logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2012. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Утицај суплементације астаксантином на ниво маркера оксидативног стреса и ниво секреторног IgA у саливи код младих фудбалера Ивана Баралић Брижита Ђорђевић 2012-12-18
2 Примена факторске анализе у испитивању психометријских карактеристика упитника за процену знања о остеопорози и квалитета живота пацијената са остеопорозом Ивана Тадић Нада Вујасиновић Ступар, Љиљана Тасић 2012-11-13
3 Морфолошка, хемијска и фармаколошка карактеризација одабраних биљних врста родова Arbutus L., Bruckenthalia Rchb., Calluna Salisb. и Erica L. (Ericaceae) Драгана Павловић Нада Ковачевић 2012-10-18
4 Синтеза, хемијска и биолошка карактеризација α-алкоксиалканских и α-арилоксиалканских естара стероидних антиинфламаторних лекова Бојан Марковић Соте Владимиров 2012-02-03