татјана Најдић Јелена Котур Стевуљевић 2013-08-01
185 Одређивање Ca2+, Mg2+ и Zn2+-јона Ивана Иванов Снежана Ускоковић Марковић 2013-07-23
186 Примена титрација у неводеној средини Јелена Јанковић Снежана Ускоковић Марковић 2013-07-23
187 Hoodia gordonii (Masson) Sweet ex Deene (Apocynaceae) Андријана Павловић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-07-22
188 Бионеоргански значај калцијума Милан Михајловић Слађана Танасковић 2013-07-19
189 Имунски посредовање болести штитне жлезде Милица Марјановић Зорица Стојић Вуканић 2013-07-19
190 Ћелијска имуност Мила Пешко Невена Арсеновић Ранин 2013-07-19
191 Упоредни приказ хемијских особина хрома, мангана и гвожђа Милан Петровић Татијана Јовановић 2013-07-19
192 Етиологија, дијагноза и лечење вирусних инфекција које се преносе артроподама Корнелиа Калапиш Марина Миленковић 2013-07-18
193 Калцијум- хемијске особине и примена у терапији остеопорозе и остеомалације Марија Ерић Слађана Танасковић 2013-07-18
194 Козметички активне супстанце у органским и природним козметичким производима Милица Гулић Драгана Васиљевић 2013-07-18
195 Лабораторијске методе у вирусологји Тијана Вучковић Марина Миленковић 2013-07-18
196 Неорганска једињења као контрастна средства Сташа Петковић Слађана Танасковић 2013-07-18
197 Особине и употреба неутралних оксида азота Нина Милекић Слађана Танасковић 2013-07-18
198 Oksitocin,физиолошке улоге и примена у фармацеутској пракси Милена Васовић Весна Пешић 2013-07-17
199 Ментол Милена Младеновић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-07-17
200 Оксиди и киселине азота-хемијске особине и примена Рада Росић Гордана Поповић 2013-07-17
201 Опште особине халкогених елемената са посебним освртом на селен Слађана Јовановић Мира Чакар 2013-07-17
202 Анатомија врста рода Salvia L. Lamiaceae Мира Марковић Бранислава Лакушић 2013-07-16
203 Антикоагуланси- деривати хепарина,варфарина и индандиона Мирјана Ћирић Зорица Вујић 2013-07-16
204 Врсте рода Verbascum L. (Scrophulariaceae) у флори Србије-значај за фармацију Јелена Петљански Виолета Славковска 2013-07-16
205 Карактеристике и патогени потенцијал Legionella spp. Марија Марковић Марина Миленковић 2013-07-16
206 Антимикробна активност екстрата хербе Satureja montana L.subsp.pisidica (Wett.) Šilić (Lamiaceae) Бојана Ђорђевић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-07-15
207 Антимикробно деловање етарског уља Satureja montana subsp. pisidica (Wettst.) Šilić (Lamiceae) Бранка Шукиловић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-07-15
208 Витамин Д и кожа Зорана Миладиновић Мирослав Савић 2013-07-15
209 Интрахоспиталне инфекције Станко Симић Јелена Антић Станковић 2013-07-15
210 Неорганска једињења као загађивачи ваздуха Жана Дакић Слађана Танасковић 2013-07-15
211 Неорганска једињења у препаратима за интравенску примену Осеа Јузбашић Слађана Танасковић 2013-07-15
212 Управљање фармацеутским отпадом у апотекама на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Србији Јелена Новаковић Душанка Крајновић 2013-07-13
213 5-HT рецептори и терапија мигрене Милица Николић Мирослав Савић 2013-07-12
214 In vivo процена дермалне расположивости хидрокортизона из носача са различитим пенетрационим инхеноерима: студија биорасположивости Оливера Каљевић Снежана Савић 2013-07-12
215 Бактеријске инфекције уринарног тракта Снежана Витомиров Марина Миленковић 2013-07-12
216 Гуме за жвакање као фармацеутски облик лека Ивана Стевановић Јелена Паројчић 2013-07-12
217 Добитници Нобелове награде и њихова достигнућа из области аналитичке хемије Катарина Живковић Снежана Ускоковић Марковић 2013-07-12
