logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2013. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Формулација и карактеризација растворљивих микроигала за контролисану трансдермалну испоруку кетопрофена инкапсулираног у полимерне наночестице Соња Вучен Гордана Вулета 2013-12-23
2 Дизајнирање пептидних и непептидних инхибитора протеинских интеракција циклин-зависне киназе 9 и циклина Т1 применом рачунарских метода Јелена Ранђеловић Владимир Савић, Славица Ерић 2013-12-17
3 Дермална расположивост лекова са антиинфламаторним деловањем из подлога са шећерним емулгатором: компаративна примена метода in vitro/in vivo карактеризације Ивана Пантелић Снежана Савић 2013-12-05
4 Фармакоепидемиолошка студија спонтано пријављених хепатотоксичних реакција на лекове и биљне дијететске суплементе Марија Петронијевић Катарина Илић 2013-11-27
5 Антиноцицептивни ефекат, механизам дејства и интеракције леветирацетама у моделима соматског, висцеларног и неуропатског бола Ана Мицов Радица Степановић Петровић 2013-11-22
6 Анализа утицаја животног стила, социо-економских фактора и здравственог стања испитаница на употребу лекова у трудноћи Марина Одаловић Љиљана Тасић, Сандра Везмар Ковачевић 2013-11-21
7 Функционална карактеризација CmbT транспортера одговорног за вишеструке резистенције на структурно различите супстрате у соју Lactococcus lactis subsp. cremoris MG1363 Бранкица Филипић Јелена Антић Станковић, Наташа Голић 2013-11-14
8 Утицај услова култивисања на раст, размножавање, преживљавање и морфолошке одлике врста Borrelia afzelii, Borrelia garinii и Borrelia burgdorferi sensu strictо Горана Веиновић Јелена Антић Станковић, Ева Ружић-Сабљић 2013-11-13
9 Хемомотријско унапређење развоја метода течне хроматографије кроз математичко моделовање и нове функције хроматографског одговора Тијана Ракић Биљана Стојановић 2013-10-24
10 Утицај супстанци селективних за поједине подтипове бензодиазепинског места везивања ГАБАа рецептора на понашање пацова у Морисовом воденом лавиринту Марија Милић Мирослав Савић 2013-10-18
11 Утицај фактора формулације и процесних параметара на карактеристике гранулата добијених поступком топљења у уређају типа флуидизирајућег система Ивана Алексић Јелена Паројчић 2013-10-17
12 Ниво anti-VIP/gp 120 антитела код активних спортиста, пацијената са малигним болестима и пацијената са HIV инфекцијом Милена Вељковић Виолета Допсај 2013-10-11
13 Анализа секундарних метаболита и испитивање фармаколошке активности одабраних врста рода Laserpitium L. (Apiaceae) Вишња Поповић Силвана Петровић 2013-09-30
14 Значај модулације појединих подтипова бензодиазепинског места везивања ГАБАA рецептора за испољавање бихејвиоралних ефеката бензодиазепина Срђан Јоксимовић Мирослав Савић 2013-09-30
15 Карактеризација бинарних чврстих дисперзија деслоратадина израђених методом топљења и спреј облагања Немања Колашинац Светлана Ибрић 2013-09-30
16 Карактеризација сувих екстраката цвасти смиља, Helichrysum plicatum DC. и испитивање њихове антиоксидативне, цитотоксичне, спазмолитичке и антимикробне активности Дубравка Биговић Зорица Ђурић, Небојша Менковић 2013-09-28
17 Факторска анализа и повезаност липидних, инфламаторних, срчаних и бубрежних биомаркера са Ц-реактивним протеином у категоризацији кардиоваскуларног ризика Снежана Јовичић Нада Мајкић Сингх 2013-08-27
18 Биофармацеутска карактеризација таблета са тренутним ослобађањем левотироксин-натријума Ивана Коцић Бранислава Миљковић, Јелена Паројчић 2013-06-30
19 Мултикритеријумски приступ оптимизацији хроматографских метода за фармацеутску анализу периндоприл т-бутиламина Марија Машковић Дарко Ивановић 2013-06-28
20 Селекција специфичних антигена вируса хумане имунодефицијенције и вируса хепатитиса Ц за прогностичке и дијагностичке ELISA тестове коришћењем биоинформатичких метода Ана Ђорђевић - Вујичић Весна Спасојевић Калимановска, Невена Вељковић 2013-06-25
21 Карактеризација и моделовање процеса сушења распршивањем у развоју чврстих фармацеутских облика применом концепта дизајнирања квалитета Тијана Милетић Светлана Ибрић 2013-06-17
22 Функционалност хитозана у формулацији алгинат - хитозан микрочестица као носача за нестероидне антиинфламаторне лекове Бојан Чалија Јела Милић-Ашкрабић 2013-06-07
23 Хемијска и фармаколошка карактеризација Stachys anisochila, S. beckeana, S. plumosa и S. alpina subsp. dinarica (Lamiaceae) Јелена Кукић-Марковић Силвана Петровић 2013-03-27
24 Квантитативни односи структуре, активности и ретенционих особина лиганада имидазолинских и алфа2 адренергичких рецептора Славица Филипић Даница Агбаба, Катарина Николић 2013-03-21
25 Хемометријски приступ у развоју HPLC/UV и HPLC/MS метода за одређивање и испитивање стабилности торасемида и нечистоћа Жарко Јовић Љиљана Живановић 2013-03-18
26 Мултикритеријумски приступ моделовања HPLC методе за одређивање золпидем - тартарата и деградационих производа Марија Малешевић Љиљана Живановић 2013-02-14
27 Дермокозметичке емулзије са ламеларном течно - кристалном фазом као носач за лактобионску киселину - испитивање колоидне структуре, ефикасности и безбедности Марија Тасић - Костов Снежана Савић 2013-02-01
28 Упоредна хемијска анализа и фармаколошки профил екстраката одабраних врста рода Hypericum L. Гордана Здунић Силвана Петровић 2013-01-24