logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2012. годину

Специјалистичке академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Козметички производи за прање и чишћење коже са атопијским дерматитисом Наташа Зечевић Снежана Савић 2012-12-28
2 Козметички активне супстанце у пастама за зубе Христина Ковачић Марија Приморац 2012-12-26
3 Преглед регулативе Европске уније у области лекова за употребу у ветеринарској медицини Јадранка Игњатовић Зорица Ђурић 2012-12-07
4 Управљање ризицима у процесу паковања чврстих фармацеутских облика Драгана Ђурић Зорица Ђурић 2012-12-07
5 Савремени приступи у третирању коже захваћене целулитом Сњежана Ђуричић Јела Милић-Ашкрабић 2012-11-21
6 Процена искористљивости опреме у фармацеутској индустрији Душица Пејовић Светлана Ибрић 2012-11-19
7 Козметички производи за негу и заштиту дечије коже са екцемом Анета Пљакић Гордана Вулета 2012-11-06
8 Одступање од стандарда квалитета лекова: преглед регулаторних процедура у случају открића Оливера Чолић Јелена Паројчић 2012-10-23
9 Производња тврдих капсула у фармацеутској индустрији Александра Здравковић Светлана Ибрић 2012-10-12
10 Значај исхране у превенцији остеопорозе и кампања за промоцију здравља Нада Ћировић Љиљана Тасић 2012-10-03
11 Формулација гастроретентивних фармацеутских облика Тијана Предојевић Светлана Ибрић 2012-10-01
12 Формулација оралних дисперзибилних фармацеутских облика Ивана Ђорђевић Светлана Ибрић 2012-10-01
13 АБЦ анализа ненаркотичких аналгетика у ЗУ Вива Б Плус Милица Васковић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-28
14 Анализа потрошње антибиотика за различите старосне групе у Апотеци "Београд" Драгана Лугоња Наташа Богавац Станојевић 2012-09-28
15 Анализа промета и дистрибуције и предлог стратегије за унапређење продаје производа "Lifeline" Милија Јеремић Љиљана Тасић 2012-09-28
16 Анализа промета и унапређења тржишне позиције кардиоваскуларних лијекова компаније Босналијек Далибор Бубић Љиљана Тасић 2012-09-28
17 Евалуација резултата испитивања стабилности лекова Тамара Милин Светлана Ибрић 2012-09-28
18 Поступак регистрације ветеринарских лекова Весна Раић-Ивошевић Зорица Ђурић 2012-09-28
19 Производња прашкова за ветеринарску употребу Слободан Млинко Зорица Ђурић 2012-09-28
20 Трошкови логистичких активности у пословању предузећа за промет фармацеутских производа на велико и њихова улога у политици цена производа Марина Младеновић Наташа Богавац Станојевић 2012-09-28
21 Улога менаџмента фармацеутске компаније у мотивацији и подстицају запослених Селма Суљагић Валентина Маринковић 2012-09-28
22 Фармакоекономска анализа терапије глаукома у 11 европских земаља Ана Гајић Наташа Богавац Станојевић 2012-09-28
23 Фармацеутско-технолошки аспекти вакцина за примену у ветеринарској медицини Ненад Николовски Јелена Паројчић 2012-09-28
24 Валидациај упитника за мерење процеса издавања лека на рецепт у процени квалитета и перформанси апотекарске праксе Маја Игњатовић Љиљана Тасић 2012-09-27
25 Истраживање употребе дувана у популацији жена града Ниша и улога фармацеута у кампањи одвикавања Снежана Златковић-Губеринић Душанка Крајновић 2012-09-27
26 Унапређење квалитета рада апотеке "Шабац" применом интерног бенчмаркинга Санда Колар Којичић Љиљана Тасић 2012-09-27
27 Анализа потрошње лекова и утицај Листе лекова на доступност лекова пацијентима региона Нови Сад Влатка Фаркаш Љиљана Тасић, Душанка Крајновић, Валентина Маринковић 2012-09-26
28 Анализа система вигиланце медицинских средстава и искуства у стоматолошкој пракси у Србији Татјана Ђокић Љиљана Тасић 2012-09-26
29 Критичко разматрање клиничких водича, прописивачке праксе и праксе издавања NSAIL Весна Кошчевић Љиљана Тасић 2012-09-26
30 Операциона квалификација система за производњу и дистрибуцију пречишћене воде Јасмина Божовић Зорица Ђурић 2012-09-24
31 Паковање и означавање лекова у фармацеутској индустрији Ксенија Павловић Зорица Ђурић 2012-09-24
32 Анализа ефективности терапије хипертензије код пацијената са високим кардиоваскуларним ризиком у Републици Србији Тијана Џикнић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-23
33 Анализа залиха дистрибутивног центра "Нова Пазова" велепродаје лекова "Шумадијалек" Сања Деспотовић-Љубојевић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-23
34 Доступност и потрошња антидепресива на Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања у Републици Србији Весна Вуковић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-23
35 Имплементација стандарда серије ISO 9000 и успешност велепродаја у поступцима јавних набавки Татјана Белић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-23
