logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2010. годину

Интегрисане академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Безбедност козметичких производа: новине у законским прописима Европске Уније Ведрана Јовашевић Снежана Савић 2010-12-30
2 Врсте и карактеристике фармацеутских облика лекова за примену код деце Јелица Гркић Јела Милић-Ашкрабић 2010-12-30
3 Испитивање стабилности симвастатина под условима форсиране деградације Марија Ајдуковић Анђелија Маленовић 2010-12-30
4 Параметри оксидативног стреса и антиоксидативне заштите код пацијената са церебралним инсултом Ивана Бановић Јелена Котур Стевуљевић 2010-12-30
5 Seseli gracile Waldst. et Kit.(Apiaceae) Стојанка Иветић Бранислава Лакушић 2010-12-29
6 Seseli rigidum Waldst. et Kit. (Apiaceae) Драгана Денић Бранислава Лакушић 2010-12-29
7 Анализа садржаја полифенола у напицима и препаратима чаја ( Thea sinensis (L.) Kuntze, Theaceae) Маја Пекић Слађана Шобајић 2010-12-29
8 Опште особине халкогених елемената са посебним освртом на селен Наталија Булић Слађана Танасковић 2010-12-29
9 Приступ развоју формулације препарата са липидним носачима Јелена Чотрић Светлана Ибрић 2010-12-29
10 Улога оксидативног стреса у атеросклерози Милица Петровић Јелена Котур Стевуљевић 2010-12-29
11 Гранулација топљењем у уређају типа флуидизирајућег система: PEG 2000 као везивно средство Гордана Вучетић Јелена Паројчић 2010-12-28
12 Сазревање, активација и ефекторске функције Т - ћелија Марија Шулејић Невена Арсеновић Ранин 2010-12-28
13 Хемијске особине и токсиколшки значај неорганских једињења сумпора Ивана Богданов Мира Чакар 2010-12-28
14 Вирусни миокардитис Јелена Кубат Марина Миленковић 2010-12-27
15 Улога и значај алфа - липонске киселине као дијетарног антиоксиданса Наташа Алексић Брижита Ђорђевић 2010-12-27
16 Хемијске особине и биогени значај кобалта Сања Љубомировић Слађана Танасковић 2010-12-27
17 Нанокозметички производи у апотекама у Србији - да ли су безбедни Љиљана Милошевић Гордана Вулета 2010-12-26
18 Анализа цијанида у биолошким и узорцима из животне средине Данила Бокоњић Славица Ражић 2010-12-24
19 Безбедна примена лекова у трудноћи Тијана Славковић Катарина Илић 2010-12-24
20 Тропонини - методе одређивања и клинички значај Јелена Рајевац Светлана Игњатовић 2010-12-24
21 Гвожђе у фармацеутским препаратима Ана Кекић Слађана Танасковић 2010-12-23
22 Неорганска једињења која се користе за израду хомеопатских препарата Цмиљана Шопаловић Слађана Танасковић 2010-12-23
23 Одређивање нивоа оксидативног стреса у крви мерењем прооксидативно-антиоксидативног баланса Тамара Гојковић Јелена Котур Стевуљевић 2010-12-23
24 Капиларна електрохроматографија Снежана Милетић Наташа Пејић 2010-12-22
25 Добијање, особине и примена оксида цинка и алуминијума Милица Симеуновић Слађана Танасковић 2010-12-20
26 Лековите биљке Фрушке горе Слађана Живић Радиша Јанчић 2010-12-20
27 Одрђивање антиоксидативне активности вина региона Србије Урош Чакар Брижита Ђорђевић 2010-12-17
28 Примена добре лабораторијске праксе и система квалитета у фармацеутској анализи Марина Трикош Мира Зечевић 2010-12-17
29 Примена метода екстракције за уклањање интерференција у квантитативној хемијској анализи Душан Вукићевић Милена Јеликић Станков 2010-12-17
30 Употреба NaOH и NH3 као реагенаса у квалитативној хемијској анализи катјона Јована Томић Вера Капетановић 2010-12-17
31 Квалитативна анализа неких органских анјона Бојана Болић Вера Капетановић 2010-12-16
32 Утицај пролактина и тиреоидних хормона на поремећај менструалног циклуса код неплодних жена Драгана Арсенов Марина Стојанов 2010-12-16
33 Органски нитрати и нитрити у терапији ангине пекторис Жељко Павловић Даница Агбаба 2010-12-15
34 Типични и атипични антипсихотици: сличности и разлике Зорица Живковић Мирослав Савић 2010-12-13
35 Механизми настанка аутоимунских болести Владимир Јовановић Невена Арсеновић Ранин 2010-12-10
36 Неорганска једињења која се користе као адстрингенси Јелена Додић Слађана Танасковић 2010-12-10
37 Садржај полифенола и антиоксидативна активност егзокарпа плодова црног и белог грожђа, шљиве, јабуке и крушке Вања Тодоровић Слађана Шобајић 2010-12-10
38 Фамилија Caprifoliaceae Adans. у флори Србије Јелена Матић Бранислава Лакушић 2010-12-10
39 Неоргански адстрингенси официнални по Ph. Yug V Драгана Јевђић Слађана Танасковић 2010-12-09
