logo
Универзитет у Београду
Фармацеутски факултет

Завршни радови за 2009. годину

Интегрисане академске студије

Назив теме Студент Ментор Датум одбране
1 Пептидни хормони и аналози - хемијске особине,стабилност и дејство Илија Дуков Соте Владимиров 2009-12-30
2 Цитотоксичност денталне никл-хром легуре Маја Чолић Мирјана Ђукић 2009-12-30
3 Врсте подлога и вехикулума за лековите супстанце у фармацеутским облицима за локалну терапију дерматоза Ана Бубања Гордана Вулета 2009-12-29
4 Загађење животне средине диоксинима Бојана Бојовић Биљана Антонијевић 2009-12-29
5 Инсулин, резистенција на инсулин и метаболички синдром Јелена Пантовић Славица Спасић 2009-12-29
6 Оксиди и киселине фосфора Јована Спасеновска Гордана Поповић 2009-12-29
7 Организација лабораторијске службе Гордана Тасић Нада Мајкић Сингх 2009-12-29
8 Упоредни приказ хемијских особина платинских метала и њихових једињења Јасна Вучићевић Мира Чакар 2009-12-29
9 Хемијске особине,примена и значај једињења калцијума и магнезијума Ирена Богдановић Мира Чакар 2009-12-29
10 Етички кодекси промоције лекова Милица Јовановић Душанка Крајновић 2009-12-28
11 Теоријски принципи и аналитички аспекти примене HPLC методе Наташа Огњановић Милена Јеликић Станков 2009-12-28
12 Утицај инфламације и оксидативног стреса на патогенезу саркоидозе Бојана Бојанић Јелена Котур Стевуљевић 2009-12-28
13 Жива и кадмијум,хемијске особине и њихова опасност по здравље Нада Илић Мира Чакар 2009-12-25
14 Сумпор и његова једињења - хемијске особине и примена Слађана Пенезић Гордана Поповић 2009-12-25
15 Улога и значај фолне киселине у исхрани Бранкица Љубисављевић Брижита Ђорђевић 2009-12-25
16 Дијететски суплементи намењени очувању здравља коже Јелена Војиновић Брижита Ђорђевић 2009-12-24
17 Биљни екстракти у козметичким производима за негу зреле коже Јелена Воргић Гордана Вулета 2009-12-23
18 Стимуланси амфетаминског типа Маја Тешић Мирјана Ђукић 2009-12-21
19 Хемијске особине, примена и значај једињења хрома и мангана Марко Матић Мира Чакар 2009-12-21
20 Бинарна, неорганска једињења водоника са елементима треће периоде Периодног система елемената Бранко Димитријевић Мира Чакар 2009-12-18
21 Резистенција на инсулин Немања Ракић Марина Стојанов 2009-12-18
22 Интеракције етанола и других токсичних супстанци при акутном тровању Ема Дацић Биљана Антонијевић 2009-12-15
23 Процена нивоа контаминације животне средине полибромованим дифенил етрима Сандра Богојевић Биљана Антонијевић 2009-12-15
24 Helicobacter pylori као узрочник хуманих инфекција Јована Тадић Марина Миленковић 2009-12-14
25 Мицеларни колоиди Јелена Динић Мара Алексић 2009-12-14
26 Интегративни приступ у процени ризика Ана Катић Биљана Антонијевић 2009-12-09
27 Неоптерин у кардиоваскуларним обољењима Данијела Раич Светлана Игњатовић 2009-12-08
28 Фармакогнозијско проучавање врсте Alchemilla velebitica (Borbas ex Janchen) Degen, Rosaceae Бошко Бонџулић Силвана Петровић 2009-12-08
29 Vitex agnus - castus L. (Verbenaceae) Милица Ђокић Бранислава Лакушић 2009-12-04
30 Ензими у дијагностици бубрежних обољења Ивана Јанковски Марина Стојанов 2009-12-04
31 Утицај пушења на метаболизам липопротеина Марија Чокић Весна Спасојевић Калимановска 2009-12-03
32 Клинички и лабораторијски критеријуми у дијагностици антифосфолипидног синдрома Драгана Тотошковић Виолета Допсај 2009-12-02