218 Испитивање дермалне расположивости ацеклофенака методом са адхезивним тракама-кожа уха свиње као погодан модел Ана Шуловић Снежана Савић 2013-07-12
219 Квалитативна и квантитативна анализа једињења гвожђа Милена Тодоровић Снежана Ускоковић Марковић 2013-07-12
220 Комплексометријске анализе јона метала Катарина Миочевић Јадранка Одовић 2013-07-12
221 Молекуларни механизми хемохроматозе Марина Миљковић Весна Спасојевић Калимановска 2013-07-12
222 Морфолошко-дијагностичке карактеристике микроорганизама који узрокују инфекције коже и ока Мирјана Бојовић Јелена Антић Станковић 2013-07-12
223 Неутрофилни липокалин као биомаркер оштећења бубрега Марија Михајловић Весна Спасојевић Калимановска 2013-07-12
224 Правилна исхрана у промоцији здравља горњих партија GIT-a Олга Ђурић Брижита Ђорђевић 2013-07-12
225 Преглед динамичких метода за испитивање брзине растварања лековите супстанце из препарата Јована Ђорђевић Јелена Паројчић 2013-07-12
226 Примена плода, листа и семена винове лозе, Vitis vinifera L., Vitaceae Јелена Грчак Татјана Кундаковић-Васовић 2013-07-12
227 Процена безбедности козметичког производа: преглед захтева Младенка Рајак Снежана Савић 2013-07-12
228 Синтеза и особине имидазопиридинских деривата Веселин Насуфовић Владимир Савић 2013-07-12
229 Утицај хиполипидемика на холестерол - естар - трансферни протеин Ана Ђорђевић Весна Спасојевић Калимановска 2013-07-12
230 Фармакотерапија уринарних инфекција Ана Јовчић Катарина Илић 2013-07-12
231 Формулација и испитивање емулзионих подлога стабилизованих природним сурфактантима са гликолном киселином Даница Радојичић Снежана Савић 2013-07-12
232 Формулација и карактеризација само - микроемулгујућих носача за пероралну примену ибупрофена Мирјана Хелета Љиљана Ђекић 2013-07-12
233 Берилијум и Алуминијум њихова једињења,сличности и разлике Јелена Минић Мира Чакар 2013-07-11
234 Венске тромбоемболије узроковане хормонском контрацепцијом Марина Ковачевић Катарина Илић 2013-07-11
235 Једињења јода, хемијске особине, значај и примена Ненад Пешић Мира Чакар 2013-07-11
236 Лековима изазвано оштећење јетре Милан Милићевић Катарина Илић 2013-07-11
237 Нежељена дејства хитне контрацепције Ана Стојиљковић Катарина Илић 2013-07-11
238 Оптимизација режима дозирања гентамицина код терминске новорођенчади на основу измерених нивоа лека у крви Нина Ранђић Катарина Вучићевић 2013-07-11
239 Храна као фактор ризика и заштите код Aлцхајмерове болести Милена Иванов Слађана Шобајић 2013-07-11
240 Анализа ретенционог понашања амлодипина и његове нечистоће А Јелена Чоловић Анђелија Маленовић 2013-07-10
241 Анализа састава масних киселина у узорцима конзервисане рибе Бранка Драгољевић Слађана Шобајић 2013-07-10
242 Добијање, особине и примена у Фармацији најзначајнијих једињења натријума и калијума Милица Радосављевић Мира Чакар 2013-07-10
243 Ретенционо понашање неких симпатомиметских лекова у хроматографији хидрофилних интеракција Милица Ковачевић Биљана Стојановић 2013-07-10
244 Шеста подгрупа Периодног система са посебним освртом на хром и његова једињења Николина Чубрило Мира Чакар 2013-07-10
245 Значај јавно-здравствених активности у превенцији дијабетес мелитуса Мирјана Јокић Душанка Крајновић 2013-07-09
246 Термодинамички параметри биохемијских процеса Марина Брашовановић Мара Алексић 2013-07-09
247 Хумане инфекције изазване метицилин резистентним сојевима стафилокока Милица Шупета Марина Миленковић 2013-07-09
248 Једињења елемената прве подгрупе Периодног система елемената - хемијске особине и примена у фармацији Марина Станчић Гордана Поповић 2013-07-08
249 Клинићки значај одређивања креатинина Славко Зечевић Светлана Игњатовић 2013-07-08