40 Примена високоефикасне течне хроматографије и масене спектрометрије у аналитици боја за тетовирање Дубравка Дугић Славица Ражић 2010-12-08
41 Етиологија, дијагноза и терапија сифилиса Ивана Гачановић Марина Миленковић 2010-12-07
42 Примарне имунодефицијенције Јелена Митровић Невена Арсеновић Ранин 2010-12-03
43 Хемијске особине и примена једињења мангана Јелена Вулетић Гордана Поповић 2010-12-03
44 Особине и употреба водоника и његових једињења са кисеоником Синиша Максимовић Слађана Танасковић 2010-12-02
45 Неорганска једињења калијума, добијање, особине и примена у фармацији Иван Срдановић Мира Чакар 2010-11-30
46 Примена "tape stripping" технике у процени in vivo апсорпције диклофенак - диетиламина у кожу Биљана Цветковић Снежана Савић 2010-11-30
47 Састав и нутритивна вредност уља језгре ораха Душан Младеновић Слађана Шобајић 2010-11-29
48 Анализа витамина Ц, нитрата и нитрита у соку од парадајза применом високоефикасне течне хроматографије Јелена Бумбић Славица Ражић 2010-11-26
49 Терапијска примена моноклонских антитела Милена Гојковић Невена Арсеновић Ранин 2010-11-26
50 Улога PPAR рецептора у метаболизму глукозе и липида Сања Јоксимовић Весна Спасојевић Калимановска 2010-11-26
51 Значај у фармацији и хемијске особине једињења калцијума и магнезијума Марија Вигњевић Мира Чакар 2010-11-16
52 Токсиколошка смеша - концепти и модели Зорица Костић Биљана Антонијевић 2010-11-16
53 Polyomaviridae i papillomaviridae Владимир Вучићевић Марина Миленковић 2010-11-12
54 Биљне дроге и препарати биљних дрога официнални у Британској фармакопеји 2009 (British Pharmacopoeia 2009) Данијела Јекић Силвана Петровић 2010-11-12
55 Оправданост употребе дијететских суплемената у популацији спортиста Андреј Стојановић Брижита Ђорђевић 2010-11-12
56 Превенција контаминације у фармацеутској индустрији Милица Глоговац Марина Миленковић 2010-11-11
57 Комплексометријске титрације - теоријски принципи и аналитичке примене Владимир Рајић Милена Јеликић Станков 2010-11-05
58 Метаболички поремећаји у полицистичном оваријалном синдрому Симонида Милаш Весна Спасојевић Калимановска 2010-11-05
59 Примена спрегнутих аналитичких система у форензичким анализама Драгана Цвијовић Славица Ражић 2010-11-05
60 Принципи комбинаторијских синтеза Александар Вукадиновић Владимир Савић 2010-11-05
61 Биљке које помажу зарастању рана Љубош Ушјак Радиша Јанчић 2010-11-04
62 Значај одређивања слободних масних киселина у серуму Анкица Јаковљевић Александра Топић 2010-11-04
63 Улога протеин - L - izoaspartat (D-aspartat) O-metiltransferaze у репарацији протеина измењених процесом старења Марија Брановић Александра Топић 2010-11-04
64 Карбонатни јон у квалитативној хемијској анализи Јелена Стојановић Вера Капетановић 2010-11-03
65 Помоћне супстанце (ексципијенси) за инјекције и критеријуми за њихов избор Гордана Давидовић Јела Милић-Ашкрабић 2010-11-03
66 Утицај примарне структуре молекула на фармакокинетику аналога инсулина Јована Симановић Бранислава Миљковић 2010-11-02
67 Вирусне инфекције ока Јелена Кенић Марина Миленковић 2010-10-29
68 Инхибитори тирозин киназа у терапији канцера Милена Суботић Славица Ерић 2010-10-29
69 Нутритивне карактеристике и здравствени ефекти јестивих гљива Ана Секулић Слађана Шобајић 2010-10-29
70 Хербаријум Јохана Жебељана из збирке Градског музеја у Вршцу Ненад Чолаков Радиша Јанчић 2010-10-29
71 Ензимско одређивање бета - глукана у производима од житарица Аница Ранковић Брижита Ђорђевић 2010-10-28
72 Контрола квалитета у лабораторијама за хемостазу Ивана Васиљевић Виолета Допсај 2010-10-28
73 Оптимизација хроматографског раздвајања ацетилсалицилне и салицилне киселине Јована Ристић Биљана Стојановић 2010-10-28
74 Кадмијум - добијање, једињења и значај Јелена Стефановић Слађана Танасковић 2010-10-26
75 Кобалт - особине, једињења, значај Бојана Лучић Слађана Танасковић 2010-10-26
76 Алтернативни биолошки узорци за анализу средстава злоупотребе Тамара Даниловић Мирјана Ђукић 2010-10-25
77 Патогени потенцијал врста из рода Neisseria Горана Перишић Марина Миленковић 2010-10-25
78 Аналитички значај бакра и његова примена у фармацији Мирјана Спасојевић Мирјана Алексић 2010-10-22
79 Валидација метода за фармацеутску анализу и значај експерименталног дизајна у валидацији метода Марјан Цветковић Мира Зечевић 2010-10-22