33 Молекуларни механизми дејства биљних стерола и етанола на метаболизам холестерола Јована Ђукић Весна Спасојевић Калимановска 2009-11-27
34 Састојци врста Laser trilobum (L.) Borkh i laserpitium latifolium L.(Apiaceae) Јелена Радовановић Силвана Петровић 2009-11-26
35 Угроженост и заштита самониклих лековитих биљака Кристина Денић Бранислава Лакушић 2009-11-24
36 Морфолошке карактеристике и паразитолошка дијагноза инфекција изазваних Leishmania spp. и Trypanosama spp. Љиљана Ташић Марина Миленковић 2009-11-23
37 Бета лактамски антибиотици Драгана Дошен Јелена Антић Станковић 2009-11-20
38 Цинк - особине, једињења и значај Миљана Букумирић Слађана Танасковић 2009-11-18
39 Хемијска анализа сребро (I) јона, колоидно сребро и његова примена у фармацији Татјана Живковић Мирјана Алексић 2009-11-17
40 Срчани биомаркери Тамара Ковачевић Нада Мајкић Сингх 2009-11-16
41 Хемијске особине,значај и примена једињења племенитих метала - �сребра,злата и платине Јелена Николић Татијана Јовановић 2009-11-10
42 Хемијске особине и примена киселина азота и сумпора Јана Стојковић Мира Чакар 2009-11-06
43 Дијагностички протоколи за испитивање хемохроматозе Милена Поповић Виолета Допсај 2009-11-05
44 Примена Bio-Dis уређаја у испитивању препарата са модификованим �ослобађањем Дуња Новаковић Јелена Паројчић 2009-11-04
45 Антагонисти бета - адренергичких рецептора у терапији хипертензије Сања Милошевић Мирослав Савић 2009-11-03
46 Примена вибрационе спектроскопије у карактеризацији нерастворних соли12 - волфрамфосфорне киселине Мирјана Радовановић Милена Јеликић Станков 2009-11-03
47 Одређивање креатинина Дубравка Протић Светлана Игњатовић 2009-10-29
48 Ћелијски циклус Јелена Спасић Биљана Потпаревић 2009-10-29
49 Морфологија биљака од интереса за фармацију: Linum spp.(Linaceae) Јована Мићановић Бранислава Лакушић 2009-10-28
50 Упоредни преглед хемијских особина литијума и магнезијума и њихових �једињења Александар Бошковић Слађана Танасковић 2009-10-28
51 Метаболизам билирубина Радица Живковић Александра Топић 2009-10-26
52 Најзначајнија оксидациона средства у неорганској хемији Јелена Боро Мира Чакар 2009-10-26
53 Улога простаноида и изопростаноида у атерогенези Стефан Јовановић Весна Спасојевић Калимановска 2009-10-26
54 Фармакокинетика лидокаина после примене лидокаинског функционалног теста пацијентима са ослабљеном функцијом јетре Јелена Голубовић Бранислава Миљковић 2009-10-26
55 Лабораторијске методе за испитивање поремећаја фибринолизе Светлана Томић Виолета Допсај 2009-10-23
56 Антидијабетици : безбедност и ефикасност примене Владимир Радуловић Мирослав Савић 2009-10-22
57 Биохемија метаболизма костију Биљана Благојевић Нада Мајкић Сингх 2009-10-20
58 Интрахоспиталне инфекције Ана Шавија Марина Миленковић 2009-10-16
59 Преглед стандарда за паковне материјале Санда Фабјановић Зорица Ђурић 2009-10-12
60 Припадници фамилије Еuphorbiaceae (млечике) значајни за фармацију Слађана Рајак Радиша Јанчић 2009-10-07
61 Неорганска једињења елемената I групе Периодног система официнална по Jугословенској фармакопеји 2000 Јелена Крстајић Татијана Јовановић 2009-10-05
62 Жучне киселине: метаболизам и метаболички поремећаји Марија Булић Александра Топић 2009-10-02