250 Примена дизајна смеше у оптимизацији формулације чврстих самоемулгујућих система за оралну примену Милица Момчиловић Светлана Ибрић 2013-07-08
251 Терапијски системи са инсулином за неинвазивне путеве примене Бојана Ђелић Јелена Ђуриш 2013-07-08
252 Новије активне супстанце у anti-age дермокозметичким производима Душанка Апостоловски Снежана Савић 2013-07-06
253 Аналитички приступ у анализи гвозђа Милена Стајковић Јадранка Одовић 2013-07-05
254 Бактеријске инфекције коже код деце Тијана Васић Марина Миленковић 2013-07-05
255 Магистрални лекови са кортикостероидима Милица Ивановић Гордана Вулета 2013-07-05
256 Примена цвета и корена божура Paeonia officinalis L. (Paeoniaceae) Биљана Илић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-07-05
257 Производња тврдих капсула Винка Петровић Светлана Ибрић 2013-07-05
258 Регулаторни принципи у области генске терапије Биљана Шкорић Валентина Маринковић 2013-07-05
259 Стентови Ања Јанчић Анђелија Маленовић 2013-07-05
260 Борна киселина и водоник - пероксид, хемијске особине и примена у фармацији Сандра Милуновић Мира Чакар 2013-07-04
261 Интраорални терапијски системи за трансмукозну испоруку лекова Мирјана Шешлија Јелена Ђуриш 2013-07-04
262 Инфекције хирушких рана Весна Тодоровић Марина Миленковић 2013-07-04
263 Мултипла склероза: патогенеза,клиничка слика и терапија Јелена Коцић Невена Арсеновић Ранин 2013-07-04
264 Нитрити и нитритна киселина - примена и значај Лана Радовановић Мира Чакар 2013-07-04
265 Полиморфизам C677T гена метилентетрахидрофолат_- редуктазе и патогенеза атеросклерозе Милена Марковић Наташа Богавац Станојевић 2013-07-04
266 Примена дизајна смеше у формулацији тернарних чврстих дисперзија карбамазепина са Soluplus и poloksamer полимерима Катарина Бекчић Светлана Ибрић 2013-07-04
267 Цефалоспорини - веза структуре и дејства Дејан Миловановић Славица Ерић 2013-07-04
268 Анализа садржаја хистамина у вину Јелена Поповић Слађана Шобајић 2013-07-02
269 Бинарна једињења елемената друге периоде Периодног система са водоника Весна Ружић Мира Чакар 2013-07-02
270 Евалуација лабораторијског протокола за испитивање лупуса антикоагуланса Стефан Арамбашић Виолета Допсај 2013-07-02
271 Праћење ефеката терапије хепарином ниске молекулске масе код трудница анти-Xа Ана Арсенијевић Виолета Допсај 2013-07-02
272 Једињења гвожђа-хемијске особине,биолошки значај и примена у фармацији Татјана Стојковић Гордана Поповић 2013-07-01
273 Примена методе јодометрије и јодометрије у квантитативној хемијској анализи Марија Николић Снежана Ускоковић Марковић 2013-07-01
274 Фармацеутско-технолошка испитивања чврстих фармацеутских облика дијететских суплемената Јелена Станковић Јелена Ђуриш 2013-07-01
275 Вируси инфлуенце Јелена Белошевац Марина Миленковић 2013-06-28
276 Дериватна спектрофотометрија у анализи хитозана од значаја за фармацију Мирјана Вујадиновић Катарина Карљиковић Рајић 2013-06-28
277 Исхемијски модификован албумин у кардиоваскуларним болестима Валентина Миловановић Весна Спасојевић Калимановска 2013-06-28
278 Аутоимуне болести штитне жлезде Ана Вукмировић Невена Арсеновић Ранин 2013-06-27
279 Једињења злата- хемијске особине и примена у фармацији Милица Зековић Гордана Поповић 2013-06-27
280 Примена високоефикасне течне хроматографије у аналитичкој хемији Данка Милутиновић Снежана Ускоковић Марковић 2013-06-27
281 Хемијске особине, значај и улога угљеник (IV) - оксида Слађана Петровић Гордана Поповић 2013-06-27
282 Механизми токсичности флуорида Мирјана Станојевић Зорица Булат 2013-06-26
283 Улога хепцидина у регулацији гвожђа у организму Данијела Милев Весна Спасојевић Калимановска 2013-06-26