80 Катјони III a аналитичке групе и њохова примена у фармацији Ана Павловић Мирјана Алексић 2010-10-22
81 Пуферски системи у киселинско - базним титрацијама Срђан Милојевић Милена Јеликић Станков 2010-10-22
82 Монографија за методу деривативне спектрофотометрије у PH.EUR.6 - принципи и коментари Весна Глигоријевић Катарина Карљиковић Рајић 2010-10-21
83 Упоредни приказ хемијских особина флуоридне и јодидне киселине Кристина Цветковић Татијана Јовановић 2010-10-21
84 QSAR - Инхибитора синтезе зида бактеријске ћелије -ПЕНИЦИЛИНИ- Марија Тодоровић Даница Агбаба 2010-10-20
85 Аналитички значај калцијума и његова примена у фармацији Нина Јаковљевић Мирјана Алексић 2010-10-20
86 Вирусне инфекције гениталног тракта Невена Џинић Марина Миленковић 2010-10-20
87 Основни приципи медицине засноване на доказима Ивета Манојловић Светлана Игњатовић 2010-10-18
88 Упоредни приказ киселина елемената друге периоде Периодног система Јелена Микарић Мира Чакар 2010-10-18
89 Оксиди и киселине сумпора Милена Драшковић Слађана Танасковић 2010-10-12
90 Припрема узорака и примена спектроскопских техника у анализи српских икона Зорана Ловрен Славица Ражић 2010-10-11
91 Халогениди пете групе Периодног система елемената Јелена Миловановић Мира Чакар 2010-10-11
92 Добијање, особине и значај неорганских једињења кадмијума и живе Јелена Богојевић Слађана Танасковић 2010-10-07
93 Киселине хлора и мангана Ивана Нишевић Слађана Танасковић 2010-10-07
94 Валидација спектрофотометријске методе за фармацеутску анализу amlodipin - besilata и таблетама Слободанка Кнежевић Биљана Стојановић 2010-10-06
95 Биљке које се користе због присуства фитоестрогена Лидија Јеремић Радиша Јанчић 2010-10-04
96 Формулација,израда и испитивање тврдих капсула са гликлазидом као модел супстанцом Андриана Марковић Светлана Ибрић 2010-10-04
97 Испитивање утицаја масеног удела Polyox WSR 1105 на брзину ослобађања верапамил хидрохлорида и кинетику бубрења хидрофилних матрикса Тијана Думић Светлана Ибрић 2010-10-01
98 Формулација самоемулгујућих система за оралну употребу - ibuprofen као модел супстанца Младен Миловић Светлана Ибрић 2010-10-01
99 Legionella pneumophila као узрочник хуманих инфекција Маријана Јовановић Марина Миленковић 2010-09-30
100 Гранулација топљењем у уређају типа флуидизирајућег система;прецирол ATO5 као везивно средство Љиљана Самарџић Јелена Паројчић 2010-09-30
101 Стандардизовани биљни екстракти у козметичким производима за негу коже Зорица Мићић Гордана Вулета 2010-09-30
102 Херпес вируси као узрочници хуманих инфекција Марија Каличанин Марина Миленковић 2010-09-30
103 Аналитичке примене раманске спектроскопије у карактеризацији хетерополи једињења Милош Маринковић Милена Јеликић Станков 2010-09-29
104 Преглед аналитичких метода за одређивање omeprazola,lansoprazola и pantoprazola у поређењу са Ph.Eur.6 Горан Јанковић Катарина Карљиковић Рајић 2010-09-29
105 Пуферски системи Јелена Поповић Гордана Поповић 2010-09-29
106 Бактеријске инфекције ока Николина Малтар Марина Миленковић 2010-09-28
107 Лековите и ароматичне биљке Хомоља Дијана Васић Радиша Јанчић 2010-09-28
108 Helicobacter pylori и његова улога у развоју пептичког улкуса Милена Максимовић Марина Миленковић 2010-09-27
109 Етиологија, дијагноза и терапија бациларне дизентерије Здравка Марић Марина Миленковић 2010-09-27
110 Етиологија, дијагноза и терапија трбушног тифуса Маја Марић Марина Миленковић 2010-09-27
111 Време задржавања лека у различитим деловима гастроинтестиналног тракта - биофармацеутски аспект Милена Марковић Јелена Паројчић 2010-09-24
112 Нутритивни значај витамина Д Светлана Симић Брижита Ђорђевић 2010-09-24
113 Природни ресурси Србије Милица Јевтић Бранислава Лакушић 2010-09-24
114 Приступ формулацији препарата за инхалацију Марија Макрагић Јелена Паројчић 2010-09-24
115 Vibrio Александар Николић Марина Миленковић 2010-09-21
116 Биомаркери у неинвазивној пренаталној дијагностици Јелена Савић Светлана Игњатовић 2010-09-21
117 Хемијске везе Славка Сердар Мира Чакар 2010-09-21
118 Аналитика једињења алуминијума и бизмута официналних према Ph.Jug.V Мирјана Плавшић Катарина Карљиковић Рајић 2010-09-20
119 Једињења германијума, хемијске особине и примена Лана Здравковић Гордана Поповић 2010-09-20
120 Добијање и особине неорганских једињења која се користе као антисептици Нада Ћировић Слађана Танасковић 2010-09-17