63 Значај и улога минералних антиоксиданаса у промоцији здравља Милица Адамовић Брижита Ђорђевић 2009-10-01
64 Примена диференцијалне сканирајуће калориметрије у анализи ксантинских деривата Ивана Лазаревић Милена Јеликић Станков 2009-10-01
65 Теоријски принципи и аналитички значај раманске спектроскопије Ружица Милошевић Милена Јеликић Станков 2009-10-01
66 Витамини и минерали као есенцијални микронутријенти Марија Радаковић Брижита Ђорђевић 2009-09-30
67 Дислипидемије у хроничним бубрежним болестима Биљана Сталовић Весна Спасојевић Калимановска 2009-09-30
68 Лабораторијска дијагностика тромбофилије Милица Брковић Виолета Допсај 2009-09-29
69 Лабораторијска медицина и процес старења Александра Костић Светлана Игњатовић 2009-09-29
70 Примена експерименталног дизајна у испитивању механичких карактеристика липидних матрикс таблета Бранислава Милошевић Светлана Ибрић 2009-09-29
71 HPLC одређивање цилазаприла,цилазаприлата и хидрохлортиазида у урину Владимир Обрадовић Зорица Вујић 2009-09-28
72 Испитивање антиоксидантне активности семена грожђа(Vitis vinifora L.,Vitaceae) Смиљана Торбица Зоран Максимовић 2009-09-28
73 Садржај флуорида у води за пиће на територији Београда Драгана Богдановић Весна Матовић 2009-09-28
74 Утицај фактора формулације и поступка израде липидних матрикс таблета на брзину ослобађања лековите супстанце Селма Адровић Светлана Ибрић 2009-09-28
75 Кактусолике млечике Euphorbia sp.(Euphorbiaceae) Биљана Мартиновић Бранислава Лакушић 2009-09-25
76 Модулација имунског одговора Ивана Вучић Зорица Стојић Вуканић 2009-09-25
77 Наноцелулоза као потенцијални ексципијенс у изради таблета Ружица Колаковић Светлана Ибрић 2009-09-25
78 Организација и функције еукариотске ћелије Данијела Петковић Биљана Потпаревић 2009-09-25
79 Опште особине, добијање, значај и примена једињења калцијума Светлана Соларов Слађана Танасковић 2009-09-24
80 Метаболизам етанола и његова улога у обољењима јетре и других органа Биљана Васић Весна Спасојевић Калимановска 2009-09-23
81 Одређивање параметара нутритивне вредности и биолошке активности печурака Александра Буха Брижита Ђорђевић 2009-09-23
82 Координациона једињења гвожђа и кобалта са неорганским лигандима Јелена Никитин Гордана Поповић 2009-09-22
83 GABA A рецептори:структура и функција Бојан Батинић Мирослав Савић 2009-09-21
84 Гвожђе и његова једињења Добијање, особине, примена и значај Ђорђе Милановић Слађана Танасковић 2009-09-21
85 Силицијум-хемијске особине, примена и значај Јелена Стојанов Слађана Танасковић 2009-09-21
86 Нитрати и нитрити, хемијске особине - примена и значај - Сања Андрић Мира Чакар 2009-09-15
87 Нестероидни антиинфламаторни лекови:терапијске индикације и нежељена дејства Светлана Сарић Ненад Угрешић 2009-09-11
88 Савремене формулације кремова за негу старије коже Станислава Драговић Гордана Вулета 2009-09-11
89 Значај плаценте у метаболизму лекова у трудноћи Ана Јакшић Бранислава Миљковић 2009-09-08
90 Педијатријска лабораторијска медицина Милена Аранђеловић Светлана Игњатовић 2009-08-19
91 Фармакокинетика и биолошка расположивост препарата са модификованом брзином �ослобађања лековите супстанце Марија Живковић Бранислава Миљковић 2009-07-29
92 Лабораторијски тестови за испитивање функције бубрега Иван Савић Светлана Игњатовић 2009-07-27