284 Аерозагађивачи,особине и значај Соња Филиповић Слађана Танасковић 2013-06-25
285 Паразитолошка дијагноза инфекција изазваних интестиналним нематодама Јелена Нинковић Марина Миленковић 2013-06-25
286 Хемијске особине и примена у фармацији једињења злата и платине Ангела Вучковић Гордана Поповић 2013-06-25
287 Антиген презентујуће ћелије Јелена Боровић Зорица Стојић Вуканић 2013-06-24
288 Биљни лековити производи за ублажавање симптома менопаузе Јована Живковић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-06-24
289 Металотионеини као биомаркери загађења животне средине Нина Поповић Драгана Вујановић 2013-06-24
290 Промена структуре тимуса перипуберталних и адултних пацова под утицајем грелина Теа Ђорђевић Босиљка Плећаш Соларовић 2013-06-24
291 Токсини животиња из мора Мирјана Тинтор Весна Матовић 2013-06-24
292 Лабораторијска дијагностика дијабетеса Катарина Митровић Јелена Котур Стевуљевић 2013-06-21
293 Литијум и магнезијум - сличности и разлике Александра Стојановић Слађана Танасковић 2013-06-21
294 Неоргански анјони у флашираним минералним водама Биљана Зарић Слађана Танасковић 2013-06-21
295 Добијање, особине и значај неорганских једињења сребра, алуминијума и живе Миња Шинковић Татијана Јовановић 2013-06-20
296 Оксиди, сулфати и карбонати елемената друге групе Периодног система - хемијске особине и примена у фармацији Игор Маринчић Гордана Поповић 2013-06-20
297 Улога магнезијума у физиологији централног нервног система Јелена Петровић Весна Пешић 2013-06-20
298 Candida albicans Ксенија Стојановић Јелена Антић Станковић 2013-06-17
299 Могућност примене хербе Alchemilla vulgaris L. (Rosaceae) Невенка Милић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-06-17
300 Оксидо-редукционе особине и јачина киселина халогених елемената Ивана Вучковић Мира Чакар 2013-06-14
301 Ризици суплементације у спорту Новица Крагујевић Брижита Ђорђевић 2013-06-14
302 Улога омега-3 масних киселина у смањењу ризика од кардиоваскуларних болести Бојан Зељковић Весна Спасојевић Калимановска 2013-06-12
303 Етиологија, дијагноза и терапија Лајмске болести Марија Неранџић Марина Миленковић 2013-06-10
304 Неорганска једињења у препаратима за очи Милица Аксић Слађана Танасковић 2013-06-06
305 Особине елемената III a групе Периодног система са посебним освртом на талијум Вања Ђурковић Слађана Танасковић 2013-06-06
306 Примена јонске хроматографије у аналитичкој хемији Биљана Васиљевић Снежана Ускоковић Марковић 2013-06-06
307 Хемијске карактеристике и биолошки значај витамина Ц Јована Ђурашиновић Санда Дилбер 2013-06-06
308 Хемијске особине и примена калијум - перманганата Ана Проловић Мира Чакар 2013-06-06
309 Валидација методе за спектрофотометријску анализу метопролол тартарата Милорад Манојловић Анђелија Маленовић 2013-06-05
310 Етиологија, дијагноза и терапија маларије Дејана Будимировић Марина Миленковић 2013-06-05
311 Алергене биљке на простору Војводине Тамара Сабо Радиша Јанчић 2013-06-04
312 Канцерогени и мутагени састојци дуванског дима и алкохолних пића и њихови механизми канцерогенезе Вељко Петровић Весна Матовић 2013-06-04
313 Процена хепатотоксичног ефекта декабромованог дифенилетра применом ПРОАСТ софтвера Катарина Јевтић Биљана Антонијевић 2013-06-03
314 Клиничка примена аналога и антагониста хормона хипоталамуса и хипофизе Маријана Бзенић Маја Томић 2013-05-31
315 RHABDOVIRIDAE Сава Јовановић Марина Миленковић 2013-05-30
316 Имунотерапија мултипле склерозе Мирна Шупица Невена Арсеновић Ранин 2013-05-29
317 Гликозиди, реакције добијања и класификација, Stevia гликозиди као природни заслађивачи Наташа Чакар Зорана Токић Вујошевић 2013-05-27