121 Оксидативни стрес код пацијената са хроничном опструктивном болешћу плућа Милица Миљковић Јелена Котур Стевуљевић 2010-09-17
122 Оксиди прелазних елемената четврте периоде Периодног система Јована Узелац Мира Чакар 2010-09-15
123 Оптимизација хроматографског раздвајања рамиприла и хидрохлоротиазида Бојан Марковић Биљана Стојановић 2010-09-15
124 Поремећаји у катаболизму протеина као узроци старења Бојана Лукић Александра Топић 2010-09-15
125 Квалитативна и квантитативна анализа магнезијума и његов значај у фармацији Бојана Божовић Милена Јеликић Станков 2010-09-10
126 Лековите медоносне биљке Хомоља Весна Милановић Радиша Јанчић 2010-09-08
127 Нежељена дејства цитостатика Никола Анђелковић Ненад Угрешић 2010-09-08
128 Вирусни енцефалитис Ивана Костовић Марина Миленковић 2010-09-03
129 Анелације пиридинских деривата Јелена Ранђеловић Владимир Савић 2010-08-27
130 Сулфонамиди-хемиотерапеутици веза између структуре и дејства Јована Поповић Даница Агбаба 2010-07-23
131 Интеракције ексципијенаса ( помоћних супстанци ) - врсте и могућности процене Јелена Јанићијевић Јела Милић-Ашкрабић 2010-07-20
132 Клинички значај одређивања феталног фибронектина Милена Ковачевић Светлана Игњатовић 2010-07-20
133 Анализа садржаја транс масних киселина у одабраним пекарским производима Ивана Савић Слађана Шобајић 2010-07-16
134 Спектрофотометријска анализа метформина Ивана Игњатовић Биљана Стојановић 2010-07-15
135 Лековите биљке ливадских фитоценоза Јелена Марјановић Радиша Јанчић 2010-07-14
136 Метаболизам нуклеинских киселина Ивана Цветковић Нада Мајкић Сингх 2010-07-14
137 Опште особине и примена флуора и његових једињења Бојана Манојловић Слађана Танасковић 2010-07-14
138 Утицај састава и структуре подлоге на in vitro либерационе профиле ibuprofena Соња Стаматовић Снежана Савић 2010-07-13
139 Фармацеутски облици антимикотика за локалну терапију и савети фармацеута Светлана Папић Гордана Вулета 2010-07-13
140 Бактеријске инфекције респираторног тракта код деце Ивана Живковић Марина Миленковић 2010-07-12
141 Добијање и особине оксида и киселина азота Драгана Савић Слађана Танасковић 2010-07-12
142 Лековитост врста гљива родова Lentinus и Ganoderma (Basidiomycotina) Маја Крстић Радиша Јанчић 2010-07-12
143 Potentilla visianii Panč. ( Rosaceae ) Јована Радојевић Бранислава Лакушић 2010-07-09
144 Аналитичке методе засноване на реакцијама таложења Зоран Сташић Милена Јеликић Станков 2010-07-09
145 Антагонисти рецептора ангиотензина II Тијана Шарчев Ненад Угрешић 2010-07-09
146 Астаксантин - нови дијетарни антиоксиданс Милена Виторовић Брижита Ђорђевић 2010-07-09
147 Категорије производа који се издају у апотекама - да ли се поштују законски прописи? Ива Здравковић Гордана Вулета 2010-07-09
148 Квантитативна хемијска анализа аскорбинске киселине у лабораторијским и реалним узорцима Ивана Пајкић Славица Ражић 2010-07-09
149 Оптимизација хроматографског раздвајања ропинирола и његове нечистоће c Тијана Ракић Анђелија Маленовић 2010-07-09
150 Савремени приступи у аналитици једињења алуминијума Владимир Миловић Милена Јеликић Станков 2010-07-09
151 Водониксулфид - хемијске особине и значај - Ана Матић Гордана Поповић 2010-07-08
152 Добијање, особине и значај манган (IV) оксида Никола Вучинић Татијана Јовановић 2010-07-08
153 Плазма мембрана Јелена Пецикоза Биљана Потпаревић 2010-07-08
154 Примена стандардних раствора оксиданаса у аналитичкој пракси Марија Јеросимовић Вера Капетановић 2010-07-08
155 Теоријски принципи и аналитички значај раманске спектроскопије Мирослав Мутић Милена Јеликић Станков 2010-07-07
156 Фармацеутска анализа прамипексола применом реверзно - фазне течне хроматографије под високим притиском Ана Вемић Анђелија Маленовић 2010-07-07
157 Лабораторијски скрининг за хиперпаратиреоидизам Јелена Дејановић Марина Стојанов 2010-07-06
158 Улога GABA A рецептора који садрже α1 подјединицу у испољавању бихејвиоралних ефеката бензодиазепина код пацова Марин Јукић Мирослав Савић 2010-07-06
159 Једињења натријума и калијума: добијање, особине и употреба Јелена Давидовић Слађана Танасковић 2010-07-05
160 Манган - особине, једињења и значај Јелица Божовић Слађана Танасковић 2010-07-05
161 Особине халогених елемената и њихових једињења са кисеоником Милена Милијић Мира Чакар 2010-07-05
162 Улога и значај цинка у исхрани Олина Дудашова Брижита Ђорђевић 2010-07-05