93 Хлор и бром - хемијске особине, примена и значај Звездана Савић Татијана Јовановић 2009-07-23
94 Клинички значајне интеракције услед индукације или инхибиције изоензима �СУРЗА4 Милена Ђорђевић Бранислава Миљковић 2009-07-22
95 Улога инсулина у регулацији синтезе протеина Јелена Кнежевић Александра Топић 2009-07-21
96 Природни мешани емулгатор алкил полиглукозидног типа- развој модел подлоге �за магистралну израду лекова Стојана Тадић Снежана Савић 2009-07-20
97 Сличности и разлике хемијских особина магнезијума и алуминијума и њихових �једињења Нађа Новаковић Татијана Јовановић 2009-07-20
98 "Staphylococcus'' Сања Кљајевић Марина Миленковић 2009-07-17
99 Киселине и хидроксиди елемената IV групе Периодног система-Хемијске особине и примена- Селена Живановић Гордана Поповић 2009-07-17
100 Упоредни приказ хемијских особина хлоридне, сулфатне и нитратне киселине Александра Цветковић Гордана Поповић 2009-07-17
101 Испитивање антиоксидантног потенцијала врсте Stachys atherocalux К.Koch. (Lamiaceae) Марија Илић Силвана Петровић 2009-07-16
102 Патогени потенцијал врста из рода Neisseria Александра Ђурић Марина Миленковић 2009-07-16
103 КОТИНИН-БИОМАРКЕР ПАСИВНОГ ПУШЕЊА Милош Маринковић Весна Матовић 2009-07-15
104 Утицај састава,структуре подлоге и партиционог коефицијента лека на in vitro либерационе профиле диклофенак-натријума Светлана Јовановић Снежана Савић 2009-07-15
105 Утицај састава, структуре подлоге и партиционог којефицијента лека на ин �витро либерационе профиле диклофенак диетиламина Јелена Јовичић Снежана Савић 2009-07-15
106 Улога нутритивних антиоксиданаса код неуродегенеративних болести Драган Харангозо Брижита Ђорђевић 2009-07-13
107 Примена рачунара у детерминацији биљних дрога Лана Спасић Зоран Максимовић 2009-07-10
108 Реакције преосетљивости Зоран Букоровић Невена Арсеновић Ранин 2009-07-10
109 Токсиколошки значај полибромованих органских једињења Милош Томић Биљана Антонијевић 2009-07-10
110 Тумачење резултата испитивања липидног статуса Александра Ђурица Наташа Богавац Станојевић 2009-07-10
111 Препарати са антиоксидативним деловањем као помоћна лековита средства у �терапији атеросклерозе и канцера Верка Глиго Јелена Котур Стевуљевић 2009-07-09
112 Термодинамика биолошких система Снежана Костић Мара Алексић 2009-07-09
113 Поремећаји метаболизма липида и принципи лечења Велимир Бубњар Нада Мајкић Сингх 2009-07-07
114 Утицај хидродинамичких услова на брзину растварања фелодипина из таблета са продуженим ослобађањем Ивана Костић Јелена Паројчић 2009-07-07
115 Анализа реалних узорака Ана Граовац Вера Капетановић 2009-07-06
116 Фармацеутски облици лекова за локалну терапију псоријазе и савети �фармацеута Љубица Михаиловић Гордана Вулета 2009-07-06
117 Адипонектин као фактор ризика за инсулинску резистенцију, метаболички �синдром и кардиоваскуларне болести Андријана Станишић Весна Спасојевић Калимановска 2009-07-03
118 Лекови који се користе за лечење анксиозности - веза између структуре и дејства Тања Радуловић Даница Агбаба 2009-07-03
119 Лептин-потенцијални биомаркер гојазности код деце Маја Цветковић Весна Спасојевић Калимановска 2009-07-03
120 Емулзије - стабилност и међуповршинске појаве Милица Бачевић Мара Алексић 2009-07-02
121 Механизми и последице биолошке метилације арсена Дубравка Цветановић Весна Матовић 2009-07-01