318 Лабораторијске методе у бактериологији Милица Филиповић Марина Миленковић 2013-05-27
319 Оптимална исхрана у спортској активности Владан Томовић Брижита Ђорђевић 2013-05-27
320 Карактеристике и патогени потенцијал интестиналних и крвно - ткивних нематода Јелица Јованов Марина Миленковић 2013-05-24
321 Карактеристике и примена пулулана у фармацеутским препаратима Олег Јестровић Јела Милић-Ашкрабић 2013-05-24
322 Ваздух као смеша гасова Смиљана Петрушевић Мира Чакар 2013-05-23
323 Киселинско - базне и редокс особине једињења мангана и хрома Владимир Цекић Гордана Поповић 2013-05-23
324 Геометријски трансфер градијентне RP-HPLC методе за идентификацију нечистоћа фосиноприл натријума Михаела Тумбас Анђелија Маленовић 2013-05-22
325 Карактеристике бактерија које изазивају дентални каријес Соња Миљановић Марина Миленковић 2013-05-22
326 Oдређивање статуса гвожђа код деце узраста до две године Невена Вучковић Виолета Допсај 2013-05-21
327 Примена матичних ћелија у козметичким производима Соња Петровић Јела Милић-Ашкрабић 2013-05-17
328 Традиционална примена биљних лекова код опстипације Катарина Недељковић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-05-17
329 Упоредно испитивање брзине растварања нимесулида са тренутним и модификованим ослобађањем Сара Филиповић Сандра Цвијић 2013-05-17
330 Хемијски састав и нутритивна вредност сувих легуминоза Марија Боговац Иван Станковић 2013-05-17
331 Историјски развој хемије до почетка XXI века Владимир Владичић Слађана Танасковић 2013-05-16
332 Значај оптималне исхране у превенцији дислипидемија Ана Миланковић Брижита Ђорђевић 2013-05-15
333 Особине и примена једињења бора Ивана Маринковић Слађана Танасковић 2013-05-14
334 Синдром стечене имунодефицијенције Димитрије Јањић Невена Арсеновић Ранин 2013-05-13
335 Примена методе Plackett Burman - овог експерименталног дизајна Нада Медојевић Драгана Васиљевић 2013-04-30
336 Биохемијска дијагностика кардиоваскуларних обољења Јелена Милошевић Јелена Котур Стевуљевић 2013-04-29
337 Глукокортикоиди - хемија, веза између структуре и дејства Ивана Миленковић Даница Агбаба 2013-04-29
338 Карактеристике и патогени потенцијал бактерија из рода Compylobacter и Helicobacter Александра Михајлов Марина Миленковић 2013-04-29
339 Биљни лековити производи у терапији псоријазе Јованка Антић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-04-26
340 Валидациони параметри при одређивању аторвастатина из биолошког материјала LC/MS/MS методом Тања Томић Зорица Вујић 2013-04-26
341 Квалитативна и квантитативна анализа једињења бизмута од значаја у фармацији Ана Арсенијевић Снежана Ускоковић Марковић 2013-04-26
342 Примена метода термалне анализе Јелена Ђурашковић Снежана Ускоковић Марковић 2013-04-26
343 Токсичност одабраних антинеопластика Majada Abou Asey Весна Матовић 2013-04-26
344 Утицај термичког третмана на поједине минералне материје Јелена Лазовић Брижита Ђорђевић 2013-04-26
345 Анализа азотних једињења у води за пиће водовода у Пироту у 2012. години Марија Игић Слађана Шобајић 2013-04-25
346 Антихиперлипидемици - изазов савремене терапије Љиљана Видовић Зорица Вујић 2013-04-25
347 Биохемијска дијагностика и праћење дијабетес мелитуса тип 1 Дарко Перовић Јелена Котур Стевуљевић 2013-04-25
348 Особине елемената VI б групе Периодног система Ивана Чучиловић Слађана Танасковић 2013-04-25
349 Порекло и механизми бактеријске резистенције на антимикробне лекове Стана Војиновић Марина Миленковић 2013-04-25
350 Упоредни приказ хемијских особина киселина фосфора и сумпора Анђелка Гајић Мира Чакар 2013-04-25
351 Методе за одређивање биолошки значајних јона Весна Јаковљевић Снежана Ускоковић Марковић 2013-04-24