36 Трошкови хемодијализе у Републици Србији Иван Богићевић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-23
37 Анализа односа трошкова и ефеката стентова обложених лековима у односу на класичне металне стентове у лечењу исхемијске болести срца Снежана Митић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-22
38 Анализа потрошње ACE инхибитора применом ABC анализе у апотекама Републике Српске Весна Тадић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-22
39 ВАКЦИНОПРОФИЛАКСА: Специфичност вакцина као врсте лекова Ивана Митровић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-22
40 Компаративна анализа формирања Листе лекова у Републици Србији и референтним земљама Марија Ненадић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-22
41 Примена ABC анализе и коефицијента обрта залиха у планирању рационалног снабдевања лијековима ЗУ Апотека "B Pharm 03" Бања Лука Оливера Шарац Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-09-22
42 Квалификација опреме у производњи ветеринарских лекова Зоран Радаковић Светлана Ибрић 2012-09-21
43 CTD формат регистрационог досијеа као заједнички захтев у регистрационим поступцима у Европској Унији и Републици Србији Тамара Цупаћ Светлана Ибрић 2012-09-20
44 Анализа коришћења интернета и активност на професионалним социјалним мрежама стручне јавности у Србији Драган Харангозо Љиљана Тасић 2012-09-20
45 Испитивање прописивања варфарина, информисаност и ставови пацијената о терапији у популацији Топличког округа Милан Ракић Љиљана Тасић 2012-09-20
46 Општи приступ развоју производа у фармацеутској индустрији Смиљана Соларов Светлана Ибрић 2012-09-20
47 Профил интернет корисника информација о здрављу и самомедикацији у Србији Ненад Савић Љиљана Тасић 2012-09-20
48 Развој фармацеутских услуга на примеру саветовања пацијената са дијабетесом Јасна Урошевић Љиљана Тасић 2012-09-20
49 Ставови, знања и искуства фармацеута о употреби лекова у трудноћи Марина Одаловић Љиљана Тасић 2012-07-13
50 Управљање фармацеутским отпадом у веледрогеријама Александар Андрић Мирјана Ђукић 2012-07-12
51 Јавне набавке медицинских средстава и искуства у Србији Виолета Турнић Љиљана Тасић, Валентина Маринковић, Душанка Крајновић 2012-07-06
52 Карактеристике материјала значајне за израду чврстих фармацеутских облика Љиљана Алексић Јелена Паројчић 2012-06-30
53 Разумевање и предвиђање рока трајања фармацеутског производа Душан Сефчик Светлана Ибрић 2012-06-30
54 Законски прописи за промет ветеринарских лекова у Републици Србији Мирослав Лазић Зорица Ђурић 2012-06-29
55 Контрола микробиолошке контаминације у фармацеутској индустрији Ирена Андрић Светлана Ибрић 2012-06-29
56 Припрема документације за трансфер технологије производног процеса у фармацеутској индустрији Милена Вујисић Зорица Ђурић 2012-06-29
57 Спровођење студија стабилности као предуслов за добијање дозволе за производњу Љубиша Илић Светлана Ибрић 2012-06-29
58 Унапређење квалитета производње лекова у фармаацеутској индустрији Маја Јовановић Светлана Ибрић 2012-06-29
59 Хемијски и биолошки индикатори и њихова примена у фармацеутској индустрији Славка Међо Зорица Ђурић 2012-06-29
60 Преглед регистрационе документације која се односи на производњу и квалитет вакцина за примену у ветерини пореклом из Европске Уније и Сједињених Америчких Држава Бранислав Жутић Светлана Ибрић 2012-06-22
61 Испитивање ставова и уверења фармацеута и лекара о професионалној пракси са пацијентима борског округа Марија Мердовић Љиљана Тасић 2012-06-21
62 АБЦ анализа потрошње лијекова у болничкој апотеци Опште болнице Приједор Свјетлана Брдар-Кесић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-06-20
63 Анализа поступка и резултата спровођења теста разумљивости упутства за лек на примеру IDEOS таблета за жвакање Бранка Јеленковић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-06-20
64 Анализа потрошње лијекова који се издају на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске, у периоду 2009-2011. године Славица Куриџа Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-06-20
65 Прописивање, издавање и анализа потрошње нерегистрованих лекова који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања у Републици Србији Бојан Букумирић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-06-20
66 Прописивачка пракса и анализа трошкова лекова у терапији артеријске хипертензије у Новом Саду током 2011. године Андреа Фекете Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-06-20
67 Значај стандардизације у производњи биоцидних производа Радмила Милутиновић Светлана Ибрић 2012-06-11