163 Анкета обогаћених намирница на тржишту Србије Кристина Алексић Слађана Шобајић 2010-07-02
164 Дефинисање услова за фармацеутску анализу каптоприла грађењем комплекса са Ni (II) јонима Ивана Веселиновић Анђелија Маленовић 2010-07-02
165 Одређивање LogP и QSAR студије антибактеријске и фунгицидне активности халкона Марија Младић Соте Владимиров 2010-07-02
166 Основни принципи и примена капиларне електрофорезе Бранка Белић Наташа Пејић 2010-07-01
167 Постављање и валидација методе за фармацеутску анализу fosinopril - natrijuma Вукашин Вучковић Дарко Ивановић 2010-07-01
168 Антиканцерогени лекови који инхибирају дејство хормона, односи структуре и дејства Јелена Поповић Славица Ерић 2010-06-28
169 Значај равнотежа хетерогених система у квалитативним фармацеутским анализама одабраних јона Ана Младеновић Катарина Карљиковић Рајић 2010-06-28
170 Једињења цинка и живе официнална по Ph. Jug V Јелена Стојановић Слађана Танасковић 2010-06-28
171 Лабораторијски тестови у праћењу ефеката терапије статинима Бојана Газикаловић Виолета Допсај 2010-06-28
172 Примена уређаја типа проточне ћелије за испитивање брзине растварања Катарина Павловић Јелена Паројчић 2010-06-28
173 Врсте и карактеристике регистрованих оралних фармацеутских облика са модификованим ослобађањем лековите супстанце Желимир Јањић Светлана Ибрић 2010-06-25
174 Упоредна анализа брзине растварања диклофенак - натријума из монолитних Compritol ® ATO 888 i Precirol ® ATO 5 matriks tableta Јелена Теодосић Светлана Ибрић 2010-06-25
175 Тврде капсуле Маријана Маринковић Светлана Ибрић 2010-06-24
176 Упоредни приказ хемијских особина калцијума и баријума Ивана Млађеновић Гордана Поповић 2010-06-24
177 Хемијске особине и примена једињења олова и бизмута Анђела Вуловић Мира Чакар 2010-06-24
178 Juglans spp. у флори Србије Миљана Васиљевић Бранислава Лакушић 2010-06-23
179 Законска регулатива Србије у области производње и промета на велико и мало лекова и медицинских средстава Бранислава Матић Зорица Ђурић 2010-06-22
180 Халогениди сребра и олова Ана Ђорђевић Слађана Танасковић 2010-06-22
181 Испитивање квалитета комерцијалних узорака цвета камилице, Matricariae flos Маја Митровић Татјана Кундаковић-Васовић 2010-06-18
182 Квантитативна хистолошка анализа вентралне простате пацова третираних грелином Ана Драшковић Босиљка Плећаш Соларовић 2010-06-16
183 Клинички значај одређивања цистатина C Ана Мандић Весна Спасојевић Калимановска 2010-06-14
184 Превенција фотооштећења коже - савремени приступ Анета Павловић Јела Милић-Ашкрабић 2010-06-14
185 Примена микроорганизама и њихових производа у фармацеутској индустрији Наташа Млађен Марина Миленковић 2010-06-14
186 QSAR - Антагонисти допаминских рецептора Марија Поповић Даница Агбаба 2010-06-11
187 Безбедност примене антихипертензива у трудноћи Весна Ћирић Катарина Илић 2010-06-11
188 Постављање и валидација методе за фармацеутску анализу молсидомина Ана Вукајловић Дарко Ивановић 2010-06-10
189 Фамилија Crassulaceae - значај за фармацију Јелена Добричић Радиша Јанчић 2010-06-10
190 Анкета дијететских суплемената са микроелементима са тржишта Србије Марија Михаиловић Слађана Шобајић 2010-06-09
191 Састав флашираних вода на тржишту Србије Тијана Глигоровић Слађана Шобајић 2010-06-09
192 Локални анестетици Александра Божић Мирослав Савић 2010-06-08
193 Статини: време за нове индикације или за преиспитиванје постојећих? Ивана Оташевић Мирослав Савић 2010-06-08
194 Биохемијски маркери можданог удара Анкица Миленковић Весна Спасојевић Калимановска 2010-06-07
195 Бактерије као узрочници побачаја , малформација плода и конгениталних инфекција Марта Глувић Јелена Антић Станковић 2010-06-02
196 упоредни преглед хемијских особина калцијума и баријума и њихових једињења Тијана Бошков Слађана Танасковић 2010-06-01
197 Протозое дигестивног тракта Маријана Весић Марина Миленковић 2010-05-31
198 Примена ексципијенаса из групе полиоксиглицерида у формулацији чврстих фармацеутских облика Милосав Павловић Јелена Паројчић 2010-05-28
199 Хроничне биохемијске компликације шећерне болести Анита Маричић Нада Мајкић Сингх 2010-05-28
200 Одређивање прооксидантно - антиоксидантног баланса код пацијената са хроничном бубрежном инсуфицијенцијом и код пацијената са трансплантираним бубрегом Вера Марковић Јелена Котур Стевуљевић 2010-05-27