352 Ефекат полиморфизма феропортина на метаболизам гвожђа и инфекцију Светлана Симић Весна Спасојевић Калимановска 2013-04-23
353 Инвазивне инфекције изазване бета хемолитичким стрептококом групе А Марија Јаковљевић Марина Миленковић 2013-04-23
354 Савремени носачи лекова у терапији остеопорозе Ивана Мајсторовић Драгана Васиљевић 2013-04-23
355 Преглед карактеристика single pot уређаја различитих произвођача Јелена Вучковић Јелена Паројчић 2013-04-22
356 Тетанус, ботулизам и клостридијална мионекроза Ђорђе Јовановић Марина Миленковић 2013-04-22
357 Хормонска терапија у менопаузи: користи и ризици Милица Митровић Мирослав Савић 2013-04-22
358 Бактеријска пнеумонија Милена Анђелковић Марина Миленковић 2013-04-19
359 Врсте рода Solanum L. (Solanaceae) у флори Србије- значај за фармацију Бојана Јовановић Виолета Славковска 2013-04-19
360 Упоредни приказ хемијских особина оксида елемената друге групе и друге подгрупе Периодног система Милица Томовић Мира Чакар 2013-04-18
361 Особине и значај CO2 и SO2 Андреј Миланковић Слађана Танасковић 2013-04-17
362 Примена једињења алуминијума у фармацији Кристина Живојиновић Слађана Танасковић 2013-04-17
363 Масна уља официнална у Европској фармакопеји 7 (Ph.Eur.7.1) Нина Перишић Силвана Петровић 2013-04-16
364 Род Mycobacterium Орнела Обрадовић Јелена Антић Станковић 2013-04-15
365 Хемијске особине и значај оксида мангана Бојана Дамњановић Слађана Танасковић 2013-04-15
366 Хумане инфекције изазване вирусима HTLV -1 и HTLV -2 Сара Којдић Марина Миленковић 2013-04-15
367 Вода, структура, особине и значај Моника Росић Мира Чакар 2013-04-12
368 Утицај термичког третмана на садржај витамина Ц у намирницама Невена Јуруковић Брижита Ђорђевић 2013-04-12
369 Клинички значај одређивања гвожђа Јасмина Билаловић Светлана Игњатовић 2013-04-11
370 Органски и природни козметички производи - законски прописи и примена Бранка Трифуновић Драгана Васиљевић 2013-04-11
371 Значај јода у исхрани Александра Дамњановић Брижита Ђорђевић 2013-04-08
372 Биљне дроге које се традиционално користе за побољшање раста косе Миљан Ђорђевић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-04-05
373 Једињења бакра, цинка и гвожђа, хемијске особине и примена у фармацији Марија Павловић Татијана Јовановић 2013-04-05
374 Једињења мангана - хемијске особине и примена Александар Никшић Гордана Поповић 2013-04-05
375 Медицинска нутритивна терапија у превенцији диабетес меллитуса типа 2 Милош Радуновић Брижита Ђорђевић 2013-04-03
376 Теафлавин Ивана Драгић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-04-03
377 Квалитативна и квантитативна анализа једињења бакра од значаја у фармацији Милица Вучинић Снежана Ускоковић Марковић 2013-04-02
378 Методе за одређивање халогенида Ивана Николић Снежана Ускоковић Марковић 2013-04-02
379 Микроорганизми као потенцијално биолошко оружје Душица Радовић Марина Миленковић 2013-04-02
380 Особине и улога цинка и мангана у организму Ивана Радовановић Слађана Танасковић 2013-04-02
381 Calicivirusi и Astrovirusi Сања Костић Марина Миленковић 2013-03-29
382 Биохемијска дијагностика обољења јетре Марина Филиповић Јелена Котур Стевуљевић 2013-03-29
383 Методе испитивања квалитета меда Милена Миленковић Брижита Ђорђевић 2013-03-29
384 Клинички значајне интеракције антиепилептика Владимир Вујовић Сандра Везмар Ковачевић 2013-03-28
385 Хемија антивиротика Марија Спасић Даница Агбаба 2013-03-27
386 Хемијске особине и примена у фармацији неорганских једињења цинка и алуминијума Јелена Шљивар Мира Чакар 2013-03-27
387 Неорганска једињења која улазе у састав минералних ђубрива Тања Јездић Мира Чакар 2013-03-26
