logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Докторске дисертације за 2011. годину

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Оксидативни стрес и ефикасност антиоксидативне заштите код категорисаних спортиста Јелена Мартиновић Виолета Допсај 2011-12-13
2 Мултифакторска регресиона анализа и мултикритеријумска евалуација методе течне хроматографије у испитивању елетриптан хидробромида и ризатриптан бензоата, њихових нечистоћа и процени стабилности Биљана Оташевић Мира Зечевић 2011-12-08
3 Примена експерименталног дизајна у развоју хроматографских метода за одређивање карбамазепина, нечистоћа у фармацеутским препаратима и метаболита у хуманој плазми Предраг Џодић Љиљана Живановић 2011-12-02
4 Развој биорелевантног медијума за испитивање брзине растварања слабо растворљивих лековитих супстанци Сандра Грбић Јелена Паројчић 2011-11-24
5 Развој метода за испитивање стабилности микофенолат мофетила и праћење микофенолне киселине и глукуронида микофенолне киселине у плазми и урину Ана Протић Љиљана Живановић 2011-10-27
6 Утицај магнезијума на оксидативни стрес и равнотежу биоелемената при акутном и субакутном тровању мишева кадмијумом Данијела Ђукић-Ћосић Весна Матовић 2011-10-06
7 Физичко - хемијске карактеристике субфракција липопротеина ниске и високе густине код здравих особа и корелација са липидним и нелипидним факторима ризика за настанак атеросклерозе Јелена Векић Зорана Јелић Ивановић 2011-02-04
8 Повезаност гојазности, оксидативног стреса и липидних и нелипидних фактора ризика за развој кардиоваскуларних болести у типу 2 дијабетес мелитуса Александра Стефановић Славица Спасић 2011-02-02
9 Субфракције липопротеина ниске и високе густине као фактори ризика за исхемијске болести срца и мозга Александра Зељковић Весна Спасојевић Калимановска 2011-01-27