logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2010. годину

Специјалистичке академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Утицај спољних фактора на потрошњу лекова и пословање Апотеке Вршац Стана Тирнанић Љиљана Тасић 2010-12-30
2 Локални кортикостероидни препарати и пракса издавања у приватним апотекама Београда Ирена Миладиновић Катарина Илић 2010-12-27
3 Анализа стратегије вођења оболелих од дијабетеса у периоду од 1975-2009. године Сандра Лазић-Говедарица Љиљана Тасић 2010-12-23
4 Уговорна производња и контрола квалитета у фармацеутској индустрији Нада Зорић Зорица Ђурић 2010-11-30
5 Утицај промене легислативе на динамику регистрације лекова у Републици Србији у периоду од 2000. до 2009. године Тијана Димитријевић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-11-19
6 Примена технологије анализе процеса у фармацеутској индустрији Драгана Митровић Светлана Ибрић 2010-11-10
7 Формулација и производња таблета са ниско дозираном лековитом супстанцом поступком директне компресије Јасна Вучковић Светлана Ибрић 2010-11-10
8 Биљни лекови - захтеви за контролу квалитета и добра произвођачка пракса Милица Михаиловић Јелена Паројчић 2010-11-04
9 Захтеви добре произвођачке праксе за особље запослено у фармацеутској индустрији Сања Мишкељин Зорица Ђурић 2010-10-22
10 Анализа Правилника о условима за увоз лекова и медицинских средстава који немају дозволу за стављање у промет-проблеми у пракси Мелинда Танасић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-09-11
11 Анализа трошкова третмана бета блокаторима и њихова потрошња у војној апотеци Нови Београд Наташа Чепић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-09-11
12 Промет и потрошња лекова и медицинских средстава у ЗУ Апотека Пожаревац од 2007-2009. године Данијела Милосављевић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-09-11
13 Упоредна анализа законске регулативе у области регистрације лекова у Србији и земљама кандидатима за улазак у ЕУ Венера Стефановић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-09-11
14 Анализа односа трошкова и ефективности различитих стратегија у терапији артеријске хипертензије у Републици Србији применом Марковљевог модела Драгана Лакић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-09-10
15 Анализа употребе фактора коагулације у терапији хемофилије и анализа исплативости кућног третмана хемофилије у Републици Српској Драгана Чвокић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-09-10
16 Годишњи преглед квалитета производа у фармацеутској индустрији Весна Гојков Зорица Ђурић 2010-09-10
17 Економски аспекти увођења лабораторијског информационог система у Војномедицинској академији Јелена Ђого Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-09-10
18 Обезбеђење хладног ланца у транспорту и складиштењу вакцина Андреа Марчетић Зорица Ђурић 2010-09-10
19 Преглед анекса добре произвођачке праксе Мирјана Пантелић Зорица Ђурић 2010-09-10
20 Фармакоекономска анализа потрошње цитостатика у Републици Српској Татјана Недимовић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-09-10
21 Мотивација, тимски рад и пословна култура фармацеутских компанија у Србији Ива Ћорић Љиљана Тасић 2010-07-13
22 Анализа процедуре одобравања варијација-измена и допуна дозволе за стављање ветеринарских лекова у промет Татјана Дамјановић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-06-04
23 Економска евалуација дијагностичких модела за скрининг тромбозе дубоких вена Станислава Петровић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-06-04
24 Процедура дистрибуције лекова који немају дозволу за стављање у промет на нивоу велепродаје Татјана Лотина Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-06-04
25 АБЦ анализа набавке и продаје антихипертензивних лекова у установи Pharmanova Јелена Радомировић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-06-03
26 Побољшање функционалних особина средстава за допуњавање у изради таблета Соња Гочић Светлана Ибрић 2010-06-03
27 Примјена анализе трошак - корист у процени исплативости производње антибиотика у компанији Крајиналијек Јелена Стојнић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-06-03
28 Фармакоекономска анализа потрошње антиепилептика који се издају на рецепт на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске у периоду од 2007. до 2009. године Весна Ђурђевић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-06-03
29 Анализа животног циклуса лека и значај за фармацеутску праксу Стеван Пенца Љиљана Тасић 2010-05-26
30 Провера добављача полазних материјала у фармацеутској индустрији Весна Бјелица Зорица Ђурић 2010-05-25
31 Управљање фармацеутским отпадом на територији општине Суботица-улога Апотеке Суботица Јасмина Вукша Мирјана Ђукић 2010-04-30
32 Пострегистрационе измене - захтеви за стабилност и регулатива Драгољуб Павловић Светлана Ибрић 2010-04-29
33 Примена процедуре аутоматског чишћења уређаја у фармацеутској индустрији Мариола Рашић Светлана Ибрић 2010-04-01
34 Производња ињекционих препарата пакованих у шприцеве Оливера Вујновић Јелена Паројчић 2010-04-01
35 Поступак повлачења лека из промета Ирена Трајановски Зорица Ђурић 2010-02-26
36 Анализа потрошње антибиотика у Војномедицинској академији након увођења нових препорука за примену антимикробне терапије Александра Ковачевић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-02-22
37 Фармакоекономска анализа терапије фенилкетонурије у Србији Сања Десанчић Генка Иванова Петрова-Ташкова 2010-02-22
38 Основни захтеви за HVAC систем у фармацеутској индустрији Сања Тодић Зорица Ђурић 2010-02-01