201 Тестирање робусности метода које се примењују у фармацеутској анализи Маја Исаиловић Дарко Ивановић 2010-05-27
202 Утицај антипсихотика на нутритивни статус Сања Смиљковић Иванка Милетић-Ofenbeher 2010-05-27
203 Добијање и хемијске особине нитратне киселине Данијела Самарџић Гордана Поповић 2010-05-26
204 Јачина и оксидо - редукционе особине киселина халогених елемената Маја Радивојша Гордана Поповић 2010-05-26
205 Примена експерименталног дизајна у испитивању брзине растварања кофеина из липидних матрикс система Јованка Бобић Светлана Ибрић 2010-05-26
206 Значај одређивања трансферина дефицијентног угљеним хидратима Бранислава Обрадовић Нада Мајкић Сингх 2010-05-25
207 Састојци и деловање биљних зачина Слађана Јовановић Силвана Петровић 2010-05-25
208 Упоредне особине хидрида елемената шесте и седме групе Периодног система Тијана Јовић Мира Чакар 2010-05-25
209 Формулација и испитивање дермокозметичких производа са гликолном киселином Милена Вушуровић Снежана Савић 2010-05-25
210 Diabetes mellitus Гордана Бјелановић Невена Арсеновић Ранин 2010-05-21
211 Морфологија и анатомија врсте Berula erecta (Huds.) Coville (Apiaceae) Марина Ђурић Бранислава Лакушић 2010-05-21
212 Терапијска примена локалних анестетика Ивана Аћимовић Радица Степановић Петровић 2010-05-21
213 Биоматеријали који се користе за израду медицинских средстава Малина Станковић Анђелија Маленовић 2010-05-20
214 Биљке у дијететским суплементима Бојана Грбић Радиша Јанчић 2010-05-19
215 Параметри оксидативног стреса у HDL - липопротеинској фракцији код трудница и спортиста Ивана Срећковић Јелена Котур Стевуљевић 2010-05-19
216 Сумпор (VI) једињења - особине, примена и значај Виолета Вељовић Татијана Јовановић 2010-05-19
217 Утицај фактора формулације и поступака израде липидних матрикс таблета на брзину ослобађања лековите супстанце Марина Јаковљевић Светлана Ибрић 2010-05-19
218 Инхибитори ангиотензин - конвертујућег ензима - веза између структуре и дејства Марија Ђурић Даница Агбаба 2010-05-18
219 Примена лековитог биља у урологији Ана Виријевић Зоран Максимовић 2010-05-18
220 Гликемијска контрола и хроничне компликације код пацијената са dijabetes mellitusom tip 2 Мирјана Бељић Наташа Богавац Станојевић 2010-05-17
221 Биохемијски маркери коштаних промена у праћењу третмана постменопаузалне остеопорозе Маја Живојиновић Весна Спасојевић Калимановска 2010-05-13
222 Испитивање антиоксидативне активности биљака пузавица Parthenocissus tricuspidata и P.guinguefolia (Vitaceae) Маја Василић Татјана Кундаковић-Васовић 2010-05-13
223 Арсен (III) једињења - Особине, значај и примена Јелена Станков Татијана Јовановић 2010-05-12
224 QSAR - Инхибитора синтезе зида бактеријске ћелије -Cefalosporina- Мирјана Симеуновић Даница Агбаба 2010-05-11
225 Одређивање садржаја Lamotrigina у таблетама применом UV спектрофотометрије и RP - HPLC методе Олга Брковић Мира Зечевић 2010-05-11
226 Ginko - Ginkgo biloba L. Бојана Вуковић Радиша Јанчић 2010-05-10
227 Добијање и особине неорганских једињења која се користе као антацидна средства Ивана Жарковић Слађана Танасковић 2010-05-06
228 Аналитика једињења цинка и магнезијума официналних према Ph.Jug.V Катарина Пиндић Катарина Карљиковић Рајић 2010-05-05
229 Добијање и хемијске особине амонијака Милош Стајковић Гордана Поповић 2010-05-05
230 Упоредно испитивање брзине растварања nimesulida из таблета различитих произвођача Младен Милојевић Јелена Паројчић 2010-05-05
231 Анализа употребе антидијабетика у Републици Словенији и компарација са употребом у Републици Србији Бојана Богићевић Љиљана Тасић 2010-05-04
232 Анализа употребе инхибитора протонске пумпе у Републици Словенији и компарација са употребом у Републици Србији Бојана Билбија Љиљана Тасић 2010-05-04
233 Биохемија тумора и туморски маркери Тамара Мирковић Светлана Игњатовић 2010-04-30
234 Вируси и паразити као узрочници побачаја, малформација плода и конгениталних инфекција Јована Радмановић Јелена Антић Станковић 2010-04-30
235 Етиологија, дијагноза и савремена терапија HIV инфекције Јелена Чомић Марина Миленковић 2010-04-30
236 Испитивање стабилности каптоприла применом реверзно - фазне течне хроматографије под високим притиском Тијана Ерац Анђелија Маленовић 2010-04-30
237 Клинички значај одређивања натриуретичних пептида : BNP и NT - pro BNP Тијана Радић Весна Спасојевић Калимановска 2010-04-30