388 Дијабетес инсипидус: Метаболички и лабораторијски аспекти Јелена Огњеновић Зорана Јелић Ивановић 2013-03-25
389 Примена плода нара, Punica granatum L. (Punicaceae) Маја Арсенијевић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-03-25
390 Фитотерапија инфекција уринарног тракта Ивана Божић Зоран Максимовић 2013-03-25
391 Хемија амилина, инкретиномиметика и инхибитора дипептидилпептидазе - 4 Невена Шајиновић Даница Агбаба 2013-03-25
392 Врсте рода Rubus L.(Rosaceae) у флори Србије Ана Спасојевић Бранислава Лакушић 2013-03-22
393 Машине за таблетирање: принцип рада и најчешћи проблеми Миломир Вујовић Светлана Ибрић 2013-03-22
394 Особине и значај олигоелемената Милена Пантелић Слађана Танасковић 2013-03-20
395 Примена методе чврсто-течне екстракције типа јоноизмењивача у раздвајању аспирина, парацетамола и кофеина из узорка комбинованог прашка и одређивање УВ спектрофотометријом Сара Попадић Мира Зечевић 2013-03-20
396 Примена спектроскопских метода у анализи појединих катјона Никола Томић Милена Јеликић Станков 2013-03-20
397 Методе за одређивање бакра Јована Живковић Снежана Ускоковић Марковић 2013-03-18
398 Квалитативна и квантитативна анализа калцијума и магнезијума Јована Стајковић Јадранка Одовић 2013-03-15
399 Провера погодности система Јована Маринковић Биљана Стојановић 2013-03-14
400 Хемијске особине олова и кадмијума и њихов утицај на околину Душан Миленковић Мира Чакар 2013-03-14
401 Берилијум и цинк: особине, сличности и употреба Јована Симеуновић Слађана Танасковић 2013-03-13
402 Квалитативна и квантитативна анализа једињења цинка од значаја у фармацији Маја Ашковић Снежана Ускоковић Марковић 2013-03-13
403 Фосфати прве и друге групе Периодног система Драгана Томић Слађана Танасковић 2013-03-13
404 Могућности примене плода ароније, Aronia melanocarpa ( Michx.) Elliott, Rosaceae Снежана Љумовић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-03-11
405 Примена корена и хербе Echinacea врста Бојана Челебић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-03-11
406 Хумане инфекције изазване трипанозомама Марина Филиповић Марина Миленковић 2013-03-11
407 Упоредни преглед хемијских особина магнезијума, калцијума и баријума и њихових једињења Драган Јовић Татијана Јовановић 2013-03-07
408 Ефекат полифенола из црвеног вина на атеросклерозу Ана Бошковић Наташа Богавац Станојевић 2013-03-05
409 Модерни принципи организације медицинске лабораторије Саша Радујевић Светлана Игњатовић 2013-03-05
410 Фитотерапија гастритиса и улкуса Невена Марковић Зоран Максимовић 2013-03-04
411 Лековите биљке бјелопољског подручја Јелена Тимотијевић Радиша Јанчић 2013-03-01
412 ADENOVIRIDAE Марко Радовић Марина Миленковић 2013-02-28
413 Карактеристике и патогени потенцијал врста из рода Copynebacterium Јована Мађарац Марина Миленковић 2013-02-28
414 Оксиди и хидриди пете групе Периодног система - хемијске особине и примена Јелена Јечменица Гордана Поповић 2013-02-28
415 Примена и значај гвожђа и његових једињења Марина Симоновић Мира Чакар 2013-02-28
416 Систем комплемента као важан ефекторски механизам урођеног и стеченог имунског одговора Милица Јовановић Зорица Стојић Вуканић 2013-02-27
417 Хемијска анализа састава пекарских производа Јасмина Урошевић Брижита Ђорђевић 2013-02-27
418 Добијање, особине и значај неорганских једињења цинка, кадмијума и живе Ивана Недељковић Татијана Јовановић 2013-02-26
419 Квалитет и здравствена исправност цвета јапанског багрема (Sophora japonica L., Fabaceae) пореклом из урбаних средина, као потенцијалног извора производа значајних за фармацеутску индустрију Тамара Јовић Зоран Максимовић 2013-02-25