68 Приказ савремених трендова у развоју паковања у фармацеутској индустрији Кристина Дуђик Јелена Паројчић 2012-06-11
69 Процедура добијања дозволе за стављање лијека у промет у земљама Југоисточне Европе:хармонизација са прописима Европске уније Наташа Грубиша Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-06-11
70 Развој формулације филм таблета са високо дозираном лековитом супстанцом Босилка Стефанова Светлана Ибрић 2012-06-11
71 Испитивање квалитета комуникације у фармацеутској пракси Рашког округа Иван Дивац Љиљана Тасић 2012-05-25
72 Употреба антибиотика и стратегија за рационалну употребу Биљана Милић Стојановић Љиљана Тасић 2012-05-25
73 Примена "single-pot" гранулатора у фармацеутској индустрији Весна Јелић Јелена Паројчић 2012-05-22
74 Упоредно испитивање брзине растварања амлодипин бесилата из таблета и процена оправданости захтева за изостављање in vivo студије биоеквивалентности Звездана Савић Јелена Паројчић 2012-05-22
75 Анализа развоја апотекарства у Србији у последње две деценије Милена Петровић Љиљана Тасић 2012-05-15
76 Стратегије припреме за инспекцију америчке Агенције за храну и лекове (FDA) у фармацеутској индустрији Александра Петрић Светлана Ибрић 2012-05-07
77 Упоредна анализа pH вредности водених дисперзија таблета различитих произвођача Катарина Савић Јелена Паројчић 2012-05-07
78 Нове смернице и приступ у валидацији процеса у фармацеутској индустрији Снежана Стојилковић Зорица Ђурић 2012-04-10
79 Производња стерилних лекова: критични параметри и значај варијација Наташа Рајновић Јелена Паројчић 2012-04-10
80 Валидација процеса у производњи получврстих фармацеутских облика Милена Станојевић Зорица Ђурић 2012-04-02
81 Одговорности и дужности квалификоване особе за пуштање лека у промет Драгана Станковић Зорица Ђурић 2012-03-26
82 Утицај средстава за допуњавање на механичке карактеристике таблета Дејан Костовски Светлана Ибрић 2012-03-12
83 Анализа ризика у производњи фармацеутских производа: управљање ризиком од унакрсне контаминације Дарија Иветић Зорица Ђурић 2012-02-28
84 Анализа ризика у производњи фармацеутских производа:управљање ризиком од унакрсне контаминације Дарија Иветић Зорица Ђурић 2012-02-28
85 Испитивање управљања временом у апотекарским организацијама Шево Милан Љиљана Тасић 2012-02-27
86 Испитивање управљања временом у апотекарским организацијама Милан Шево Љиљана Тасић 2012-02-27
87 Стратегија унапређења менталног здравља старе популације у Србији Марина Бувач Љиљана Тасић 2012-02-27
88 Испитивање ставова стручне и опште јавности о биљним и традиционалним биљним лековима и њихова регулатива Сања Талијан Љиљана Тасић 2012-02-14
89 Анализа потрошње и трошкова терапије лековима за лечење пептичког улкуса и гастроезофагусног рефлукса у Војној апотеци Нови Београд Драгана Миловановић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-02-12
90 Анализа употребе ресурса и трошкова здравствене заштите жена током трудноће и порођаја у Србији Марина Петрић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-02-12
91 Фармакоекономска анализа структуре и промета медицинских средстава која се издају на терет РФЗО у Апотеци Суботица од 2008. до 2010. године Сандра Чупић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-02-12
92 Анализа законских прописа који уређују производњу и промет психоактивних контролисаних супстанци Татјана Миловановић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-02-11
93 Анализа система фармаковигиланце у Републици Србији Тања Матић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-02-11
94 Јавна набавка и АБЦ анализа антиинфективних лекова за системску примену у војноздравственим установама Александра Лазовић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-02-11
95 Упоредна анализа регулативе за клиничка испитивања лекова у Србији и земљама Европске уније Ивана Матијевић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2012-02-11
96 Развој фармацеутске праксе у промоцији здравља и превенцији остеопорозе Данијела Љубишић Љиљана Тасић 2012-01-27
97 Блистер линија за паковање - опрема и валидација процеса паковања Драгана Божић Зорица Ђурић 2012-01-18
98 Идејно решење спољњег и унутрашњег паковања лека Ана Радиновић-Лукић Зорица Ђурић 2012-01-18
99 Индустријски аспекти облагања таблета Кристина Кнежевић Јелена Паројчић 2012-01-13
100 Примена превентивних и корективних мера у фармацеутској индустрији Клаудија Марковић Зорица Ђурић 2012-01-13
101 Портфолио менаџмент у домаћој генеричкој фармацеутској компанији Тамара Шћепановић Љиљана Тасић 2012-01-10