238 Клинички значај одређивања паратиреоидног хормона Зоран Арсовски Светлана Игњатовић 2010-04-30
239 Клинички значај узимања матичних ћелија из пупчане врпце Мирјана Пршић Светлана Игњатовић 2010-04-30
240 Биотехнолошки лекови у терапији реуматоидног артритиса Паулина Манчић Мирослав Савић 2010-04-29
241 Нова сазнања о улози метаболизма гликогена у интеграцији метаболичких путева Софија Вукелић Милетић Александра Топић 2010-04-27
242 Cryptococcus neoformans као узрочник хуманих инфекција Игор Ђурић Марина Миленковић 2010-04-26
243 Имунски одговор посредован цитотоксичним ћелијама Драгана Бјекић Невена Арсеновић Ранин 2010-04-23
244 Квалитет дијете у време поста у односу на принципе рационалне исхране Јован Стојичић Иванка Милетић-Ofenbeher 2010-04-23
245 Имунски систем у старењу Катарина Петковић Невена Арсеновић Ранин 2010-04-22
246 Постављање и валидација методе за фармацеутску анализу норфлоксацина Драгана Савић Дарко Ивановић 2010-04-21
247 Методе засноване на реакцијама грађења комплекса Јована Јестровић Милена Јеликић Станков 2010-04-20
248 Вирусни енцефалитиси Татјана Костић Марина Миленковић 2010-04-16
249 Метаболизам слободних радикала у хуманим еритроцитима Марија Братуљевић Марина Стојанов 2010-04-14
250 Примена и значај једињења силицијума у фармацији и медицини Милица Шутоња Слађана Танасковић 2010-04-13
251 Халогениди сребра и живе Милица Јечменица Гордана Поповић 2010-04-12
252 Карактеристике фамилије Caliciviridae Марија Алексић Марина Миленковић 2010-04-08
253 Пробабилистичка методологија у процени ризика Марија Пантелић Биљана Антонијевић 2010-04-07
254 Дијагностички протоколи за испитивање ДИК-а Тијана Илић Виолета Допсај 2010-04-01
255 Клинички значај одређивања витамина D Братислав Стефановић Светлана Игњатовић 2010-04-01
256 Сложени киселинско - базни системи Ивана Матовић Вера Капетановић 2010-04-01
257 Сумпор (IV) једињења: особине, примена и значај Ана Јевремовић Татијана Јовановић 2010-04-01
258 Фармацеутска анализа ропинирола и његове нечистоће применом реверзно - фазне течне хроматографије под високим притиском Милица Зрнић Анђелија Маленовић 2010-04-01
259 Хемијске особине и примена једињења хрома Јелена Цвејић Гордана Поповић 2010-04-01
260 Одређивање садржаја рамиприла и сродних супстанци у таблетама Јелена Ненадовић Зорица Вујић 2010-03-31
261 Упоредни преглед хемијских особина елемената Ib групе Периодног система и њихових једињења Весна Марковић Слађана Танасковић 2010-03-31
262 Клинички значај интеракција услед индукције или инхибиције изоензима CYP 1A2 и CYP 2E1 Милена Штрбац Бранислава Миљковић 2010-03-26
263 Морфолошко - дијагностичке особине узрочника бактеријских менингитиса Марко Шећевић Јелена Антић Станковић 2010-03-26
264 Примена гасне хроматографије у аналитици угљеник (II) у - оксида Снежана Батрићевић Милена Јеликић Станков 2010-03-26
265 Полиморфизам и генска експресија ензима и протеина значајних у кардиоваскуларним болестима Никола Радосављевић Весна Спасојевић Калимановска 2010-03-24
266 Испитивање брзине растварања лековите супстанце из липидних матрикс таблета Јелена Живанов Светлана Ибрић 2010-03-23
267 Биохемијске особине и клинички значај одређивања параоксоназе Ана Курсулић Весна Спасојевић Калимановска 2010-03-22
268 Метаболичке промене у хепатичкој инсулинској резистенцији Марина Алексић Весна Спасојевић Калимановска 2010-03-18
269 Аналитика цинка и његова примена у фармацији и сродним дисциплинама Васо Блесић Мирјана Алексић 2010-03-16
270 Експериментални параметри у валидацији за лимите детекције и квантификације у деривативној спектрофотометрији на примерима салицилне киселине и парацетамола Драгана Банђур Катарина Карљиковић Рајић 2010-03-16
271 Аспирин и парацетамол: сличности и разлике Мила Трбовић Мирослав Савић 2010-03-12
272 Примена K4[Fe(CN)6] и K3[Fe(CN)6] као аналитичких реагенаса у квалитативној хемијској анализи Јелена Пантовић Вера Капетановић 2010-03-12
273 Једињења цинка у аналитичкој хемији Вања Катана Милена Јеликић Станков 2010-03-11
274 Улога оксидативног стреса у Фанконијевој анемији Јелена Јоксић Јелена Котур Стевуљевић 2010-03-11
275 Хемијске особине, значај и примена фосфата, карбоната и сулфата елемената I групе Периодног система Јелена Вукадин Татијана Јовановић 2010-03-11
276 Вода - особине и примена у фармацији Соња Шкрбић Мира Чакар 2010-03-10