420 Bacillus anthracis Сања Кузман Јелена Антић Станковић 2013-02-21
421 Аутоматизација у медицинским лабораторијама Наташа Дринић Светлана Игњатовић 2013-02-21
422 Инфекције дигестивног тракта изазване протозоама Нина Вујадиновић Марина Миленковић 2013-02-21
423 Савремени фармацеутски облици са антиепилептицима као активним супстанцама Ана Георгиев Светлана Ибрић 2013-02-20
424 Киселине елемената друге периоде Периодног система, њихов значај и примена Марија Војиновић Мира Чакар 2013-02-19
425 Развој нових антидепресива са дејством на транспортере серотонина и хистаминске H3 рецепторе Теодора Ђикић Катарина Николић 2013-02-19
426 Анкета коришћења дијетарних извора омега - 3 масних киселина у популацији одраслих особа средњих година Јована Мудрић Слађана Шобајић 2013-02-18
427 Примена методе екструзије топљењем у изради чврстих фармацеутских облика Слађана Пајић Јелена Ђуриш 2013-02-18
428 Карактеристике и патогени потенцијал врста рода Vibrio Јелкица Војновић Марина Миленковић 2013-02-14
429 Валидација методе за спектрофотометријску анализу пипемидинске киселине у капсулама Ивана Пантин Анђелија Маленовић 2013-02-13
430 Карактеристике ексципијенаса за примену у екструзији топљењем Сања Марковић Јелена Ђуриш 2013-02-13
431 Превенција унакрсне контаминације у фармацеутској индустрији Невена Рачић Зорица Ђурић 2013-02-13
432 Врсте и значај испитивања стабилности нових лекова Драгана Поповић Мира Зечевић 2013-02-11
433 Преглед биљних дрога које се традиционално користе код дијабетеса Јована Кијановић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-02-11
434 Примена биомаркера,протеомике и геномике код кардиоваскуларних болести Стефан Менковић Светлана Игњатовић 2013-02-11
435 Биоетичке перспективе у Етичким кодексима здравствених радника- медицинских биохемичара Ивана Петровић Душанка Крајновић 2013-02-08
436 Историјски развој дијагностичких метода за дијабетес melitus Соња Опсеница Душанка Крајновић 2013-02-08
437 Опште особине земноалкалних метала са посебним освртом на магнезијум Марија Чингелић Слађана Танасковић 2013-02-07
438 Антикоагулантни лекови Александра Вранић Александра Новаковић 2013-02-05
439 Системске микозе Биљана Герасимовић Марина Миленковић 2013-01-31
440 Утицај паковања на стабилност лековитих препарата Александар Никодијевић Зорица Ђурић 2013-01-31
441 Интеркалатни агенси и инхибитори топоизомераза-веза структуре и дејства Милица Шуковез Славица Ерић 2013-01-30
442 Одређивање садржаја пиноленске киселине у производима са масним уљем пињола (Pinus koraiensis, Pinaceae) Тања Рак Татјана Кундаковић-Васовић 2013-01-28
443 Црно вино, полифеноли из плода винове лозе и људско здравље Немања Караклић Татјана Кундаковић-Васовић 2013-01-25
444 Бактеријске инфекције ока Александра Нинчић Марина Миленковић 2013-01-23
445 Комплексна једињења платине Ана Каитовић Слађана Танасковић 2013-01-23
446 Улога и значај фармацеута у примени хитне контрацепције Ксенија Павлов Катарина Илић 2013-01-23
447 Механизми одбране од бактеријских и вирусних инфекција Драгана Пашић Невена Арсеновић Ранин 2013-01-22
448 Анализа састава масних киселина у слатководним рибама Драгана Вуксановић Слађана Шобајић 2013-01-21
449 Бактеријски геном Горан Коцић Марина Миленковић 2013-01-18
450 Тартарат резистентна кисела фосфатаза изоформа 5b (TRACP 5b) као серумски тумор маркер за откривање метастаза на костима код канцера Катарина Мркоњић Весна Спасојевић Калимановска 2013-01-16
451 Особине и употреба халогенида натријума Владимир Виријевић Слађана Танасковић 2013-01-10
452 Само-емулгујући носачи лековитих супстанци Виолета Ћирковић Љиљана Ђекић 2013-01-09