277 Упоредни приказ хемијских особина киселина седме групе Периодног система Предраг Пешић Гордана Поповић 2010-03-10
278 Водоник, вода и водоник пероксид Мирослав Иванишевић Мира Чакар 2010-03-08
279 Нова сазнања о улози HDL - честица у реверзном транспорту холестерола Александра Јовановић Весна Спасојевић Калимановска 2010-03-08
280 Водоник - сулфид као таложни реагенс у квалитативној хемијској анализи Марија Благојевић Мирјана Алексић 2010-03-05
281 Квалитативна анализа јона молибдена, злата, платине и селена са освртом на њихову примену у медицини и фармацији Драгана Вулетић Вера Капетановић 2010-03-03
282 Пчелињи производи као састојци козметичких препарата Ана Милорадовић Гордана Вулета 2010-03-02
283 Хемија витамина Б комплекса Марија Миљковић Зорица Вујић 2010-03-02
284 Неорганска једињења која се користе као антисептици, официнална по Југословенској фармакопеји 2000 Тања Рајковић Мира Чакар 2010-02-25
285 Клинички значај и методе одређивања хуманог хорионског гонадотропина Драгана Миљановић Светлана Игњатовић 2010-02-24
286 Аминокиселине као неуротрансмитери у CNS Иван Драганац Даница Агбаба 2010-02-22
287 Значај инфламаторних биомаркера у процени ризика за појаву атеросклерозе Марина Јевђовић Александра Топић 2010-02-22
288 Учесталост коришћења дијететских суплемената са протеинима и амино киселинама у исхрани спортиста Небојша Шимбовски Брижита Ђорђевић 2010-02-19
289 Антагонисти H1 рецептора у терапији веза између структуре и дејства Драгана Ковачевић Даница Агбаба 2010-02-17
290 Антиоксидативна активност биљне врсте Ampelopsis brevipedunculata (Vitaceae) Љубица Бањац Татјана Кундаковић-Васовић 2010-02-17
291 Улога антиоксидативних витамина у очувању здравља Марија Петровић Брижита Ђорђевић 2010-02-17
292 Trichinella spiralis Катарина Марковић Јелена Антић Станковић 2010-02-16
293 Listeria monocytogenes Ивана Добривојевић Марина Миленковић 2010-02-12
294 Ефекат хемодијализе на профил LDL и HDL субфракција код деце са хроничним бубрежним болестима Јелена Манојловић Весна Спасојевић Калимановска 2010-02-12
295 Примена екстракције чврстом фазом за специјациону анализу хрома - значај у фармацеутским анализама Данка Ристовић Катарина Карљиковић Рајић 2010-02-12
296 Антагонисти H2 рецептора у терапији - веза између структуре и дејства Милена Лаврнић Даница Агбаба 2010-02-11
297 Фактори вируленције и патогеност врсте Pseudomonas aeruginosa Јелена Лазаревић Марина Миленковић 2010-02-10
298 Фармакотерапија коронарне болести Наташа Глигорић Александра Новаковић 2010-02-10
299 Функција срца и биомаркери кардиоваскуларних обољења Бранислава Русић Светлана Игњатовић 2010-02-10
300 Добијање, особине и значај оксида елемената треће периоде Периодног система елемената Владан Давидовић Мира Чакар 2010-02-08
301 Промене у профилу LDL и HDL субфракција код здравих трудница Ана Вуксановић Весна Спасојевић Калимановска 2010-02-08
302 Аутоимунска обољења посредована антителима Евица Антонијевић Невена Арсеновић Ранин 2010-02-05
303 Етиологија и лабораторијска дијагноза hepatitisa C Ана Костић Марина Миленковић 2010-02-05
304 Алуминијум - добијање, особине и примена Сузана Калинић Слађана Танасковић 2010-02-04
305 Туморски маркери Бранка Попадић Славица Спасић 2010-02-04
306 Значај дијетарних интервенција у циљу смањења фактора ризика од кардиоваскуларних болести Сенка Хаџибеговић Брижита Ђорђевић 2010-02-02
307 Флуориди у флашираним минералним водама Србије Мила Главашки Весна Матовић 2010-02-02
308 Лекови који модулишу GABA-ергичку трансмисију Зора Ћетковић Мирослав Савић 2010-02-01
309 Методе одређивања алкохола у крви Весна Рашић Светлана Игњатовић 2010-02-01
310 Стандардизација HbA1c: историја, наука и политика Бојана Лугић Светлана Игњатовић 2010-02-01
311 Бинарна једињења елемената VI групе Периодног система са водоником Наташа Драгишић Гордана Поповић 2010-01-29
312 Теорије и примена киселинско - базних титрација у воденим растворима Стеван Петровић Милена Јеликић Станков 2010-01-28
313 Серотонински рецептори и QSAR лекова који делују на серотонинску трансмисију Јасна Пришуњак Даница Агбаба 2010-01-22
314 Митохондрије Дуња Павлић Биљана Потпаревић 2010-01-18
315 Значај одређивања HS - CRP за процену ризика од коронарне болести Јелена Стаменковић Зорана Јелић Ивановић 2010-01-15
316 Вирусне инфекције централног нервног система Јелена Алексић Марина Миленковић 2010-01-12